Pravda oslobodzuje, hriech zotročuje

Spisovateľ/ka: Kate | Vložené dňa: 29. novembra 2008
http://citanie.madness.sk/view-18472.php
 

Nuž, myslím, že to tak skutočne aj je. Veď toto už vyhlasovali aj stredovekí kňazi v čase najväčšieho rozmachu svojho učenia.

Náboženstvo je naozaj mocná zbraň. Dalo by sa dokonca prirovnať k najradikálnejším diktatúram súčasnosti - jeden vodca, jedna ideológia ... len to jedno je jediné správne, na všetko ostatné majú nasadené čierne klapky, čím sa ich zorné pole zužuje len na cestu vpred.

     Ale je to zaiste tak správne? Cesta vpred sa, teda aspoň u mňa, spája s pokrokom, no toto je skôr prípad stagnácie. Veď ako môžem napredovať keď sa neobzriem späť, na svoje chyby a omyly, aby som sa z nich poučil a nikdy ich neopakoval? Ako môžem ísť vpred a nepozrieť sa bokom, či ma niečo neohrozuje na ceste za mojím cieľom, alebo len za účelom získania potrebnej inšpirácie? To sa jednoducho nedá. Pokrok je proces, nie jednorázová akcia. Náboženstvo je len obyčajné vymývanie mozgov. Prístup založený na tom, že v prípade neuposlúchnutia a nedodržiavania zásad a pravidiel sa dostanem do večného zatratenia a budem odsúdený na nikdy nekončiace utrpenie sa mi vidí viac ako pritiahnuté za vlasy.

     A kde zostalo to, že človek je sám svojím pánom a strojcom vlastného osudu?! Tak ako potom môžem klesnúť tak hlboko, že nechám za seba rozhodovať iných resp. metafyzickú bytosť o ktorej reálnej existencii by sa dalo polemizovať na dlhé hodiny?!

     Toto si už uvedomil Ludwig Feuerbach keď tvrdil: "Človek stvoril Boha, nie Boh človeka." A aj tí po ňom sa už viac priklonili k názoru: "Radšej 'uctievať' vedu než Boha." Lenže stále to nie je dosť, stále sa vynárajú nové a nové sekty - varianty na klasiku t.j. kresťanstvo a náboženstvo vo všeobecnosti.

     A čo taký zázrak a zaručené dôkazy, že nad nami niekto bdie? Zázrak nie je nič iné než kozmická zhoda náhod. Podčiarkujem tu to 'zhoda náhod'. S tým by zrejme nesúhlasil Beruch Spinoza so svojím výrokom: "Náhoda neexistuje, všetko má svoj rozumný poriadok", ale to je tiež len otázka názoru a interpretácie. A tie dôkazy? Tvrdiť, že vyblednutá škvrna na skrini po nedávnych povodniach má podobizeň Ježiša Krista, či že sa na mojom raňajšom toaste zjavila Panna Mária, je absurdné! Z môjho pohľadu to skôr zaváňa komerciou a nehoráznym biznisom. Mimochodom, to je len ďalší príklad skazenosti . Časy sa menia a aj duchovní si začínajú uvedomovať, že taktika strachu už nie je až taká účinná ako v minulosti a ľudí treba nejako prinútiť k poslušnosti. Preto sa zamerali na peniaze a materiálno. Celé to speje k tomu, že miesto po Pánovom boku v Raji si nezaslúžime skutkami, ale že si ho zaplatíme. Kto dá viac, ten sa bude mať lepšie. Božská aukcia - nech sa páči, len smelo vstúpte.

     Uznávam, náboženstvo má aj jednu pozitívnu stránku, a to - prispieva k poriadku spoločnosti. No veď uznajte sami, čo by sa stalo keby na svete neexistoval poriadok? Zavládol by tu chaos a temnota. Ale to povestné svetielko nádeje by sme rozhodne nemali hľadať len v náboženstve. Sú aj iné prostriedky.

     Nádej. Slovo s neuveriteľnou intenzitou a významom. Celá koncepcia náboženstva na ňom stojí. No jeho najsilnejším prostriedkom nie je.

     Nie, náboženstvo operuje so strachom. Strachom z pekelných múk, ale aj z upadnutia v nemilosť u nášho Pána. S obyčajným strachom z reality. Je predsa také jednoduché hodiť svoje problémy na niekoho iného ako sa im postaviť čelom. Zverím svoj život Bohu a on ma vyvedie na správnu cestu, pomôže mi. Nezmysel! Toto už hraničí s bezbrehou pohodlnosťou a nie vierou v niečo lepšie, krajšiu budúcnosť v neľahkých časoch.

     Mali by sme sa nad svojim správaním vážne zamyslieť. Väčšinu svojich problémov zvládneme aj sami, treba sa len držať myšlienky Niccola Machiavelliho o viere vo vlastné sily a schopnosti. Vladára nenapísal len tak z nudy, ale aby sme si z neho vzali niečo do života, poučili sa. Descartes, Spinoza a Leibniz tiež netárali do vetra keď vyzdvihovali silu rozumu. Prečo keď to oni pochopili už v 17. Storočí, tak my by sme mali byť pri svojej vyspelosti niekde pozadu? Keď už sme dostali mozog a s ním aj schopnosť myslieť, tak ho používajme a nepremieňajme sa na úslužné ovce!!

 

     Ale aby som sa vrátila k pôvodnej téme. Takže - pravda oslobodzuje. Samozrejme. Kto by s tým nesúhlasil? Zoberme si takýto príklad: človek na smrteľnej posteli sa snaží kalkulovať svoj život. Snaží sa uľaviť duši, odbremeniť sa od okov zvierajúcich srdce, aby sa náhodou nemusel vracať a strašiť pozostalých v podobe ducha ( to je však na tému špiritizmus a nebudem to tu ďalej rozvíjať ). Vtedy na povrch vyplávajú aj tie najtemnejšie tajomstvá a zamlčané veci. Toto sa tiež považuje sa akt prislúchajúci náboženstvu, ale dá sa aplikovať aj na 'nenábožensky' orientovaných.

     Pravda je najčistejšia forma prežívanej skutočnosti. Zaoberali sa ňou mnohí filozofi, hlavne vo vzťahu k poznávaniu.

     Ako taká má viacero výhod - uľahčuje svedomiu a tým predchádza nesprávnemu konaniu. Svedomie, tichý hlas dobra v nás, daimonion - iný názov, rovnaká podstata - je veľmi náchylné na vonkajšie podnety, a to hlavne na lož. Každá nová lož ho pripútava novým želiezkom k nekonečnej reťazi utrpenia. Pravda ho svojím pôsobením oslobodzuje, až sa človek stáva slobodomyseľným. Ale nemýľme si pojmy. Mám na mysli slobodomyseľnosť vo význame, že človek akokeby lietal, všetko čo ho ťažilo je zrazu preč a on môže opäť pozitívne a bez predsudkov nazerať na svet. Roztiahnuť krídla a vydať sa na dlhú cestu poznania a lepšieho života. Začať odznova. Prekonať svoje hriechy a stať sa lepším človekom.

     Lenže pravda má aj odvrátenú stranu. Pravda je krutá a bolí. Preto je v niektorých prípadoch dobré, ba priam vhodné a nevyhnutné, použiť milosrdnú lož. Vrátiť človeku späť jeho sebavedomie, ukázať mu aj krásnu stránku života. To je v poriadku. Ale mali by sme sa mať na pozore a nezabúdať sa kontrolovať, pretože tu hrozí riziko patologického klamstva a človek sa môže razom ocitnúť v pozícii otroka s mizivou šancou na oslobodenie. Tak sa zamotá do podmanivej pavučiny svojich klamstiev až sa nadobro stratí a všetko ho pohltí.

 

     Ako všetci vieme, všetko na tomto svete má svoj protiklad, ktorým sa nastoľuje harmónia a rovnováha. Na jednej strane váh máme ľahkosť srdca, na strane druhej bahno a chorobnosť. Duša je plná protirečivých elementov, preto by sme sa mali snažiť o nastolenie balansu, korigovanie. V tomto neľahkom boji by sa mali, aj podľa slov Ludwiga Wittgensteina, spojiť srdce reprezentované inštinktmi ako i intuíciou s rozumom, ktorý je charakterizovaný svojou chladnokrvnou racionalitou. Hriech síce nie je exaktným náprotivkom pravdy, ale reprezentuje všetko, čo by sa v tejto opozícii malo nachádzať -

lož, zlo, špatnosť.

     Hriech existuje od nepamäti, najlepším príkladom je jednoznačne Pandorina skrinka ako i mýtus o Rajskej záhrade, a svojou silou a podstatou ničí všetko dobré a krásne na tomto svete. Podľa Aurélia Augustína tvorí dokonca neoddeliteľnú súčasť povahy človeka a aj keď sa človek snaží konať dobro, nikdy ho kvôli tejto 'drobnosti' nedosiahne.

     Zlo resp. hriech, ako je vo všeobecnosti známe, plodí len ďalšie zlo. Nekonečný bludný kruh z ktorého niet úniku. Alebo žeby tu bola nejaká maličká iskierka nádeje?

Všetka podstata tkvie v tom, že človek má možnosť. Nie je to o iných ľuďoch ani o Bohu, ale o slobodnej vôli. Hoci je dnešná doba dosť hektická a núti nás konať aj keď s tým možno nesúhlasíme, stále je tu náš rozum, ktorý nás vyvedie z temnoty a srdce, ktoré nám ukáže správnu cestu. Čo je pozoruhodné, mních Pelagius si už v 4. storočí uvedomil jednu zásadnú vec a to - človek má rozum, ktorým dokáže zničiť a vyhnať zlo zo sveta. Človek keď má silu a dostatočné ego, môže spáliť zlo dokonca aj v jeho zárodku a nemusí sa pritom spoliehať na Boha a jeho nekonečnú milosť. Dosť pokroková myšlienka vzhľadom na jeho postavenie v spoločnosti, nemyslíte?

     Aby som sa však dostala k hlavnému problému - hriech zotročuje. Človeka zotročuje mnoho vecí - podriaďuje sa svojim vášňam, pudom, iným ľuďom resp. spoločnosti ako takej. Jedného by to aj zdeptalo.

     Hriech je v jadre čisté zlo z ktorého sa ako epidémia ďalej šíria zlé veci. Je to prepracovaný hierarchický systém - od najjednoduchšej formy až po tú najzávažnejšiu. Prvotné príznaky sú podriadenosť života lžám a zatrpknutosť. Pamätajte: zlo plodí len ďalšie zlo, a kým sa človek nazdá už ani nerozlišuje či hovorí pravdu, alebo klame. Zamotáva sa čím ďalej tým viac do tých zradných sietí, čím sa pripútava k obrovskému pomyselnému balvanu, ktorý jednak ťaží jeho dušu, jednak trávi jeho srdce. Myslí si, že tak je to správne, tak to chodí, a už si ani nepamätá na časy, kedy to bolo iné, pozitívne, svetlejšie. Je nevrlý, zamračený a celkovo pesimistický.

Ďalšie štádium predstavujú choroby. Vedeli to už aj naše staré mamy, že zo závisti, nenávisti, zloprajnosti a im podobným sa človek len tak ľahko nevystrábi. Nadmerné produkovanie žlče, infarkty a mŕtvice, migrény ... a celková aura je ľudovo povedané v háji. Zloba sa šíri naším telom ako kyselina. Požiera nás rovnako ako si termiti pochutnávajú na lesnom poraste. Nezadržateľný požiar, ktorý keď sa neeliminuje tak zničí aj to posledné smietko dobra, ktoré v tom najzabudnutejšom kútiku náhodou ešte zostalo. A už ani tá nádej, ktorá má umierať posledná rovnako ako kapitán potápajúcej sa lode, nemôže napraviť napáchané škody.

Vrcholným stupňom sú patologické javy ako fóbia, paranoja, schizofrénia, psychopatizmus ...

     Na zlo sa názory rôznia - v konečnom dôsledku nás hriech spútava našou neznalosťou dobra ( Sokrates ), vôľou ( Aristoteles ), ale i slabosťou vo všeobecnosti ( F. Nietzsche ).

     Najhoršiu formu zla však jednoznačne predstavuje spoločnosť. Čím je človek vyspelejší, tým väčšie nároky vykazuje, tým väčšie nároky si spoločnosť vyžaduje. Zákony, morálka, zvyky a obyčaje, ale aj taká banálnosť ako je móda. To všetko a ešte oveľa viac nás robí otrokmi. Vytvára sa pozlátko tohto 'dokonalého' systému a na pravú podstatu vecí sa zabúda.

     Toľko nám záleží na toľkých veciach, až sa v nich utopíme. Najhoršie je, že vidíme kam to celé smeruje a aj napriek tomu nedokážeme povedať nie. Napriek tomu, že máme dar vidieť, sme natoľko slabí, že jednoducho podľahneme. Nakoniec skončíme tak, ako sme nikdy nechceli a zasa si to ospravedlníme tým, že sa tomu nedalo vyhnúť, že by sme narobili viac škody keby sme robili po svojom. A výsledok toho celého? Povieme si, že to tak jednoducho chodí.

 

     Odbremeňme sa preto od pút zaužívanosti, rozprestrime svoje krídla a uleťme k lepším zajtrajškom. Ctime si pravdu, lebo tá neťahá ku dnu, ale oslobodzuje. Vyhýbajme sa hriechu a zlobe, aby sme si ten, už aj tak príliš krátky, život zbytočne neotrávili. Dajme na radu rozumu a srdca ako na vopred pripravené a zautomatizované klauzulky, ktoré nevypovedajú o tom našom živote, ale o živote našich predkov, o časoch, ktoré sú už dávno preč ...

Spisovateľov komentár k príspevku

filozofická úvaha na zadanú tému z pohľadu ateistu


Ohodnoť a okomentuj literárny príspevok

Hodnotiť a komentovať literárne príspevky môže len registrovaný užívateľ.


Komentáre k literárnemu príspevku

Usporiadať: Prejdi na stránku:
hriech znikol v raji v edene..... genezis ,bolo povedane ako ma clovek respektovat bozie slovo ...veritas voz liberta !!!! ...... je zaujimave ze clovek ide hodnotit boha a nechape ani kto je a kde je .... je jedno ci veris alebo si ateista pred boha sa postavis lebo si jeho dielo a nechapes sa a uz vobec nie bozi plan ,uvazujes v mori nevedomosti, ak prehovori pravda , budes ticho pocuvat, ak prehovori ticho maj sa napozore ,niesme hladny len po chlebe ale aj po slove poznania ...je to kluc k sebe a potom ku vsetkemu co je bozie ,idem pisat co je hriech , tak treba zacat ,ako sa to stalo a preco? a este jedna indicia klopte a bude vam otvorene ...... len tak ze ti co boli blisko bohu boli chudobni a umierali v strasnich mukach  
Spisovateľ/Autortemplar Pridané dňa1. novembra 2012 21:22:59
mne sa to docela paci, trochu "objavujes teplu vodu" ale je v tom popri kompilacnej praci aj kus tvojho zdraveho sedliackeho rozumu a s viacerimi zavermi rad suhlasim (resp zavery su tak podane ze fakt neviem kto by sa v nich aspon scasti nenasiel ;) konfrontacia, ak bola cielom, sa extra nekonala ) len tak pre uplnost by som uviedol odkaz na oficialnu katolicku definiciu hriechu: http://www.avemaria.sk/dokumenty/dokumenty.php?in=kkc1849  
Spisovateľ/Autorkonik5 Pridané dňa22. decembra 2008 20:34:57
...pravdu nehladaj, lebo nenajdes...hriech je relativna vec...vacinou cloveka posuva...do pekla, ci neba...kde chces ...kam len nechces...  
Spisovateľ/AutorSchuldiner Pridané dňa29. novembra 2008 19:18:54
...z krestanskej roviny... ...inak nehladaj ani peklo ani nebo...skor najdes spomienky na cloveka, s ktorym si v zivote nebola...  
Spisovateľ/AutorSchuldiner Pridané dňa29. novembra 2008 19:20:43
odporúčam
...nebudem hodnotiť literárnu, či formálnu stránku... ...táto úvaha ma jednoznačne zaujala, pretože otázka dobra a zla v živote človeka je nevyčarpateľná téma.. ...má v sebe veľa okamihov na zamyslenie aj keď, úplne zo všetkým nesúhlasím..ale to nie je dôležité :) ...dôležité je rozmýšľať, čo je v živote dôležité...  
Spisovateľ/Autorhela Pridané dňa29. novembra 2008 16:10:45
:)  
Spisovateľ/Autorpic Pridané dňa29. novembra 2008 15:59:21
...to je takmer ako otazka, ci je peklo endotermne alebo exotermne. inak, ten nazov, ak bol tiez zadany - dost nahouby  
Spisovateľ/Autordazda Pridané dňa29. novembra 2008 15:45:57
Usporiadať: Prejdi na stránku:
Info o príspevku Info o príspevku
eKniha / eBook eKniha / eBook
Predchádzajúci príspevok Predchádzajúci príspevok
Nasledujúci príspevok Nasledujúci príspevok
Reklama
Hlasuj za príspevok Hlasuj za príspevok
  • asdf.sk
  • Bookmark and Share
Naj od autora Naj od autora
Štúrovčina
Kuchárka | Skratky | Zábava | Diplomová práca | Psychológia | Manageria | Antikvariát Sova | Tools | Stolár | Kotly | Orava | Kovovýroba | Monitoring | K6 | Bytové doplnky | Logo | Max hra | Spravodajstvo Mráčik | RSS katalóg | Twitter katalóg | Instagram na SK i CZ | Online finančná kalkulačka | Palivové drevo | Nákupné Centrum | Športové Centrum | Krása a zdravie | Bankomaty na Slovensku | Bankomaty v České republice | Tvoj Lekár | Ponuky práce v zdravotníctve | Zdravotná poradňa | Tvůj lékař | Vyber školu | Kto hýbe Slovenskom | Kdo hýbe Českem | Tvoj Notár | Tvůj notář | Sudoku for Kids | Road for Kids | Pair for Kids | Hanoi for Kids | 15 for Kids | Grid for Kids | Colours for Kids | Pexeso | Logic | Einstein | Snake | 3 Wheels | Find 8