Zbierka: Kto je človek - básne pre náročných (15)
kedykoľvek

Vlastník / zakladateľ zbierky:pravdaživota.av
Počet literárnych diel:15 príspevkov schválených autorom aj vlastníkom zbierky
Zbierka:len pre vlastníka
Kedy je možné do zbierky vkladať príspevky:kedykoľvek
Zbierka vytvorená dňa:18. júla 2017

Určené všetkým, ktorí sa hlbšie zamýšľajú nad životom a človekom.
 
Nastav parametre pre výber literárnych diel zo zbierky

1. Chodím po rumovisku, Zatmenie slnka

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 11. augusta 2017 Novinka
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

CHODÍM PO RUMOVISKU Chodím po rumovisku.Mám v sebe klenbu čiernu, nízku.Vo svojom zhorenisku.Zhorel vo mne chrám.Dverami dokoránprevieval kvetov van.Obetný tymián plál z kadidelnicea horeli všetky sviece.Pán býval nablízku.Vo mne mal svoj stan.Skláňam sa k základu.Hľadám z Večného Svetla kahanček.Hľa, raší zo zemebojazlivo, nesmelehojivý harmanček.ZATMENIE SLNKAZatmenie slnka uprostred...

2. Sebecký človek

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 9. augusta 2017 Novinka
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Vlastniť, mať, mnoho žať,pole neobrobiť, málo siať,žencom dať kúkoľ miesto zrnalen nech je moja sýpka plná.Atakďalej...Sebecký človek.Ber, zhŕňaj zhora - zdola.Opi sa, víno si nalejteš sa z mysle krivej, malej.Žerie ti ju moľa.Dúchaš do popola. Anna...

3. Nula

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 9. augusta 2017 Novinka
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Nula - Nič je v číslach božstvo.Nespočetnekrát zväčší ich množstvo.Čísla - jedna po deväť predstavujú málo.Sú ničím, keby za nimi množstvo núl nestálo.Človek - číslo jedna, deväť múdro myslíkeď vie, že na každej nule je závislý.Čo sú čísla, slová, vety?Záznam, súhrn čohosi.Človek so Zlom, Dobrom spätýobjavuje nimi svety.KOHOSI.Sám sebou sa honosí.  Anna...

4. Myseľ človeka 5.-6.

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 2. augusta 2017 Novinka
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

MYSEĽ ČLOVEKA 5.Kde sú veky čo času ušli?Ako sa tvorí perla v mušli?Ako zrátať vlny morí,silu luny, svit v stromoví?Sčítať, násobiť piesok v púšti?Človek nikdy nevylúštitaje, hru, labyrint svojej mysle.Myseľ, rozum, vôľa človekaod koho, od čoho sú závislé?MYSEĽ ČLOVEKA 6.Bez rozmyslu, bez úvahyprekračuje neznáme prahy.Nepoloží myseľ na misku váhya prečo, načo aj?Človek bez lásky k inému človekusi...

5. Psychika človeka 1.- 2.

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 31. júla 2017 Novinka
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Psychika človeka 1.Na nebi šedý fľaknarastá v čierny mrak.Blesk z búrky nárazuv čerň páli oázu.Vietor víri popol, pracha strach. Strach!Je bezpečia zátoka kde netreba sa báť?Vedie k nej cesta?Ktorým smerom sa dať?Je iba smrti hať.K nej treba utekať,vytrhnúť sa z reťazev spálenej oáze.Teraz. Hneď.Mlčanie hovorí súhlasnú odpoveď:Umrieť, umrieť.Pramienok svetla.Svit slnka spoza chmárutiera oáze...

6. Čo žije v človeku -Človek rozpráva

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 27. júla 2017 Novinka
Vaše hodnotenie: ********** | Nik ešte nečítal. | Jedno odporúčanie

ČO ŽIJE V ČLOVEKUDá sa chytiť do rúk ľudskej mysle hnutie?Je možné chytiť cit,v láske pobudnutie?Pohladkať slnka lúč,od srdca k srdcu kľúčpevne stisnuť v dlani?Dá sa dotknúť života v rôznorodom dianí?Dá sa chytiť špatnosť,dá sa chytiť krása?Čo žije v človeku vnímanim chytiť dá sa.ČLOVEK ROZPRÁVAČlovek rozpráva.Telo,oči napráva,gestikuluje rukami,hovorí mimikou tváre.Ničím nevypoviečo sa v ňom...

7. Ľudská myseľ 3.

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 25. júla 2017 Novinka
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Myseľ detíZáhrada raja. Všade samý kvet.Strom Poznania - Dobra, Zla.Nikde ho nevidieť.Slnko stále svieti v nevinný svet detí.Myseľ ...násťročnýchZáhrada raja ohradená plotom.Keď sa plot prekročí, čo sa stane potom?Strom Poznania raší voňavé okvetie.Vietor túžob, zmyslov ho ešte nezmetie.Dotyk duše s láskou, vzdychy, bolestný ston.Pre Neho plače Ona, pre Ňu plače On.Prvý plač ľúbosti - najkrajší...

8. Ľudská myseľ 1.-2.

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 22. júla 2017 Novinka
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Ľudská myseľ 1.Jeden má malý dvor.Oplotený - svoj.Druhý má väčšív plote otvor von.Tretí nemá plot.Oknom hľadí v jeden bod.Mnohých ako kŕdeľ vtáčímyseľ po priestoroch vláčijak húf koní nespútaných.Narazia do hviezd?Zaprú sa do nich.Mnohí mysľou vlastnia zem i nebo.Jedia Chlieb Boha a žijú z Neho. Ľudská myseľ 2.Ľudská myseľ lieta - má krídla.Prekoná prekážky, osídla.Dynamická sila poháňaná sebou.V...

9. Myseľ človeka 1-4.

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 20. júla 2017 Novinka
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Myseľ človeka 1.Človek myslí.Mnohé mysle myslia ako sysle.Mnohí majú v zmysle život kyslý.Človek myslieť musíchce či nechce.Mnohí majú prázdne vrecemnohých plnosť vriec dusí.Myseľ človeka 2.Vŕštek - dolinečka.Hore- dolu.Pomiešané spolu.Zrno - pleva.Zrna je málopliev veľa.Myseľ človeka 3.Darovaný lós.Všetkého diania os.Kozmos.Duch Boha v človeku - Logos.V skúške mysle človek ťahávečnosti voz.Myseľ...

10. Svitá, Gól

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 18. júla 2017
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

SVITÁSvitá.Zem nový deň víta.Umýva sa rosou.v lúč slnka sa utrie.Pohľadí ma nový deň?Udrie? GÓlGól! Gól!Presný, tvrdý,trefný bol.Iba bol strelený do vlastnej brány.Prečo si človek sám spôsobuje rany? Anna...

11. Kto som ja, Úbohý človek

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 18. júla 2017
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Kto som jaNiet človeka na zemičo by v prúde žitia, dianianevložil hlavu do dlanív trápnom seba zadumaní.Kto som?Viem, telu osol.JA - Kto je?Moje JA.Moje!Čítam v Biblii - Knihe kníh.JA - som BOHA DYCH.Úbohý človekAký je človek úbohý!I keď plní ťažké úlohy,ciele, méty a dotkol sa oblohy.Často si udrie nos.Nedíva sa pod nohy.Potkýna sa o svoje smeti.Žije na zemii lieta jak albatros. Anna...

12. Vlak dejín, Kto je človek

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 14. júla 2017
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

VLAK DEJÍNKto posúva dejín vlak?Človek - vták.človek - drak.dopredu i dozadu.Človek - rak.Kapitál, vláda, vlastné Ego.Pre miliardy ľudí peklo.pre milión mocných Nebo.KTO JE ČLOVEKTituly, osobnosť, celebrity...Kto som ja?Kto si ty?Ľudia všetci.Vývoj.Tak súdi veda, vedci.Nemnohí.Mnohí si v úcte kľaknúa hľadia do oblohy.------------------------------Čas ten istý je o sekundu iný.Tak i človek v sebe...

13. ČLOVEK 1. 2.

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 11. júla 2017
Vaše hodnotenie: ********** | Nik ešte nečítal. | Jedno odporúčanie

ČLOVEK 1.Nádoba z hliny.Aký obsah skrýva?Životom hýbe, svetom kýva.V hlave nosí vesmír.V lone žitia gejzír.Rozumom sa hviezd dotýka.Tvárnosť zeme meniaľudské pokoleniak špatnosti i kráse.Človek kysne v novom kvase.Vo - Večný chlieb?Ku svojej skaze?  ČLOVEK 2. Človek - homo sapienskam kráčaš?Za sebou sa neotáčaš.Vládneš.Kam ideš? Kam prídeš?Vieš?Nevieš.Dbaj nech CIEĽ neobídeš.Anna...

14. Pominuteľnosť, Prirovnanie

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 3. júla 2017
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

PominuteľnosťKde si nechal batohy,luxusné handry, skvosty?Haraburdie.Odetý do nahotyhýrenia či v pôsty?Odchádzaš v zabudnutie.Bohatstvo tvojich dní,ktorým si veril, žilkde je?Rujú sa psi na dvoreo spráchnivenú kosť.ani jeden ju neje.Rujú sa pre márnosť.   Prirovnanie Život - rozbehnutý vlak.Cieľ - letiaci vták.Slnko - život v zenite.Dažde - smútky umyté.Mraky - zo života...

15. Nepokoj

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 28. júna 2017
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Sedím na prestole.Dole ľudí morek môjmu trónu vzhliada.Všetko mám hotové.Bohatstvo zhrnutéstráži ho jed hada.Zdravie telu slúži.Eros vášne túžina dno vytrženia.Ego pevne vládnev trasovisku, bahne...samo seba žehná.Brokáty, hodváby...Matrac mám zo slamy,baldachýn je sivý.Veliký nepokojžerie ma o môj trón.Črvotoč hryzie v ňom.Prašivý je , hnilý.-----------------------------------------Veľmi múdry...

Kuchárka | Skratky | Zábava | Diplomová práca | Psychológia | Manageria | Antikvariát Sova | Tools | Stolár | Kotly | Orava | Kovovýroba | Monitoring | K6 | Bytové doplnky | Logo | Max hra | Spravodajstvo Mráčik | RSS katalóg | Twitter katalóg | Instagram na SK i CZ | Online finančná kalkulačka | Palivové drevo | Nákupné Centrum | Športové Centrum | Krása a zdravie | Bankomaty na Slovensku | Bankomaty v České republice | Tvoj Lekár | Ponuky práce v zdravotníctve | Zdravotná poradňa | Tvůj lékař | Vyber školu | Kto hýbe Slovenskom | Kdo hýbe Českem | Tvoj Notár | Tvůj notář | Sudoku for Kids | Road for Kids | Pair for Kids | Hanoi for Kids | 15 for Kids | Grid for Kids | Colours for Kids | Pexeso | Logic | Einstein | Snake | 3 Wheels | Find 8