Zbierka: Kto je človek - básne pre náročných (66)
kedykoľvek

Vlastník / zakladateľ zbierky:pravdaživota.av
Počet literárnych diel:66 príspevkov schválených autorom aj vlastníkom zbierky
Zbierka:len pre vlastníka
Kedy je možné do zbierky vkladať príspevky:kedykoľvek
Zbierka vytvorená dňa:18. júla 2017

Určené všetkým, ktorí sa hlbšie zamýšľajú nad životom a človekom.
 
Nastav parametre pre výber literárnych diel zo zbierky
Na začiatok Predchádzajúca stránka 1 2 3 4 Nasledujúca stránka Na koniec

1. Báseň a básnik, Pohreb básnika

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 9. novembra 2019
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

BÁSEŇ A BÁSNIKUteká básnik k básnicíti, že ju stráca.To hľadané a nájdeného behom k nej vracia.Zažíha čo hasnenáhlivo a chvatne,aby z nej uchvátiljej najvlastnejšie vlastnékým sa to nestratíkdesi v nenávratne.Prijíma ju v úžase,pokore a bázni.Tak prijímajú darydeti, chudobní i blázni.Dar - pointa básnevnímanie vraví hlasne.Nevysloviteľné vdýchne v slovo.Slovo má okovy.Myšlienka podkovy.Čo človek...

2. Krst poézie

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 21. októbra 2019
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Poprehŕňam plevy.Hľadám zdravé zrná.Plevinec je plný- v hrsti málo zrna.Preosievam piesokťažký, zlatonosný.Hľadám zlata kúsokv štrkovisku, prsti.Nosím vodu v ústachz dávnovekých morí.K perle sa chcem dostaťcez soľ v hĺbkach vody.Stojím pod odkvapomdážď púšťam cez prsty.Dúfam, že živá kvapkadušu mi pokrstí.Precúdim myšlienky.Hľadám mocné slovo,aby oslovilo, povedalo mnoho.Myšlienky precúdimnájdem...

3. Dar a kliatba

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 19. októbra 2019
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Básnictvo je dar i kliatbadaná do vienkaako posvätená krstná košieľkaod krstnej mamy.Je medzi nami -básnikom a Bohom.čo píše, píše z abecedyJeho Slova slohom.Básnik v sebe nosí vesmír, Boha i svet.Čo vidí dá ľuďom v pravosti viet.Ach, jak je ťažké prejsťcestu tam a späť!Anna...

4. Len ma ohni

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 12. októbra 2019
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Ako dobitý psíksám si líže ranybásnik sebou dotýraný.A ešte i vďačí za to,že čistí ho ako zlatov ohni Ktosi...Dúcha mu v plamene.I keď v bolesti jev mukách prosí:Len ma ohni, ohniv tvorivom ohnivry punc odolný.Vytvaruj ma ako chceš.Kto som?Kým som?Čím mám byť?Ty to vieš.Rany?Nebojím sa ich.Vylížem ich ako psík.Anna...

5. Život nie je poézia

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 18. mája 2019
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Život nie je poézia ale próza.Je v ňom smiech, radosť, šťastie, hrôza.Život sa s človekom nemazná.Urobí si z neho génia, šaša, blázna.Dlhý život je od života trest.Sedí na pleciach človeka a dá sa ním niesť.Hrozný života manifest!-------------------------------------------------------Tajomstvo túžby žiť je v motivácii.Kto stratí jej niť je v seba rezervácii.Anna...

6. Pohľad na život

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 18. mája 2019
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Zázrak.Z každej lode raz bude vrak.To je isté.I hviezdy občas zastrie mrakkeď je počasie hmlisté.Nebude to nikdy naopak.Hviezdy žiaria keď je nebo čisté. ----------------------------------------------Každé pole má úvrate.Pole dá úrodu bohate.Na úvrati sú straty.Život je taký.Z plytkej orby zemezrno zobú vtáky. Anna...

7. Jarné ráno

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 4. mája 2019
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Ráno kvietím stromov chveje,pučia májové aleje,mladá jar sa v snení smeje.Smeje sa.Ach, aká krásai s človekom poihrá sa.Život sa človeka nepýta:Je obloha modro-sýta?Ach, jak je krutá realita. Anna...

8. Tvorba poézie

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 12. decembra 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Nič.Paleta je holájak na počiatku svet.Žiadny bod, žiadny stred.Predstavy gýča ducha smäd.Myšlienky brieždenie,tušenie Pravdy v hmlevolá, volá...Svetlo jak blesku bičje náhlivý pohonič.Ber úrodu z poľa!Po úzkom chodníčkuje treba v sebe prejsť.Pôstiť sa v slove,dať duši piť, dať jej jesťa začať dolovať z hĺbky.Zdola. Celkom zdola.Kým je Pravda dieťa.Kým je múdra, čistá, holá.Zo skla vziať slnka...

9. Múdrosť slova

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 8. decembra 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Plnosťou slova hovoria ústakeď neprejdú srdcom je reč pustá.Múdra reč ľudská je čistá, prostá,je žitia vodidlo, zábradlie mosta. Zo Slova Múdrosti človek žije.Životom slova si veniec vije. Čo ja ponúkam životu?Múdrosť slova?Hlupotu?Anna...

10. Prosba k poézii

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 8. decembra 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Neodíď, prosím neodchádzaj.Potráp ma, sužuj, v ľúbosť zvádzaj.Pritúľ ma v pokore v seba samu.K hľadaniu veď dušu polámanú.Pomocnú ruku daj, veď k poznaniu.Na chodník vstúp, na cestu nepoznanú.Vdýchni mi do srdca vzdychy svoje.Hlbokú krásu, um poézie.Vypočuj volania, udeľ k slovu,k hľadaniu múdrosti slohu novú.Prichýľ ma, veď k svetlu v ponor hlbší.Z čaše mi daj napiť nápoj plnší.Neodíď. Prisadni...

11. Veršíky moje

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 1. decembra 2018
Vaše hodnotenie: ********** | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Tak choďte, bežte na cesty.Prejdite míle, diaľky, versty.Hlásajte blahozvesť svetu:pravdu života svätú.Nie je v žezle, zlate, brokáte.On líha v krvi, v bôli i blate,putuje v prachu bosý na cestách,radosť, smiech, ľúbosť,krik, plač, úzkosť má v ústach.Kapsičku máte plnú zŕn.Rozsievajte na úhor, tvŕdzu, íl...Keď zazelenie vaše semäa požehná vám ľudské plemä,keď dosiahnete plný spln,plodnú úrodu zo...

12. Nič sa nestalo

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 3. novembra 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Nič sa nestalo.Nestalo sa nič.Všetko je tak ako bolo.Čas uteká okolo,život spieva svoje sólo,slnko v zime svieti sporo,v lete vstáva veľmi skoro,v jeseni šuchoce lístie,nebo je čisté i hmlisté,zjara kvitne strom i kvet.A človek žije svoj svet.Každý človek svoj.Pokoj, nepokoj.Zvoní zvon.Umrel On, umrela Ona.Zvon k zamysleniu volá.Umrel človek.No a?Čo potom, že ktosi skoná.Anna...

13. Všetko je normálne

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 3. novembra 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Všetko je normálne.Tak ako má byť.Včera si ešte žildnes si prestal žiť.Každý má svoje dnes.Každý má svoje včera.Človek derie svoj dres,tancuje, teší sa, spieva,oblieka slávnostné sako...Kedy ako.Mnohokrát sám sebou štvanýuteká do pekla brány,klope i na vrátka nebies.Potrebami tela naháňanýsi v pozemskom očistci líže ranyako zbitý pes.Život je taký.Všelijaký.Radosť, smiech, bolesť, stresa des.Des...

14. Raduj sa duša moja

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 31. októbra 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Nazhromaždil si si plné komory,zásoby poživne ako krt.Prekliaty bruchom, potom poroby,lopoty, trýzne...Až kým príde smrť.Raduj sa, duša, plesaj a sa teš.Námahu rúk svojich spláchneš do stoky.Sám seba ako ťarchu ponesiešdo hliny zeme, zmaru, prázdnoty.Od prapočiatku dní v lone matkyz nej saješ silu, mladosť, krásu, cit.Pre život. Aký? Dlhý? Krátky?Aby si sám sebe všetkým mohol byť.Denne sa...

15. Rozhovor s mŕtvymi

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 31. októbra 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Rozhovor bez slov.Hovor dušíkde odpoveď sa iba tušív mysli, vnemom, srdcom,v porozumení zlom i vrúcnom.Transcedento sa otvorí,keď živý k mŕtvym hovoría opačne.Keď mŕtvy hovoriť začnepočúvaj pozorne jeho slová.Nech nie je pravda ľudská,ale PRAVDA nová.V nich nie je pravda ľudí.Je v nich PRAVDA ktorái mŕtvych k životu budí. Anna...

16. Spoveď prostitútky

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 29. septembra 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Za nikým Osud nestojí.Človek človeku život strojí.Človek človeka nech sa bojí.To sú slová prostitútky.Skúsenosti - zla pohnútkyusmerňujú život, skutky.Pamätá si hnev, krik, bitky,zvrhlosť tela, nahosť, pitky,dotyk chlapa chlipný, britký.Na posteli vidí ženu zožltnutú, zmeravenú,svoju matku skrvavenú.Do domova ju vzal ktosinik nechcel čuť plač, ponosysrdca, ktoré lásku prosí.Dospelá i nedospelá do...

17. Lutna znie

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 4. augusta 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Počujem, lutna zniev júlovom večere.Kto prsty chvejivébázlivé, nesmelév dotyku lutny strúnv ľúbosti nechal znieť?Zo vzdychov srdca dúmv tíšinu uletieť?Čujem to vyznaniekomusi. V tušení.V diaľavy nadhviezdne?Komusi na zemi?Či schvátený krásouletného večeraza záclonou časudo seba nazerá?Lutna velebne zniev ľúbosti ohlase.Komusi sa veľmi cnie.Po Kráse.Po Kráse. Anna...

18. Sú také dni

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 4. augusta 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Sú také dni keď hniezdiš sama v sebe.Si uhlík v popole v hasnúcej pahrebe.Jak kvet pivónie seba otvoríš.Lupene odpudíš, krvou poškvrnené.Nenapil sa z lona žitia tok prúdiaci.Vysychá jeho žriedlo v plodné dni v mesiaciako v púšti strom. Jalové ovocie žujúOna i On.Vyplutá šupka krv rosí.Žriedlo života o počatie prosí.Prosí ...Anna...

19. Radosť IV., V.

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 2. apríla 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Radosť IV.Tešiť sa, radovať vedia iba deti.Smejú sa len tak.Tam hľa letí vták, slnko svieti.V samopašnej radosti sú blízke Bohu.I keď jedno druhému podloží nohu. lRadosť V.Ó, radosť svätáblaženosť trvácas ľudským duchom spätácez srdce prúdiacaz nekonečna priestoruod Boha k človeku.V ustavičnej výmenesa cez priestor späť vrátik tomu, čo ju obohatí,odeje ju krásou a láskou v premene.Ako ťa radosť...

20. Otvor srdce radosti, Odpusti si človek

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 3. marca 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

OTVOR SRDCE RADOSTIMôže človek siahnuť na dúhu?Môže siahnuť na radosť,pritúliť ju v seba,mať jej dosť?Môže.Vyzleč sa človek z hadej kožena pluhy prekuj britvy, nože,prácu svojich rúk jedzi druhým daj jesť.Sám si srdce rozradostni.Otvor jej v sebe všetky cesty.Sebe daj česť.ODPUSTI SI ČLOVEKRadosť je života vzpruha.Keď ti ducha zašpinínemúdrosti šmuhaodpusti si človek.Sám sa omilosti,v pokore...

Na začiatok Predchádzajúca stránka 1 2 3 4 Nasledujúca stránka Na koniec
Kuchárka | Skratky | Zábava | Diplomová práca | Psychológia | Manageria | Antikvariát Sova | Tools | Stolár | Kotly | Orava | Kovovýroba | Monitoring | K6 | Bytové doplnky | Logo | Max hra | Spravodajstvo Mráčik | RSS katalóg | Twitter katalóg | Instagram na SK i CZ | Online finančná kalkulačka | Palivové drevo | Nákupné Centrum | Športové Centrum | Krása a zdravie | Bankomaty na Slovensku | Bankomaty v České republice | Tvoj Lekár | Ponuky práce v zdravotníctve | Zdravotná poradňa | Tvůj lékař | Vyber školu | Kto hýbe Slovenskom | Kdo hýbe Českem | Tvoj Notár | Tvůj notář | Sudoku for Kids | Road for Kids | Pair for Kids | Hanoi for Kids | 15 for Kids | Grid for Kids | Colours for Kids | Pexeso | Logic | Einstein | Snake | 3 Wheels | Find 8