Knižnica literárnych diel (264)

Nastav parametre pre výber literárnych diel


 

Na začiatok Predchádzajúca stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 Nasledujúca stránka Na koniec

1. Hra ľúbosti, Vábenie

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 13. marca 2019 Novinka
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

HRA ĽÚBOSTIHrali sme nemohru.Ľúbostnú predohrupohľadmi do duše, do očí.Hra lásky sa točí v mámivých predstavách.V nich krása, bázeň, strachhladká i útočí,stavia a nivočí.Aký je aplauz?Bôľ srdca...Vzdychy úst.VÁBENIEPozlatené taniere.Biele obrúsky,pri nich halúzkyjabloňového kvetu.Rozopäla si blúzku.Jabloňovú halúzkuvzala medzi pery.Bozkom som ju vzal z jej úst.Hodila mi jednu z úzdna ľúbostné...

2. Povedal si, Čím sme si boli

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 9. marca 2019 Novinka
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

POVEDAL SIPovedal si po rokoch:Bolo a je to krásne.I keď knôt života hasnetie dni žiaria svetlé, jasnéa čisté v nás.Nešli sme výš po schodoch.Zostali sme na prízemí,v ľúbostnom snivom tmení.Sme v ňom doteraz.Krásu vytvára i mráz.ČÍM SME SI BOLIČím sme si boli?Čím sme si?V zástupe ľudí, v davecítim, že si tu práve...zastanem a čakám.Ty mňa, ja teba stálei po rokoch k sebe lákam. Čím sme si...

3. Ateista-realista, Pôst-hostina

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 2. marca 2019 Novinka
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

ATEISTA- REALISTAPrisahá, že je ateista.Verí v to, čo vidí,ako v knihe kníh - v Bibliineveriaci Tomáš.Keď mu bolesť srdce stískazánik života cíti zblízkaa ťažko dych chytí,volá na Ježiša Kristaa modlí sa Otčenáš.PôST - HOSTINAPôst tela.Vstup do seba.Otvorená duše celavo vnútri.Vyčisti špinu,prach utri,stôl prestri do bielaa sprav si hostinu.Odlom si z Chleba,z Vína si odpi,až dna svojho Ja sa...

4. Čakám, Si môj tieň, Láska ako liek

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 23. februára 2019 Novinka
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

ČAKÁMČakám.Počúvam zvuky.V noci.Otváram náruč,napriaham rukyhoci...Tuším, čujem krok.Klopanie na oblok...Všade tíš.Neprídeš, nechodíšuž dlhý, dlhý rok.Odišiel si.Prišli mrazy.Do námrazy spomienokmráz kreslí zelený vienok.Vrátiš sa?Kedy?Asi...Od sĺz mi vlhnú riasy.SI MôJ TIEŇSi pre mňa viacako ja sám pre seba.Môže svietiť slnko bez oblohy neba?V ľúbostnom jasev každom tvojom vlaseje noc i deň.Si...

5. Vietor klope

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 3. februára 2019
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Vietor klope na roletyv zimný kabát zaodetý.Klope, ťuká nástojčivožalmy spieva tklivo, clivo.Uzimený, zasneženýkrásou zimy roznežnenýbozká jej šat, krajku bielu,obnaží ju po košieľku.Rozstrapatí snežné vlasy,ľahne v lono nežnej krásy.Osuheľ zľúba, inovať, srieň...Ukonaný stratí sa v nej.Vyznal. Dospieval sonety.Zľahúčka klope na rolety.Kedy, kedy zaklopeš ty? Anna...

6. Čas medzi nami

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 2. februára 2019
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Ten čas je medzi nami.Tam, hľa, pod jedlamidoteraz tam stojí.Ja nie raz, tisíckrátšepkal som: mám ťa rád.Do ihličia v chvoji.Popichané ústaslovko nevypustia.Čo bolo to bolo.Prišla si tam len raz.Odišla si skoro.Veľmi skoro. Anna...

7. Spoveď, Ach Bože, Žiť-byť

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 26. januára 2019
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

SPOVEĎZriedka človek otvorík svojmu srdcu vrátka.Jeho hlboká ,, spoveď" je krátka:hotový je hneď.Veď, keď.Ľútosť za hriech?Ofŕknutie blatom?Prečo?Načo?A čo na tom?I peniaz krytý zlatomsa zašpiní hmatom.ACH, BOŽEAch, Bože!Kto hovoriť môže vo zvolacej vetezvolá človek každý.Že príde k nemu navždy?No, daj sa mi svete!!!ŽIŤ, BYŤŽiť..Byť...Od prvého vdychupo posledný výdych,po posledný ston.Kto...

8. Definícia Boha

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 16. januára 2019
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

DEFINÍCIA BOHAKto je Boh?Aký je Boh?Nič ho nevypovie.Je oceán.Oceána kvapky.človek ho vidí,cíti Jeho veľkosťi keď má na očiachneviery klapky. PODNÁJOMJeden si Boha v sebe chráni.Druhý sa urputne bránijeho vstupu.Snahu má márnu, hlúpu...Boh je v ňom.Človek má v BohuBoh v človeku podnájom. SVETLO A TMATma sa vrhá na svetlo.Svetlo sa vrhá v tmu.Obe sú prítomnéstriedavo stále tuna zemi, v človekuv...

9. Modlím sa 1., 2., 3.

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 31. decembra 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

MODLÍM SA 1.Modlím sa. Ale ako Bože!Akýsi hlas zlý a posmešnýmyšlienky mieša,svätosť zosmiešni.Keď sila tela i duše ochabne,keď život človeka do tváre šľahnetak, že až zo dna seba Boha volá,úpenlivo, celkom zdolaBoh určite pomôže.Nepotrebuje mnohé prosby, slová...MODLÍM SA 2.Boh a človek v jednote,v krásnej tvrdej robotei pri modlení.Spolu.Boh človeka rozhreší,problémy života rieši.Ustatého k...

10. Nový rok

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 30. decembra 2018
Vaše hodnotenie: ********** | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Nový rok.Žitia tokkvapká dni v čašu.Strasti, požehnania,úspechy, sklamaniav jeden sútok:k Pánovi času.Chápe človek veľkosť žitia,zodpovednosť, krásu... ?Anna...

11. Je Boh? Tam

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 29. decembra 2018
Vaše hodnotenie: ********** | Nik ešte nečítal. | Jedno odporúčanie

JE BOH?Je Boh?Nie je?Je realita?Je snenie?Dve otázky.Sto odpovedí.Po čom človek v hĺbke seba smädí?Po kom sa mu cnie?Koho si jeho srdce pýta?Komu ďakuje, komu vytýka?S kým súhlasí, s kým sa prie?Vie to človek, vie.Z pýchy seba si neodpovie. -------------------------------------------TAMViem, že raz prídem Tam...Kam?K otcovi Svetlaalebo k večným Tmám?Sám.Celkom sám! Anna...

12. Človek v kozme

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 21. decembra 2018
Vaše hodnotenie: ********** | Nik ešte nečítal. | Jedno odporúčanie

Človek v hĺbke kozmupije čisté víno.Nepokľakol k hroznuv úctivej pokore.Na pokoru nemá.Vie, že sa prechádza Bohu po dvore?Bezočivo kradne v jeho komore,v priestore Poznania - jeho vena?Dovolí človeku piť víno múdrosti.Nepadneš pred ním na kolená? Anna...

13. S kým sa rozprávam

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 21. decembra 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

S kým sa rozprávam?S kým hovorím?So sebou, so svojim svedomím.Vyznávam mu hriechy, viny,zahanbený celkom iný,vyzlečený do naha.Hovorím s Bohom.Hovorím s Ním.So životom - Vedomím. On mi hovoriť pomáha. Anna...

14. Tvorba poézie

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 12. decembra 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Nič.Paleta je holájak na počiatku svet.Žiadny bod, žiadny stred.Predstavy gýča ducha smäd.Myšlienky brieždenie,tušenie Pravdy v hmlevolá, volá...Svetlo jak blesku bičje náhlivý pohonič.Ber úrodu z poľa!Po úzkom chodníčkuje treba v sebe prejsť.Pôstiť sa v slove,dať duši piť, dať jej jesťa začať dolovať z hĺbky.Zdola. Celkom zdola.Kým je Pravda dieťa.Kým je múdra, čistá, holá.Zo skla vziať slnka...

15. Múdrosť slova

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 8. decembra 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Plnosťou slova hovoria ústakeď neprejdú srdcom je reč pustá.Múdra reč ľudská je čistá, prostá,je žitia vodidlo, zábradlie mosta. Zo Slova Múdrosti človek žije.Životom slova si veniec vije. Čo ja ponúkam životu?Múdrosť slova?Hlupotu?Anna...

16. Prosba k poézii

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 8. decembra 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Neodíď, prosím neodchádzaj.Potráp ma, sužuj, v ľúbosť zvádzaj.Pritúľ ma v pokore v seba samu.K hľadaniu veď dušu polámanú.Pomocnú ruku daj, veď k poznaniu.Na chodník vstúp, na cestu nepoznanú.Vdýchni mi do srdca vzdychy svoje.Hlbokú krásu, um poézie.Vypočuj volania, udeľ k slovu,k hľadaniu múdrosti slohu novú.Prichýľ ma, veď k svetlu v ponor hlbší.Z čaše mi daj napiť nápoj plnší.Neodíď. Prisadni...

17. Veršíky moje

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 1. decembra 2018
Vaše hodnotenie: ********** | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Tak choďte, bežte na cesty.Prejdite míle, diaľky, versty.Hlásajte blahozvesť svetu:pravdu života svätú.Nie je v žezle, zlate, brokáte.On líha v krvi, v bôli i blate,putuje v prachu bosý na cestách,radosť, smiech, ľúbosť,krik, plač, úzkosť má v ústach.Kapsičku máte plnú zŕn.Rozsievajte na úhor, tvŕdzu, íl...Keď zazelenie vaše semäa požehná vám ľudské plemä,keď dosiahnete plný spln,plodnú úrodu zo...

18. Európa / báseň pre deti /

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 28. novembra 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Zo šiestich svetadielov zemejeden Európou zveme.Jej srdce - jeho stredná časťje Slovákov oddávna vlasť.V nej tvorili históriuťažkú, slávnu, premenlivú.Dnes v Európskej úniisi s národmi meria sily.Európa smelo kráčado zajtraška, ktorý značiajednota, pokoj, úsilie,tvorivá práca, prežitie.Európa má budúcnosť,kým vo svete ľudská múdrosťsamu seba nezveličí.Múdrosť zmenená v pýchu ničí. Anna...

19. Básne o vlasti pre deti 1., 2.

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 14. novembra 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

BÁSNE O VLASTI PRE DETI 1.Polia,háje, lúkykvetenstva krásny rast,kryštálové vodyrozprávky vedia priasť.Rajom je táto zem.Slovensko nazvaná.V obdive môjho srdcaľúbená, maznaná.Zaháňa smútky, trud,šťastím ma vyplácajej rozospievaný ľud.Jeho tvorba, práca.Robotný, krásny ľud!S ním chcem žiť, s ním chcem rásť.V ňom a s ním milovaťSlovensko - drahú vlasť. BÁSNE O VLASTI PRE DETI 2.Tak veľmi rád ťa...

20. Nič sa nestalo

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 3. novembra 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Nič sa nestalo.Nestalo sa nič.Všetko je tak ako bolo.Čas uteká okolo,život spieva svoje sólo,slnko v zime svieti sporo,v lete vstáva veľmi skoro,v jeseni šuchoce lístie,nebo je čisté i hmlisté,zjara kvitne strom i kvet.A človek žije svoj svet.Každý človek svoj.Pokoj, nepokoj.Zvoní zvon.Umrel On, umrela Ona.Zvon k zamysleniu volá.Umrel človek.No a?Čo potom, že ktosi skoná.Anna...

Na začiatok Predchádzajúca stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 Nasledujúca stránka Na koniec
Kuchárka | Skratky | Zábava | Diplomová práca | Psychológia | Manageria | Antikvariát Sova | Tools | Stolár | Kotly | Orava | Kovovýroba | Monitoring | K6 | Bytové doplnky | Logo | Max hra | Spravodajstvo Mráčik | RSS katalóg | Twitter katalóg | Instagram na SK i CZ | Online finančná kalkulačka | Palivové drevo | Nákupné Centrum | Športové Centrum | Krása a zdravie | Bankomaty na Slovensku | Bankomaty v České republice | Tvoj Lekár | Ponuky práce v zdravotníctve | Zdravotná poradňa | Tvůj lékař | Vyber školu | Kto hýbe Slovenskom | Kdo hýbe Českem | Tvoj Notár | Tvůj notář | Sudoku for Kids | Road for Kids | Pair for Kids | Hanoi for Kids | 15 for Kids | Grid for Kids | Colours for Kids | Pexeso | Logic | Einstein | Snake | 3 Wheels | Find 8