Zbierka: Pravdy o Bohu (20)
kedykoľvek

Vlastník / zakladateľ zbierky:pravdaživota.av
Počet literárnych diel:20 príspevkov schválených autorom aj vlastníkom zbierky
Zbierka:len pre vlastníka
Kedy je možné do zbierky vkladať príspevky:kedykoľvek
Zbierka vytvorená dňa:28. októbra 2016

pravdy viery, ako ich cítim ja
 
Nastav parametre pre výber literárnych diel zo zbierky

1. Prchavá krása

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 6. mája 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Aká to ľúbeznosť!Aká to krása!Duchovná ruža dnesk ránu rozvila sa.Obliekla sukienky,lupienky červené,vlažnou slzou jariv kvapôčkách zrosené.V duchovnej nedelioltára v oázes krásou sa podelíso svetlom sviec v jase.V duchovnej nedelisvätý deň svoj prvýlupienok z nej skĺzolako kvapka krvi.Na plátno bielenéna patenu skĺzol.Svoju krásu umylv pote krvi. Slzou.Obeta skončila.Svetlo sviec dohára.Ruža...

2. Rany Ježiša Krista

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 31. marca 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Päť rán Ježiša Kristatak cirkvi ľudstvo učia.Kristových rán je nespočetné množstvo.Ľudia ho križujú a mučia i dnes.Modlitbou ho ťahajú z nebiesskutkami pľujú na jeho Božstvo.,,Bezdomovec" Kristus v snehu, daždi stojí.Hanbí sa, plače ... a ľudí sa bojí.Bojí?Anna ...

3. Vianočná radosť

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 19. decembra 2017
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Radostné chvíle,radostné dni.Svetlo sveta Bohom danév Betleheme narodenévolá ľudí z tmy.Otvára náručiev ústrety svetu.Volá, čaká všetkých.Príď, kto nie si tu.Dni splnených túžobposvätný čas.Nájde dieťa - Ježišpríbytok v nás?Teplo lásky či mráz?Anna...

4. Krása

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 12. decembra 2017
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Čo je to krása?Z čoho sa rodí?Aký je krásny Tenčo krásu tvorí?Hviezdam dá dvorygalaxiám ostrovybleskom závory,stádo superkopí navrství na kopynad priepasťou ničoho - čiernych dier.Vezme Nič do dlaneformuje, stvárňujea do tváre mu dýchne Krása?Možno v chcení povie,, Staň sa!"Alebo On sám v kráse rozdáva sa?K radosti Zeme, ľuďom na úver.ON je fluidum, prelud, extáza.ON všetkým stvorením...

5. Otázka Vianoc, Vianoce

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 9. decembra 2017
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Otázka VianocOdveký slnovratv čase Vianoc svitá.Ježiška - syna Bohazem v maštali víta.Dáš sa mu človek do daru?Teba chce.Teba si pýta.VianoceBoh Otec dal zemi svojho Syna.Láskou k ľuďom premôženývzal si telo z lona ženy,z Panny - matky Márie.Dieťa v jasliach v maštali,podstielka v nich zo slamy,prikrývka - zima.Hľa -baránok boží.Znie radostné kyrie.Znie slávnostné glória.Anna...

6. Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, Ježiš Kristus - Kráľ

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 10. apríla 2017
Vaše hodnotenie: ********** | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista V znovuzrode všetko plesáživot, zem, tvorstvo, nebesia.Ľudské srdce v blahu jasá.Za svitania z hrobu vstalJežiš Kristus - sveta Spása.Už i vo mne úsvit broniei keď mám srdce plné skál. Ježiš Kristus - KráľUčiteľ - Pravdy života.Cesta, smer, nádej, cieľ, istota.Spasiteľ - Knieža pokoja.Obeta lásky, Muž bolestimrie za hriech, sveta neresti.Jeho rany rany...

7. Zvolanie

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 5. apríla 2017
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Či ľudia oslepli?Či zhlúpol celý svet?Nevidí, nechápe,že nad lásku nič viac niet. Nad lásku k človekuradostnú, boľavú, túženú, odvekú. Danú nám do daru.Kto nám ju daroval?Láska sama. BOH.Zohrej si srdce v neja mnohých rozohrej.Pochop lásky sloh.Má tisíce slôh. Anna...

8. Pýtam sa

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 30. marca 2017
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Z čoho je? Z akej matérie kalich kvetu, ruže lupene?Kto farbí ich v dúhy odtienevôňu dá v srdce odkryté?Kto káže, aby slnovraty vracali sa, prilietali vtáky,stavali si hniezda, ľúbili sa v páre,ľúbiaci by dávali sa v dare?Kto radosť dal, smiech i žiale,dar tvorby, pravdu, jej hľadanie,kto túžby dal v ľudské srdcedať znať Komusi city vrúcne? Kto svetu dá v chode časuúdel zmaru, rastu, krásu?Kto...

9. Sebe, Modlitba

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 9. marca 2017
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

MODLITBAna kolenách kľačím,hlavu k dlani tlačíma mlčím.Žiadny zvuk.Modlí sa ticho,chvenie rúka čosi...Som nikto.Som ničím.Si len tyKTOSI.a NIČ.Život netrpezlivo čakáa v ruke zviera bič.SEBEKaždý deň hneď zrána,zavolám na Pána.Kde si môj Boh a Pán?Príď Ježišu Kriste.Svoje dni neistédo tvojich rúk vkladám.Cez deň a večer zas,ku tebe dvíham hlas,Teba volám Pane.Nech prídem k tebe razkeď naplní sa...

10. Poď ku krížu

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 6. marca 2017
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Fialová rúška halí kríž.Na ňom ukrižovany JEŽIŠ.Učiteľ, vykupiteľ,spasiteľ sveta.SYN BOHA. Pristúp blíž k nemu v pôstnej tíši.Beh tvojho života nech sa stíši.Počuješ,na teba volá. Počuješ?Teba volá.  Anna...

11. Pôstne zamyslenie

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 4. marca 2017
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Svätý pôst sa začína.Z chóru znie. Popolcová Streda volá,prijať na čelo prach popola.Pokánie. Ku Krížovej ceste zvefialové šereniei hlas zvona. Ľudské srdce v hriechu...

12. Úvahy - Kapitola II.

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Úvaha | Pridané dňa 4. februára 2017
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

1. Nádej a viera z lásky vyviera. Nikdy nezaniknú. Láska neumiera.2. Láska z LÁSKY trvalá, odveká, posvätí pokrstí tvora na Človeka.3. BOH - otec LÁSKY na človeka čaká. Človek bez lásky sa jeho lásky ľaká.4. Človek, ktorý k žitiu čerpá silu z Boha-LÁSKY, vyriešil života i smrti otázky.5. Láska Boha k človeku je dobroprajná, istá. Láska človeka k Bohu ...

13. Rozjímanie

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 1. februára 2017
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Slnko je v zenite,vo mne je tma.Čakanie ukryté,čo nemá dna.Akýsi pramienokvo mne čeríhladinu tých hĺbok,čo žijú z viery.Mám v sebe studničku.Zbahnil ju íl.Vyčistiť zčerstviť juuž nemám síl?Zostúpil som na dno.Na dno seba.Našiel som tam svetlo.Boh môj,...

14. Zastavenie v čase, Na cintoríne, Večný spánok

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 28. januára 2017
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Zastavenie v čase Tu sa čas zastavil.Tu čas stojí.Tu sa čas v časesám v sebe dvojí.Bol čas. Už nie je.  Tu minulosť sa vo večnosti chveje.Tu prítomnosti niet. Sem vedú všetky žitia cesty.Tu spočíva život.Tu končí svet. Na cintoríne  Odišli navždy.V slzavom daždi leží z nich každý tu. Vidia Svetlo?Vidia Tmu? Večný spánok  Ako tu všetci...

15. Rozjímanie, Rozjímanie- prosba

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 28. januára 2017
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Rozjímanie - prosba Zopäl som ruky k modlitbe.Do ticha šepkám vrúcne slová.A moje srdce trúchlivéKohosi túžobne volá.  Kohosi mu je potreba.Bojí sa smädu, hladu, tmy.Žiada si z vína a chleba.Hrejivé svetlo letných dní. Komusi chce spievať piesne,hymny a ódu na radosť,z duše zmyť špinu, prach a plesne,plakať a prosiť o milosť. Zomkýnam ruky k modlitbe,zašepkám prosbu...

16. Ustal vianočný zhon

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 19. decembra 2016
Vaše hodnotenie: ********** | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Ustal vianočný zhon.Večerný nebasklonSľubuje Svätú Noc. Narodí sa -ON.Ježiš Kristus.Pre mlión ľudí zmysel života.Pre desať mýtus. Bez jeho narodenia,by v ľudstve bdelaaká MOC? aký by bol svet,život,človekbez Vianoc?                               Anna...

17. Vianočná úvaha

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 19. decembra 2016
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Slávnostne znie polnočný zvon.Narodil sa -ON.Syn Boha-Slovo Pravdy,Svetlo sveta-Zeme soľ.Učiteľ ľudstva dejinami.ZÁKON do sŕdc ľudí daný.Ježiš Kristus-Času zlom. Aký zákon hýbe ľudstvom dnes?Pyšne,sebecky hľadí do nebies,skúma Boha,a nevie o tom,že človek je medzi Níma sebou plotom. Láska Boha k ľudstvu,to sú Vianoce.Kým mu človek nedá sebe,a svoje srdce,je zo stromu Poznania hnilé...

18. V katedrále

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 21. novembra 2016
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

V posvätnom tichu šerej katedrályprichádzam k Tebe.Kľakám pred oltárso srdcom plnýmmodlitieb a chvály.Prosím ťa, Boh môjo najvzácnejší dar. Vypočuj Otče slová mojich túžob.do srdca môjhosebapoznanie daj.Nech nebodá ma tŕnie márnych súžob.Posväť môj život.Veď ma a požehnaj.   Vyplej mi z duše burinu, bodľačie..Srdce povznes k obeti akejkoľvek.Keď nado mnou hymna smrti zaplače,nech...

19. Múdrosť Lásky

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 28. októbra 2016
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Kto rozumom, srdcom, skutkom Boha miluje,múdry je. Vie, načo žije, mrie a kde smeruje. Kto miluje všetkých ľudí ako sám seba,Boh si v ňom spraví príbytok s priestorom neba.  Človek s láskou k Bohu seba odmení.Pije zo žriedla večnosti už tu na zemi.                                    ...

20. Kódex múdro žitého života

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 28. októbra 2016
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Pred človekom, sebou, vecou, nezohni nohu.Kľaknúť na kolená si dĺžny iba Bohu. Keď ťa život mazná, úspech titul žičí,nezabúdaj: zákon zmaru ich v sebe samých ničí.  Na ľudskej láske nestavaj, z piesku má základ.Často neunesie ani svojho žitia náklad. Keď ťa tlačí ťažký život, ťažká úloha,urob, čo sa dá urobiť, zvyšok vrhni na Boha. Vytrvalo sa modli a čakaj v dôvere.Neboj...

Kuchárka | Skratky | Zábava | Diplomová práca | Psychológia | Manageria | Antikvariát Sova | Tools | Stolár | Kotly | Orava | Kovovýroba | Monitoring | K6 | Bytové doplnky | Logo | Max hra | Spravodajstvo Mráčik | RSS katalóg | Twitter katalóg | Instagram na SK i CZ | Online finančná kalkulačka | Palivové drevo | Nákupné Centrum | Športové Centrum | Krása a zdravie | Bankomaty na Slovensku | Bankomaty v České republice | Tvoj Lekár | Ponuky práce v zdravotníctve | Zdravotná poradňa | Tvůj lékař | Vyber školu | Kto hýbe Slovenskom | Kdo hýbe Českem | Tvoj Notár | Tvůj notář | Sudoku for Kids | Road for Kids | Pair for Kids | Hanoi for Kids | 15 for Kids | Grid for Kids | Colours for Kids | Pexeso | Logic | Einstein | Snake | 3 Wheels | Find 8