Podnety k Madness - nielen na dnes!

 

Vážení madnessáci!

     Vášne z predchádzajúcej témy zdá sa odišli a nastal čas aby som dostál svojmu slovu, ktoré som dal v predchádzajúcom príspevku. Vzhľadom k vývoju a charakteru diskusie k  mojej predchádzajúcej téme, opäť som si nie istý pochopeniu /niektorými jedincami/ významu tejto, ale jej zmyslu - v plnom rozsahu. Predkladám teda Správcovi, ale i Vám ostatným, k posúdeniu, doplneniu, zavrhnutiu, zneseniu pod čiernu zem, či nebodaj prijatiu za svoje, alebo iba jednoducho, len tak si nechať prejsť hlavou, prípadne sa i v tom či onom smere vyjadriť, či konštruktívne zaujať stanovisko. Svoje návrhy som sa snažil stručne odôvodniť a vopred upozorňujem, že sú to iba moje podnety, vyplývajúce s pocitu tunajšej stagnácie, inšpirované webom vo všeobecnosti a nie výkvet múdrosti a objavenie objaveného. Tak teda navrhujem:

1/ Pridať literárnu kategóriu Poézia a próza pre deti

2/ Pridať kategoriu Kresba, maľba, Grafika

3/ Pridať kategóriu Scenár - dramatizácia /humorné scénky, TV, či filmové scenáre, divadelné hry/

4/ Všetkým - Kreatívne a nielen vkladaním literárnych textov a komentov k ním, sa iniciatívnejšie podieľať na pestrosti chodu madness

5/ Časopis Madness

.....

ad 1/

     Domnievam sa, že literatúra pre deti /mám na mysli predškolský vek - až 1. stupeň ZŠ/ je vo všeobecnosti na literárnych serveroch pomerne zanedbávaná. Autori, ktorí sa tomuto žánru venujú, alebo ktorí by sa tomuto žánru chceli plnohodnotne venovať a sporadicky vkladajú svoje texty medzi „dospelú"  literatúru /najmä poézia/, sú v týchto kategóriách častokrát i podvedome znevažovaní, vzhľadom k porovnávaniu s textami pre dospelých. Vytvorením tejto kategórie by sa vytvoril jednoznačný priestor a nerušená atmosféra pre autorov aktuálne píšucich pre deti, či majúcich ambíciu pre ne písať.

ad2/

     V poslednom období už niektoré literárne servery pochopili, že k literatúre, vzhľadom k jej obvykle knižnej podobe, má najbližšie výtvarné umenie a na svojich portáloch vytvárajú priestor pre tých autorov /častokrát i literárne činných/, ktorí v sebe našli výtvarný talent, rozvíjaním ktorého sa môžeme u niektorých jedincov dočkať v budúcnosti kvalitných ilustrátorov kníh, či už sa jedná o poéziu, alebo prózu. V tomto prípade nie je zanedbateľný ani ten moment, že vzhľadom k nedostatku možností, autor literárneho textu majúci v úmysle jeho knižné vydanie, rád by ho spestril vhodnou grafikou, ale renomovaní autori za túto službu pýtajú nemalé financie. Takto by sa vytvoril priestor na utuženie a obojstranne výhodnú spoluprácu a partnerstvá i v takejto oblasti.

ad3/

     Vzhľadom k nedostatku kvalitných dramatických spisovateľov, nielen na Slovensku, sporadicky zaznamenávam literárne súťaže tématicky zamerané na pôvodnú rozhlasovú hru, či priamo i divadelné hry. Vytvorením tejto kategórie by sa dala šanca takým autorom, ktorí majú ambície presadiť sa scenáristicky. Všimol som si, že aj na madness by sa ich už pár našlo a som presvedčený, že zaradením tejto kategórie by sa snáď pridali aj ďalší.

ad4/

     Stav, v ktorom sa momentálne madness nachádza, nazval by som, stereotypne -prevádzkový, v štýle text - koment, nič viac! Keby sa tu z času na čas neviedli až „na telo" smerujúce diskusie niekoľko málo jedincami /J/, tak by som povedal - až nuda! V tomto smere by som chcel apelovať nielen na Správcu, ale i na samotných členov madness, aby zapojili fantáziu, či ako sa tomu imaginárnemu mysleniu hovorí a kreatívne sami navrhovali, napr. termínovo limitované jednoduché literárne súťaže na ľubovoľné témy /nič nové - prebiehalo to tu už v minulosti/, ale i častejšie vkladanie tém na diskusiu, či ankiet. Vzdelanejší v oblasti teórie literatúry by sa k prospechu iných mohli fundovane na jednom mieste vyjadriť k určitému, opakujúcemu sa problému pri písaní, alebo k iným nejasnostiam, atď.  a pod. ...- široké pole! J Tiež by nebolo od veci, keby sa tu uverejňovali dosiahnuté úspechy členov madness, ako sú umiestnenia v inych literárnych  súťažiach - v rámci Slovenska, či až nad jeho rámec, lebo ich je ročne určite veľa, ale vedia o tom iba  najbližší priatelia - prečo sa nepochváliť?! Tiež by nebolo od veci zverejniť tu také počiny, ako vydanie knihy /tiež ich je nie málo/ a samozrejme i odporúčanie ako sa k nej dostať. Domnievam sa, že záujemcov o vlastníctvo takejto knihy by sa určite našlo. Tiež by som odporúčal  centrálne viesť archív, či štatistiku o takýchto literárnych počinoch.

ad5/

     Dnes je už takmer samozrejmosťou každého fungujúceho literárneho klubu a takým sú de facto i literárne serveri, že aspoň 1x v roku vydávajú svoj zborník, almanach, či inak nazvané tlačivo, či jeho internetovú podobu, v ktorom by sa zhrnulo to najpodstatnejšie za uplynulý rok /alebo iný časový úsek/, niečo z najlepších textov, niečo o autoroch, súťažiach, zopár slov jeho Správcu, aktuálna úvaha, pripomienka člena, ... Áno, viem, aj toto tu už bolo - aj redakcia! Možno by stálo za to zvážiť, či sa k tomu nevrátiť. Určite by sa našli mladí, ambiciózni ľudia - si myslím...!    

..... 

Záver:

     Je veľa autorov paralelne pôsobiacich na viacerých literárnych serveroch. Domnievam sa okrem iného i práve preto, že tam nachádzajú to, čo im tu chýba /alebo aj nie :)...?/, no napriek tomu, ako to tak vidím, drvivá väčšina tu publikujúcich, za svoju materskú stránku považuje práve madness, alebo sa na madness aspoň najčastejšie pohybuje. Bolo by teda na škodu tento vzťah nepodporiť vytvorením ešte priaznivejších podmienok, aspoň čo sa technickej stránky madness týka. Som pc laik, ale viem si predstaviť, že realizácia týchto, či iných návrhov, bude ťažiskom práce Správcu - a nie jednoduchá /z programátorského hľadiska/. Tá vnútorná - vzťahová, to je už na inú tému a iného odvážlivca :).

Komentáre k diskusnej téme

Usporiadať: Prejdi na stránku:

Na začiatok Predchádzajúca stránka 1 2 3 Nasledujúca stránka Na koniec
ad2, - obrázok ku konkrétnej veci, nie len hocijaký ad4, - názov prostý: Úspechy Madness - ako vydať knihu v kolónke INÉ... (napr. ako si ju spraviť sám napr. ALMANACH...)  
Spisovateľ/Autorjanodca Pridané dňa13. februára 2011 11:55:20
Miroslav Kapusta
Prepáč, už som na to zabudol...:)  
Spisovateľ/AutorMiroslav Kapusta Pridané dňa13. februára 2011 15:44:09
ešte: Ak by niekto chcel a aj vedel prekladať do iných rečí... - stačila by čeština? No sú aj iné servery...  
Spisovateľ/Autorjanodca Pridané dňa13. februára 2011 12:41:41
Miroslav Kapusta
Koľko máš rokov prosím ťa...?  
Spisovateľ/AutorMiroslav Kapusta Pridané dňa13. februára 2011 15:44:51
pomaly budem pridávať (aj básne)  
Spisovateľ/Autorjanodca Pridané dňa13. februára 2011 23:27:37
ad 1) Hotovo. Kategória pridaná. ad 2) Na to je asi lepšia samostatná stránka. Takých už niekoľko existuje. Z čoho pramení táto požiadavka? Existujúce portály nedostatočne pokrývajú túto oblasť? ad 3) Hotovo. Kategória pridaná. ad 4) Založiť literárnu súťaž môže ktokoľvek. Naraz tak môže prebiehať niekoľko súťaží. Spôsob vyhodnocovania súťaže môže byť rôzny. Príklady: vyhlasovateľ súťaže subjektívne rozhodne, vyhrá príspevok s najväčším počtom hlasov... K teórii literatúry je možné vyjadriť sa priamo v literárnej téme. Podobne vydanie knihy, úspech v literárnej súťaže, to všetko sa dá prezentovať cez literárne témy. Niektorí to už využili. ad 5) Virtuálny časopis je možné založiť už dnes. Vyber "Pridaj zbierku" a tam zvoľ druh zbierky Časopis. Almanach, zborník, ročenku... resp. čokoľvek, čo má papierovú podobu možné zorganizovať je. Je to už dosť náročné na čas a prácu. Nie je problém vybrať 10 príspevkov za rok 2010 s najväčším počtom odporúčaní. Ťažšie je vybrať takú skladbu príspevkov, aby to v jednom papierovom vydaní dávalo hlavu a pätu. Ale ide to. Záver: Ja som Správca, nie literárny odborník. Dokážem vytvoriť web, nedokážem napísať báseň. Ja vytváram podmienky na Madnesse tak, aby bol na mne nezávislý, aby mohol fungovať, ako keby som neexistoval. Môžem pridať literárne kategórie, môžem vytvoriť rubriky pre zbierky, časopisy, súťaže... Naplnenie obsahom prenechávam na povolanejších ľudí a to sú práve návštevníci Madnessu. Ako sa tejto role zhostia, je na nich. Ja zabezpečím neliterárnu podporu.  
Spisovateľ/AutorSprávca Čítania Pridané dňa11. januára 2011 23:34:04
Miroslav Kapusta
Andrej, o nič iné ani nešlo, ja chápem aká je tvoja pozícia. Ak si vytvoril to čo avizuješ, už to je posun a samozrejme vždy bude záležať na príspievateľoch na madness, ako tieto možnosti využijú. To čo som podsunul ja, to som podľa svojich možností aj odôvodnil a mimochodom, v predchádzajúcom príspevku si ma sám žiadal, aby som návrhy na zlepšenia predniesol. Po tomto tvojom, takmer imperatívnom komento-ozname sa však akosi neviem zbaviť dojmu, že máš pocit akéhosi môjho obťažovania a nepochopenia či už úlohy madness, alebo i tvojej úlohy a postavenia na ňom. A mimochodom, ja som nikde nenaznačil, že trvám na splnení svojich požiadaviek. Dokonca som rátal s tým, že sa nič nepohne. Takže mi prepáč, ak som ti spôsobil prácu a s tým súvisiace problémy a sľubujem, že sa to už nestane.  
Spisovateľ/AutorMiroslav Kapusta Pridané dňa12. januára 2011 09:23:48
Spravujem niekoľko desiatok webov, ale nie je to moje živobytie. Okrem toho chodím do práce, čo s webom nemá nič spoločné. Mám rodinu s dvomi deťmi. Snažím sa reagovať vecne a stručne. Za prácu, čo si mi spôsobil, som ti len vďačný. Je to správny postup, ako rozvíjať tento server. Budem naopak rád, ak sa to bude opakovať. Dopredu sa však ospravedlňujem za stručné odpovede.  
Spisovateľ/AutorSprávca Čítania Pridané dňa12. januára 2011 10:52:00
Miroslav Kapusta
Andrej, je to tam - OK! Len neviem, či by si to nemal aj nejak oficiálne oznámiť, pretože ako vidíš, túto tému zrejme nie všetci zachytili.  
Spisovateľ/AutorMiroslav Kapusta Pridané dňa13. januára 2011 13:57:02
Miroslav Kapusta
Spravuješ niekoľko desiatok webov??? - Natíska sa mi otázka - Preboha, kedy to popri uvedenom stíhaš? Ale to nie je podstatné. Píšeš: 1. a 3. bod hotovo - zaradené! Ale kde, lebo ja som to medzi kategóriami nenašiel?!  
Spisovateľ/AutorMiroslav Kapusta Pridané dňa13. januára 2011 12:27:21
paula.l
k ad 5 - letak ..čo keby hypoteticky menšia skupina autorov z tohto serveru, vybrala básne, poéziu...atd. (tak raz za mesiac cca 10 strán), kvalitnejšie diela, a ďalšia skupina dobrovoľníkov (schopných ) by tieto diela vytlačila, zviazala a takzvanou „formou“ šírenia ( aj pros. netu) – reklamy na diela/autora, by ich podsúvala verejnosti.. Osobne si myslím, že je lepšie robiť „reklamu“ autorom (ovšem ak by o to stáli) z tohto serveru ako samotnému serveru samozrejme s ich súhlasom. Možno by to neskôr pomohlo k vydaniu knihy/k predajnosti...hypoteticky.../sú tu ľudia z rôznych regiónov/... ..ma len napadlo  
Spisovateľ/Autorpaula.l Pridané dňa13. januára 2011 12:53:50
Miroslav Kapusta
Prečo nie - ako nápad? Môžeš sa realizovať.  
Spisovateľ/AutorMiroslav Kapusta Pridané dňa13. januára 2011 13:59:23
paula.l
ok  
Spisovateľ/Autorpaula.l Pridané dňa13. januára 2011 15:26:56
Miroslav Kapusta
Vieš, toto je skôr také samizdatové riešenie, ktoré si aj neoficiálne môže riešiť ktorákoľvek dohodnutá skupina autorov, ja som však mal na mysli niečo oficiálnejšie, v podstate to čo tu už raz bolo. Žiaľ neviem ako sa vkladajú "linky" /toto je môj prvý pokus/, teda niečo ako: http://www.librix.eu/sk/books/detail/netvorba-378/ Zdá sa však, že to už v dnešnej dobe obnáša nerealizovateľné predpoklady a podmienky - ako čítam, tak sa tým už ani nezaoberám.  
Spisovateľ/AutorMiroslav Kapusta Pridané dňa13. januára 2011 17:51:55
Ahoj Miro, ktoré predpoklady považuješ za nerealizovateľné? Urobiť niečo ako Netvorba je relatívne jednoduché. Stačí vybrať množinu autorov, ktorí by do nej mali prispieť a tí autori, nech si vyberú diela, ktoré chcú knižne zverejniť. Netvorba vznikala povodne hlasovaním, teda výberom konkrétnych príspevkov. Skončila však tým, že sa vybrali de facto autori a tí poupravili výber svojich príspevkov. Treba si uvedomiť, že toto nie je cesta, ako zarobiť peniaze. To je cesta, ako si urobiť radosť, vydať knižku spolu s ďalšími ľuďmi, čo majú rovnakú záľubu a darovať ju druhým.  
Spisovateľ/AutorSprávca Čítania Pridané dňa14. januára 2011 01:01:09
Miroslav Kapusta
Nemyslel som tak ani nerealizovateľné, ako skôr obtiažne, z hľadiska súčasnej situácie. Premýšľal som o tom a mám na mysli výber redakcie, ako primerane literárne fundovaných ľudí, v danej problematike odborne zdatných /korektúra, editor, grafická úprava, a pod./, ale hlavne i ochotných sa v tomto smere zapojiť a venovať k prospechu aj iných svoj drahocenný čas a to všetko zadarmo! Ak by medzi nami takí ľudia existovali a dali o sebe vedieť, ten zbytok, za samozrejme Tvojho finančného prispenia /?/, by už bola iba rutina - aj vrátane pravidiel spolupráce a ďalšej distribúcie, aby nedošlo k rozporom, o ktorých tu bola už v náznakoch reč. Potešilo by ma to, ale moc si nefandím.  
Spisovateľ/AutorMiroslav Kapusta Pridané dňa14. januára 2011 11:24:22
dandan
.bratu...toto tu uz vsetko bolo...len sa to jaksi posralo  
Spisovateľ/Autordandan Pridané dňa14. januára 2011 17:19:09
Miroslav Kapusta
Ja to viem, bratu:) - škoda! Len som skúšal sprobovať. Čím ďalej sa však zamýšľam, tak to pomaly z hlavy vypúšťam. No, možno to raz niekto vzkriesi.  
Spisovateľ/AutorMiroslav Kapusta Pridané dňa14. januára 2011 20:30:58
Aššurballit
to co popisujes je totiz len prva faza. a sakra narocna. v dalsej casti musis napr. zoradit texty podla nakej koncepcie. zabezpecit v idealnom pripade nakeho editora. v kazdom pripade korektora. grafika. a v neposlednom rade vydavatela a distributora. nie je to cesta ako zarobit peniaze pokial z toho vydavatel a distributor dobrovolne a nezmyselne spravi leziak. ako sa to stalo v pripade netvorby.  
Spisovateľ/AutorAššurballit Pridané dňa14. januára 2011 06:44:24
Miroslav Kapusta
Súhlasím s tvojim názorom, vrátane i toho, že toto nie je cesta /ale ani cieľ/, ako primárne zarobiť peniaze. A predpokladá to samozrejme serióznosť vzájomných vzťahov, ako nakoniec všade a vo všetkom.  
Spisovateľ/AutorMiroslav Kapusta Pridané dňa14. januára 2011 11:31:56
schopni a ochotni dobrovolnici tu uz boli. len ich vystvala zmena servra na demagogicku autokraciu s cenzurou.  
Spisovateľ/Autordazda Pridané dňa13. januára 2011 13:43:23
Aššurballit
...predpokladam ze to tam bude az ked si to niekto zvoli...  
Spisovateľ/AutorAššurballit Pridané dňa13. januára 2011 12:40:43
Miroslav Kapusta
Máš pravdu, skúsil som probmo - aj je to tam! Pôvodne som myslel, že to bude automaticky i v zozname na hlavnej stránke.  
Spisovateľ/AutorMiroslav Kapusta Pridané dňa13. januára 2011 13:52:25
V poslednom období už niektoré literárne servery pochopili, že k literatúre, vzhľadom k jej obvykle knižnej podobe, má najbližšie výtvarné umenie - dude, wat?  
Spisovateľ/Autorfolie à plusieurs Pridané dňa11. januára 2011 22:17:09
Miroslav Kapusta
Nuž, zrejme som sa nevyjadril dostatočne obratne, tak to skúsim takto: Zatiaľ najobvyklejším nosičom pre literárny text je kniha, myslím tým papierová, kožená, či plátená, alebo iná väzba, nuž a tieto sú zasa obvykle opatrené už na obale nejakým výtvarným dekorom, o ktorého účele snáď hovoriť netreba. Pre dokreslenie charakteru danej knihy, častokrát zvýši aj jej umeleckú hodnotu, sa výtvarné techniky nachádzajú aj uprostred knihy. Teda nie tanec, ani hudba, či spev. Tieto síce je možné použiť v kontinuite s literárnym textom, ale iba v prednášanej podobe, k dokresleniu atmosféry a umocneniu kultúrneho zážitku. Takto som to mal...? Lebo ja "dude wat" nerozumiem! :))  
Spisovateľ/AutorMiroslav Kapusta Pridané dňa11. januára 2011 23:10:22
Kathus
mne sa tiež páči 1. a 3.ka a čo sa týka grafiky, zaujalo. napr. niečo pekné mala amnezia.sk - keby sa ku každému dielu pridala fotka, obrázok. pekný nápad. inšpiratívne. ale nejako hlbšie by som to neto, madness je hlavne literárny portál,... časopis, uff. v podstate súhlasím s tým, čo už bolo povedané. v časáku by boli rovnaké veci ako tu. stále dokola, dokola... neviem, či by to malo zmysel. akurát veľa roboty okolo toho... súťaže by nezaškodili, nech sa to tu rozhýbe, len či sa...  
Spisovateľ/AutorKathus Pridané dňa11. januára 2011 21:31:07
Miroslav Kapusta
Myslím, že si to trafila, Kathus. Veď ani ja nenástojim na tom, aby sa to, čo som predložil, aj za každú cenu zrealizovalo. Treba to chápať ako "niektoré" z podnetov, ak ešte ďalšie prídu. Mojou jedinou snahou bolo nájsť akýkoľvek realizovateľný spôsob, teda aj cez návrh inej osoby, ktorý by bol pre väčšinu a samozrejme i pre Správcu - akceptovateľný, zároveň by posunul na vyššiu úroveň, ale hlavne - aby to tu trošku ožilo a rozhýbalo sa, lebo napriek už povedanému, beží to akosi zotrvačnosťou a "samospádom", nevyužívajúc daný potenciál.  
Spisovateľ/AutorMiroslav Kapusta Pridané dňa11. januára 2011 22:01:31
S bodom 1 súhlasím. Tvorba pre deti je často prehliadaná aj v časopisoch na mizernej úrovni (mám pocit, že tu vládne akýsi kult podcenenia dieťaťa, ktoré z neho automaticky robí debila). Zároveň sa toho bojím a mám pochybnosti o autorskom a čitaťeľskom potenciáli. Ale aspoň za pokus by to určite stálo. Inak je to s bodom 2 - myslím, že madness bol vytvorený primárne pre písanie, na foto a malby sú zas rôzne iné servery. A tiež si myslím, že by to bolo v podstate zbytočné a rýchlo by to zapadlo. Bod 3 je olrajt, ale príde mi to zbytočné. Drámy sa tu príliš nepíše :). Ale tak proč ne no. 4 - súťažiam som nikdy príliš neholdoval, nevyše keď tu bývali, nepamätám si, že by boli príliš obľúbené. Ale pokiaľ by sa adepti našli, tak môže byť. 5 - takýto časopis bohvieako nepracuje ani na pismak.cz, tu by mohol mať tak dve čísla, kde by sme si pozreli aj tak len diela, ktoré sme už čítali na madness. Ten zborník je lepšia alternatíva - ale treba zostaviť zodpovedných a skontrolovať, aby sa neopakovali mená z NETvorby  
Spisovateľ/Autortorpedo Pridané dňa11. januára 2011 16:23:49
Miroslav Kapusta
Musím konštatovať, že tvoj koment som si prečítal so záujmom a - nebanujem!  
Spisovateľ/AutorMiroslav Kapusta Pridané dňa11. januára 2011 17:18:35
ty nebanujes, banuje tu vacsinou andrej  
Spisovateľ/Autorfolie à plusieurs Pridané dňa11. januára 2011 22:18:15
Usporiadať: Prejdi na stránku:

Na začiatok Predchádzajúca stránka 1 2 3 Nasledujúca stránka Na koniec
Info o téme Info o téme
 • Zakladateľ témy:
  Miroslav Kapusta
 • Téma založená dňa:
  11. januára 2011
 • Posledná aktualizácia:
  13. februára 2011
 • Počet príspevkov:
  61 príspevkov
 • Počet nových príspevkov:
  0 príspevkov
Predchádzajúca téma Predchádzajúca téma
Nasledujúca téma Nasledujúca téma
Reklama
Kuchárka | Skratky | Zábava | Diplomová práca | Psychológia | Manageria | Antikvariát Sova | Tools | Stolár | Kotly | Orava | Kovovýroba | Monitoring | K6 | Bytové doplnky | Logo | Max hra | Spravodajstvo Mráčik | RSS katalóg | Twitter katalóg | Instagram na SK i CZ | Online finančná kalkulačka | Palivové drevo | Nákupné Centrum | Športové Centrum | Krása a zdravie | Bankomaty na Slovensku | Bankomaty v České republice | Tvoj Lekár | Ponuky práce v zdravotníctve | Zdravotná poradňa | Tvůj lékař | Vyber školu | Kto hýbe Slovenskom | Kdo hýbe Českem | Tvoj Notár | Tvůj notář | Sudoku for Kids | Road for Kids | Pair for Kids | Hanoi for Kids | 15 for Kids | Grid for Kids | Colours for Kids | Pexeso | Logic | Einstein | Snake | 3 Wheels | Find 8