Priame komentáre od pastelka (357)

Komentáre od spisovateľa/ľky prvej úrovne.
Pozrite si tiež obľúbené literárne príspevky od tohoto/tejto spisovateľa/ky.
Pozrite si tiež odporúčané literárne príspevky od tohoto/tejto spisovateľa/ky.
Na začiatok Predchádzajúca stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nasledujúca stránka Na koniec

Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa27. júla 2011 09:36:30
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa4. júna 2011 18:29:36
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa30. decembra 2010 15:47:36
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa20. júla 2010 22:00:05
....akoby som včera zase raz hrach na stenu hádzala

:-DD  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa1. júna 2009 11:09:15
(v útRobách?)

hm, si zvláštny, čítať si Ťa je pre mňa ako rýchlo, rýchlo prechádzať z pozitívnoudiveného nádychu do výdychu plného sklamania, a nielen v tejtoľa, jednoducho – akási ambivalencia, nie však taká, ktorá by mi imponovala

konkrétne tu si nezabýval v podstate žiadne invenčné trópy a pod. (zaspávanie na svitaní, lietanie, obrazy s ich rámami atď.), napriek tomu ma to (u Teba) neirituje, práve naopak, čo je vo veľkej miere spôsobené aj inherovaním atmosféry, tiež mám skrátka pocit, že Ti môžem (i napriek všetkému balastu, klišé atď.) veriť, dokonca i panaceu v názve, problém však je, že neraz zvykneš zakomponovať i čosi, čo je ako päsť na oko, a v dôsledku čoho sa strácam, pretože som si nie istá, či si min. "schizoidný", alebo ironizuješ seba samého, príp. či Ťa kvázi preceňujem, nadinterpretujem, resp. či to, čo čiastočne reflektujem ako akýsi nadhľad, nie je v skutočnosti iba konzekvenciou Tvojho nízkeho veku /?/ (prepáč mi, prosím, alúziu na vek, uvedomujem si, že je to generalizácia, momentálne sa mi však nedá inak vyartikulovať) a tak dáko-onako, rozumieš mi?
pri nie mnohých ľuďoch tu sa pasujem s toľkou skepsou, ako práve pri Tebe, v rámci tejto je to o.i. vyvolané tiež časticou v druhej strofe alebo ("infantilným") rýmom v tretej, každopádne – posledné dvojveršie mi v konečnom dôsledku, i napriek primárnemu dojmu kakofónie, znelo ľubozvučne, príjemne briskne a do pristavenia sa  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa25. januára 2009 11:42:03
Báseň: Neviem Autor: Debilnadruhu
báseň síce korešponduje s názvom, na druhej strane ma však až príliš explicitná skepsa, jej verbalizácia, iritovala, navyše si ju akcentoval kumulovaním ´neviem´ a ´možno´, navyše, inverzia v druhom a piatom verši Ti spôsobuje zbytočnú kostrbatosť

primárne by som azda bola bývala Tvoju báseň označila za banálnu, povrchnú, klišéovitú a zasekávajúcu sa, priznám sa však, že posledný verš vo mne nemálo zarezonoval (najmä po privátnom vyzmizíkovaní spojky :-)) – zanecháva vo mne pocit zmierlivého šššššš, avšak pokojného, vyrovnaného, teda čohosi, čo mi silno imponuje, a i s ohľadom na to, nachádzam si v básni ako celku autorovu identifikáciu s niečím, príp. uvedomovanie si niečoho, čo mi je blízke (či už to bolo, alebo nebolo Tvojím výpovedným zámerom)  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa25. januára 2009 11:20:44
Báseň: Uz len spomienky.... Autor: MIsa
erráta:

srdce mi
fotografiou
mnohí
keď (2x)
chvíľka
žiaľ
druhý
+ strapatá interpunkcia

ale čo je dôležitejšie:

Ten jižní břeh!
Ten jižní břeh!
Kde je teď dívčina s jehlicí ve vlasech?
Tenkrát jsme v besídce si tiskli ruce spolu.
Dnes kolem jako dřív
jen voda plyne dolů.

Plynoucí voda!
Plynoucí voda!
Odnáší s sebou pláč
srdce, jež cosi bodá!
(FENG JEN-ŤI 903-960)  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa10. januára 2009 09:17:52
Báseň: Čas to vyrieši... Autor: ruby
chápem Tvoj koment pod textom, resp. potrebu akéhosi vyrozprávania sa, avšak odhliadnuc od toho, mnohí sem vkladajú kusiská seba, veru, veru :-)

ak by si svoju báseň rozčlenila, lepšie by azda vynikli rýmové schémy, nech sú už akékoľvek (gr., príp. asonancia), každopádne, v prvom štvorverší by si mohla vypustiť odporovacie konjunkcie, čím by si získala rovnaký počet slabík vo veršoch....a tým pádom lepšiu plynulosť, opakovaním identických slov, príp. slov s rovnakým slov. základom evokuješ dojem nedostatočnej slovnej zásoby (hoci rozumiem, že zavše, najmä po sklamaní, slová sa hľadajú pomerne ťažko ;-)), či dokonca klišé, keďže si smútok nad stratou al. bolesť z nej vyjadrila absolútne štandardným spôsobom  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa10. januára 2009 08:49:29
Báseň: genesis pre stredne zaľúbených Autor: konik5 - 9 bodov
tento raz v podstate súhlasím s tutoľa krokodílkou, okrem zátvoriek mi však nie veľmi pozitívne zarezonovalo i prirovnanie, každopádne – min. za prvú strofu tlieskam, viem, že vo mne bude defilovať, plynúť ako tok rieky, ešte nekrátko  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa10. januára 2009 08:27:37
Báseň: Podstata Autor: Michal Gam
mnoho "veľkých" abstraktných slov, ktoré si sypal celým priehrštím bez toho, aby na mňa aspoň minimum z nich popadalo, aby na mne zanechali poprašok, vieš, zavše je menej viac, a ja sa domnievam, že si mal v intenciách tohto písať i svoju báseň, ako som už spomenula, operuješ so substantívami, ktoré samy o sebe vyznievajú banálne, pateticky (aspoň v poézii a aspoň pre mňa, najmä ak sú vyartikulované práve takto), ty ich však prostredníctvom vpisovania jedného za druhým a vďaka epizeuxe a epanastrofe ešte i akcentuješ, čím smeruješ k eskalácii pátosu, ta tak  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa10. januára 2009 08:18:41
Nezaradené: Včerajšky Autor: weronaville
pre mňa to, žiaľ, zostalo iba na úrovni konštatácie, čo by síce a priori nemusel byť enormný nedostatok, ak by si ma ňou nejakým spôsobom dostala, Ty si však v podstate konvenčným spôsobom prepísala frázu, navyše tiež s použitím identických výrazov, resp. slov s rovnakým slov. základom, názov nevynímajúc, čo na tak malej ploche pôsobí pomerne iritačne  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa10. januára 2009 08:10:23
Báseň: Príbeh bez slov.. Autor: dido
podľa mňa zbytočne kumuluješ, dopovieš (i napriek otáznikom), najlepšie je to vidno hneď v prvom verši, myslím, že to epiteton (constans) je absolútne nefunkčné, keďže vlastnosť implicitne obsahuje už substantívum, samotný názov akoby nekorešpondoval s textom, skrátka - povedala si mnoho, no vo mne z toho nezostalo nič, max. dojem zhodný s týmto dvojverším

(Možno) tápam
nemám smer  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa31. decembra 2008 12:48:10
verš o tom, čo bolo na počiatku, mi silno evokoval Matahari (Mňága a Žďorp), okrem toho ma zarazilo, že v celom texte dodržiavaš diakritiku, v poslednom verši však nie, azda práve preto mám pocit, akoby sa text, resp. autor hral na niečo, čím (aspoň momentálne) nie je, možno (keďže všetko podlieha zmene) ju budem zakrátko reflektovať diametrálne, každopádne, tu a teraz mi príde viac-menej ako póza  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa31. decembra 2008 12:42:42
(na niektorých miestach máš zašmondrchanú diakritiku, konkrétne – práh, arašídy, lahkých)

vnímam ju ako pomerne fajn momentku, s atmosférou akejsi plíživosti, a to i napriek tomu, aké je to v podstate banálne (napr. suicidálne sklony, arašidové epiteton, tiež to so slečnami a ich amnéziou, min. čo sa týka matiek :-), cigaretové a "rukové" detto), nechýba ani klasická číselná symbolika, avšak práve tá mi, paradoxne, trochu viac vysadila interpretačné pole  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa31. decembra 2008 12:36:48
posledná strofa mi (i napriek zaujímavej pointe, ktorú som si zinterpretovala - teda ak korešponduje s Tvojím autorským zámerom, ktovie?! - a fajn prepojeniu s názvom) prišla v komparácii s prvými dvoma akási konštatačná, nevravím, že ma iritujú briskné závery, tu mi to však akosi nesadlo  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa31. decembra 2008 12:25:12
záverečné dvojveršie mi ihneď evokovalo jedno z podobenstiev B. Ferrera:

Malý chlapec pribehol domov s plačom. Starký k nemu podišiel a vzal ho do náručia. Chlapec však vzlykal ďalej. Starký sa ho usiloval utíšiť.
"Niekto ťa zbil?" spýtal sa.
Chlapec pokrútil hlavou.
"Tak ti niečo ukradli?"
"Nie," zavzlykal chlapec.
"Tak čo sa ti stalo?" opýtal sa starostlivo starký.
Chlapec potiahol nosom a povedal: "Hrali sme sa na schovávačku a ja som sa skvelo ukryl. Čakal som, no stále sa nič nedialo. Tak som vyšiel von....a zistil som, že sa už nikto nehrá, všetci šli domov. A mňa nikto nehľadal. Chápeš to? Nik ma nehľadal."

evokuješ mi teplý, silný vietor v tvári, nebyť verša ´ale ty nie´, ani neviem, či by ma vôbec čosi vyrušilo :-)  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa31. decembra 2008 12:11:53
erráta:
chimér
so záhrobím
bordeli

na niektorých miestach mi prekážala asonancia, resp. gramatický rým, vo verši
´kto vlastne v nás drieme´ sa mi žiada zmena slovosledu, navyše, rušivo na mňa pôsobí dvakrát použitá vysvetľovacia častica, príp. i spomienky, v podstate aj pleonazmus mizantrop-odľud, chcem tým povedať, že Tvoja nezaradená sa číta pomerne plynulo, podľa mňa má celkom zaujímavý enumeratívny charakter, avšak na niektorých miestach sa zbytočne opakuješ (pričom sa nezdá, že by si trpel deficitom vyjadrovacích prostriedkov) a akoby si sa pokúšal o ´zvukové´ ozvláštnenie, ktoré mi tu ale pôsobí násilne  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa31. decembra 2008 11:47:48
Báseň: Advent Autor: rivoli
....rivoli si však kúpi kvet rastúci v čajovom džbáne :-)  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa25. decembra 2008 23:26:21
neviem, že čo, lebo čo, ale úvodné dvojveršie ma silno rozosmialo :-)  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa25. decembra 2008 23:15:51
Báseň: Neznámo Autor: EvDeda
na mňa to pôsobí ako verbalizácia pocitov z frustrácie, s ktorou sa v istom období potýka azda majorita adolescentov, rovnako "majoritne", žiaľ, i podaná, tzn. deficit nóva, polopatistická, avšak neprekvapivá bás. otázka v úvode, explicitne zodpovedaná prostredníctvom konvenčných epitet zasadených v známom kontexte (s výnimkou prehnitých prahov, ktoré mi celkom imponovali), tiež ´interpunkčné´ dvojveršie a záverečný pseudonihilistický klimax – summa summarum, priveľké známo, EvDeda  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa25. decembra 2008 23:09:55
prvú strofu vnímam v podstate bez výhrad (veľmi mi napr. vyhovuje duplicita častice), a tiež i ostatné tri, predovšetkým však druhá je, podľa mňa, najviac pokrivkávajúca, na jednej strane tu tá kvázi skepsa pôsobí voči striktnosti vyjadrení veršov zvyšných strof pomerne zaujímavo paradoxne, na strane druhej ma pseudoneistota čiastočne irituje, hovorím o ´strednom´ štvorverší (partikula, ´alebo čím´), Tvoju ´citovejšiu´ zainteresovanosť prejavujúcu sa v druhom a šiestom verši síce vnímam ako prvok k vytvoreniu intímnejšej atmosféry (i vzhľadom k tomu, že zvyšné verše, resp. strofy reflektujem viac-menej ako konštatačno-opisné, čím nechcem povedať neatmosferické), nie veľmi sa mi sem však hodia, nemôžem si pomôcť, evokujú vo mne pocit akéhosi infantilizmu, v tretej strofe mám menší problém s predkurtizánovým slovom (tým sa vlastne zhodujem s tutoľa dažďožienkou :-)), okrem toho, osobne by mi úplne postačilo ukončenie chvením pred úklonom, pretože by tak vznikla možnosť väčšej interpretačnej šírky, zvyšné dve strofy na mňa pôsobia omnoho polysyndetickejšie, min. poslednú konjunkciu ´a´ by som isto vyzmizíkovala, pričom i dvakrát po sebe použité slovo s rovnakým slov. základom znie trochu rušivo, ale i napriek tomuto všetkému, resp. nebyť tohto + verša ´z gitár ešte vidno trčať blackové riffy´, vidím Tvoju báseň úplne zreteľne, vytvára mi pekné archaické obrazy, s patinou, krídlami a zažltnutým smútkom  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa25. decembra 2008 19:47:40
Báseň: Žiadne nechutnosti Autor: Diamor
mala som dojem, akoby si sa usiloval uplatniť v jednej básni hneď niekoľko typov rýmovania (striedavý, prerývaný, postupný), v konečnom dôsledku to však vyznelo kostrbato, zamotane a nepresvedčivo, viac-menej iba ako asonancia, príp. gramatický rým, resp. ak to zámer nebol, žiaľ, na mňa to tak pôsobí, okrem toho – prehovorenie k čitateľovi v tretej strofe a inverzia v piatej mi dodali punc pseudožoviálnosti, rozpísal si sa do šiestich strof, pričom v každej z nich si prostredníctvom zátvoriek ešte i vysvetľoval, no v podstate si mi toho mnoho nepovedal, Diamor, po formálnej i obsahovej stránke je to, podľa mňa, chaotické, strapaté, neatmosferické....žiaľ, iba ako obsesia grafomana  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa7. decembra 2008 19:53:01
Báseň: pahorky Autor: horár
nemyslím, že som puritán, neraz mi imponovali, resp. imponujú verbalizované (a hoci aj explicitnejšie) mužsko-ženské túžby, alebo tak dáko-onako, Tvoja báseň, horár, však na mňa pôsobila nepríjemne sexisticky (pripúšťam však, že je chyba vo mne a interpretujem nesprávne), pričom pošramotený dojem sa Ti nepodarilo vykompenzovať ani tým, že sa Ti v poslednej strofe zabýval emotikon, keďže si myslím, že ich používanie je (ako v básni, tak aj v názvoch) nevhodné, tzn. ešte si ma i rozčúlil :-)  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa7. decembra 2008 19:45:09
.tieň je iba odrazom majiteľa.  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa7. decembra 2008 19:35:59
Báseň: tuším nevládzem Autor: RiSO 952 - odporúčam
šumivé ako š v tušení (v rámci malichernosti - dĺžeň v treťoveršovom zámene asi nie je kóšer)  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa7. decembra 2008 19:31:11
Báseň: Sneh a deštrukcia Autor: Maura
úvodná strofa (ako akási invitácia do Tvojej básne) vyznieva konvenčne, podľa mňa tu cítiť enormnú snahu o vytvorenie ponurej atmosféry, napr. aj vďaka frustrácii z definitívnosti smrti (hoci so samotnou myšlienkou možno polemizovať :-)), dalo sa to však prehrýzť, jej posledný verš už ale vyznel až príliš naivne, i ďalej využívaš banálne, konštantné epitetá, oxymorá, depresia, autodeštrukcia a odhodlanie nestratiť vieru sú akoby povinným inventárom, pátosové bytie/žitie detto, zaujímavo však na mňa pôsobí spojenie snehu a akejsi vnútornej tmy, v intenciách farebnej symboliky by sa s tým azda dalo celkom pekne vyhrať, dokonca by to možno vôbec nevyznelo až tak paradoxne, ale právo naopak  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa7. decembra 2008 19:24:50
Báseň: Prázdno Autor: čučoriedka
Čuang-c´ sa prechádzal s Chuej-c´. Keď prišli na most, Čuang-c´ sa naklonil dolu a poznamenal: "Pozri sa na tie ryby, ako plávajú sem a tam. Aký je život ryby slobodný a radostný."
Chuej-c´ namietal: "Ty nie si ryba, ako môžeš vedieť, z čoho má potešenie?"
"Ty nie si ja," odpovedal Čuang-c´. "Ako vieš, že neviem, z čoho má ryba potešenie?"  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa4. decembra 2008 16:03:44
kľud je, tuším, bohemizmus, okamžik detto, resp. zastar. výraz
definovaných - definovateľných
s orechovými
+ šarapata s medzerníkom a čiarkami

námet sa mi páči (veľmi, veľmi), omnoho viac by mi však imponovalo, ak by som cítila atmosféru, čosi signifikantné napr. pre čínsku poéziu, príp. prístup taoistov, jednoducho, z Tvojej nezaradenej som nemala pocit, že by sa Ti to podarilo, necítila som, že sa lúkou skutočne stávaš, okrem toho – ako päsť na oko tu pôsobili častice, resp. prívlastky  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa4. decembra 2008 15:56:01
Báseň: bez názvu Autor: andurejka
už samotnou spojkou si ma príjemne vnorila, avšak vzápätí si použila konvenčné oxymorá, personifikácie, tzn. čosi, čo docielilo, že som dala hlavu frnky-brnky späť nad hladinu  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa4. decembra 2008 15:40:24
prenikanie cez korienky vlasov, kreslenie myšlienok, hojdanie sa na mihalniciach, prikrývanie perami, love story – takmer v každom verši klišé, ak by to bolo vykompenzované i niečím iným, čímsi, čo som už v identických súvislostiach nepočula toľkokrát, azda by som to na končekoch prstov cítila o poznanie viac, avšak na takomto malom priestore a v takej frekvencii mi to práve od Teba, Ulrika, prišlo skôr ako nevydarená irónia, prepáč :-(, páčilo sa mi však kŕmenie mravcami priamo zo žalúdka, myslím si ale, že použitím slovenského výrazu by to tiež nestratilo na význame  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa4. decembra 2008 15:35:29
Miniatúra: zopár starých miniatúr Autor: rohlík - odporúčam
okrem druhej si pamätám všetky, Martin, azda dobre  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa4. decembra 2008 15:03:03
v mojom živote sú zavše také okamihy, Boris, keď silno, silno túžim byť kýmsi iným (konkrétnym) :-D  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa4. decembra 2008 14:59:59
Báseň: calme coeur Autor: Kamil
kričať šepkaním  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa4. decembra 2008 14:51:16
miesto genitívu Ti ušiel inštrumentál, Fragment, ale inak sa mi páči Tvoja progresia, teda min. čo sa týka ortografie :-), a vlastne - nielen tej, ale je pravda, že tento raz si písal použitím niekoľkých konštantných epitet, metafory na mňa tiež pôsobia klišéovito, páči sa mi však záverečné trojveršie, primárne mi evokovalo In memoriam:

Volal sa
Mohamed Šeab

Potomok
nomádskych emirov
samovrah
pretože už stratil
vlasť

Mal rád Francúzsko
a zmenil si meno

Stal sa Marcelom
lež nebol Francúz
a nevedel už
žiť
v stane medzi svojimi
kde sa počúva kantiléna
koránu
pri ochutnávaní kávy

A nevedel
zaspievať
pieseň
svojej opustenosti

Vyprevádzal som ho
vedno s majiteľom hotela
kde sme bývali
v Paríži
na čísle 5 v rue de Carmes
ošumelej uličke na briežku

Odpočíva
na cintoríne v Ivry
predmestí ktoré pripomína
ustavične
tržný deň
keď už
rozoberajú stánky

A možno jediný ja
už len viem
že žil  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa4. decembra 2008 14:48:21
Báseň: To dievča v čiernom Autor: Kate
prekážali mi archaizmy, zdrobneniny, ktoré dodávali nádych zbytočnej infantilnosti, vďaka všakovakému klišé viac-menej vopred známa pointa, absencia atmosféry, prvé dvojveršie predposlednej strofy ma v podstate takmer rozosmialo, Kate, čo však asi nebolo Tvojím zámerom  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa4. decembra 2008 12:58:56
pokiaľ ide o ortografiu, máš tam zopár zašmondrchaností:

diván
ďalších
chvíľu
bosými
nôžkami
Ďalší

podľa mňa v sebe čosi má, nemôžem si však pomôcť, alúziám, príp. odkazom na Bukowského akosi neverím (nechcem, samozrejme, generalizovať, resp. pristupovať a priori), a neuverila som ani v tomto prípade, ale ako vravím, bolo tu čosi, čo ma i napriek tomu neodradilo od dočítania, zopár zaujímavo atmosferických suchokonštatácií, i mňa rozčarovala inverzia, pokiaľ ide o ´pišanie´, mne osobne to tu vôbec neprekážalo (hoci privátne zvyknem lobovať za cikanie :-))  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa4. decembra 2008 12:55:06
resp. závislé vznikanie, tzn. potreba odstránenia nevedomosti :-)

nuž, pre mňa je to, žiaľ, iba akási enumerácia, neprekvapivá, bez akéhokoľvek ´ľaľa, zostaň´, spísanie čohosi, čo som už neraz počula, mimochodom, ´liberálne et. teórie´ by sa zrejme voči Tvojmu prvému dvojveršiu ohradili – ak človek nemá právo na smrť, jeho právo na život sa mení akoby na povinnosť žiť  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa30. novembra 2008 07:24:30
Báseň: sons of silence Autor: borja gergej - 9 bodov
nemôžem si pomôcť, mne si silno evokoval mnohé z Ungarettiho básní, primárne mi zišla na um jeho Ospalosť:

Tieto hrebene vrchov
sa nakopili
v temrave dolín

Nič už niet navôkol
len cvrlikanie
cvrčkov čo ku mne dolieha

A pripája sa
k môjmu nepokoju

imponuje mi tu akoby asyndetické spájanie slov, pokojná hladina nad rozbúrenou oblohou, za máčny mák-slimák ma irituje iba dvakrát použité ticho  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa29. novembra 2008 14:03:01
Báseň: bez teba Autor: Alena Jurinová
hneď v prvom verši inverzia, ja síce ľúbim mnohé staré, avšak inverziu by som zrejme (bez nejakého enormného srdcabôľu) nechala v klasicizme, okrem toho – používaš viac-menej iba konštantné epitetá, ustálené spojenia, primnoho nefunkčných otázok (neevokujú napr. naliehavosť, nepozastavia k zamysleniu sa, k snahe hľadať odpovede a pod.), záverečná strofa sa mi síce páčila, pretože viedla k akémusi zaujímavému útlmu, tiež mám však pocit, že nie je ničím takým, čo už by ktosi zopárkrát neverbalizoval, akceptujem teda, že v rámci akejsi úľavy je táto báseň pre Teba prínosom, že Ti azda pomohla ako ventil, ale ak na ňu nehľadím cez prizmu empatie, tak som z nej, žiaľ, nemala žiaden čitateľský zážitok  
Spisovateľ/Autorpastelka Pridané dňa29. novembra 2008 13:58:07
Na začiatok Predchádzajúca stránka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nasledujúca stránka Na koniec

Kuchárka | Skratky | Zábava | Diplomová práca | Psychológia | Manageria | Antikvariát Sova | Tools | Stolár | Kotly | Orava | Kovovýroba | Monitoring | K6 | Bytové doplnky | Logo | Max hra | Spravodajstvo Mráčik | RSS katalóg | Twitter katalóg | Instagram na SK i CZ | Online finančná kalkulačka | Palivové drevo | Nákupné Centrum | Športové Centrum | Krása a zdravie | Bankomaty na Slovensku | Bankomaty v České republice | Tvoj Lekár | Ponuky práce v zdravotníctve | Zdravotná poradňa | Tvůj lékař | Vyber školu | Kto hýbe Slovenskom | Kdo hýbe Českem | Tvoj Notár | Tvůj notář | Sudoku for Kids | Road for Kids | Pair for Kids | Hanoi for Kids | 15 for Kids | Grid for Kids | Colours for Kids | Pexeso | Logic | Einstein | Snake | 3 Wheels | Find 8