Monštrum

Spisovateľ/ka: Laci | Vložené dňa: 10. júna 2010
http://citanie.madness.sk/view-29618.php

                                                               

   Koleso sa stále krútilo, obtáčalo v sebe prach zamastenej cesty, ako zvislé sitko, z času na čas zanechalo za sebou mazľavú stopu odpornej čiary, kryštalizovanej z čiernych mlák a olejových dúh. Bicykel bol už starý. Práchnivá reťaz bolestne i úpenlivo čakala iba na to, kedy sa škaredo zadrhne a zhodí majiteľa z tohto poľutovaniahodného, kovového poníka. Ale chlapec sa veľmi ponáhľal, už tam mal každú chvíľu byť. Každú chvíľu zahrmí, je treba sa ponáhľať...

   Je treba sa ponáhľať. Je treba stihnúť búrku. Lebo ak ju nestihnú...

   Bude zle...

   Chvatne sa obzrel za chrbát, kým tlačil na pedále, akoby bez pudu sebazáchovy, ústa sa mu vykrivili do zvláštne širokého úsmevu, keď zočil ťahajúce sa mračná...ťahali sa smerom na lunapark. To opustené miesto, kde býva hromada zábavy...

   To opustené miesto, kde mäknú a hrdzavejú teplé (ľadové) farby opotrebovaných masiek, klaunov s červenými nosmi, tam, kde sa už neprevádzkujú kovové prístroje autíčok a  dráh, kde už každá atrakcia nezvláda svoj bývalý význam, pretože prevádzkuje nový.

   (Práchnivieť.)

 

   Len jedna ostala.

 

   Ricky a Steve práve prichádzali k uzavretému plotu a na tvárach sa im miešali podobne zmiešané výrazy.

   Ricky bol ešte stále malinký, ustrašený a nevinný chlapček s krátkymi vlasmi, ktorý si vôbec nebol istý, či sem prišiel správne - a znepokojene sa snažil opierať o všetko, čo mu práve mohlo pomôcť, aby sa nestriasal od blížiacej sa búrky.

   Steve mal podobný vyplašený výraz, aj keď mal už trinásť rokov. Necítil sa dobre preto, že by nevedel, čo sa má diať. On bol mĺkvym „čudákom," ktorý sa ukázal takmer všade ako tichý tieň, keď sa niečo dôležité dialo. Sklený výraz mal len preto, že sa už raz s Lesliem hral.

   A možno keby nebol tichý, nebol by už vôbec.

   „Nazdar," pozdravil ich Leslie. Mal neprirodzene hrubý hlas. A znelo to zvláštne, hlavne vtedy, keď sa prihováral milo. Znelo to, ako keby sa chystal na vandrovku. Ale to s jeho povahou...

   „Ahoj,"

   „Čau..."

   „No poď ty padavka, ideme to preliezť," zosadal z bicykla a ledva sa stíhal pozdraviť, už sa pre istotu obzeral naokolo, či tam niekto nie je, či ich niekto nesleduje, alebo ako ďaleko je búrka. Vždy sa niekam tak strhane obzeral, akoby nerobil celý život nič iné, než čakal, kedy ho niekto nenápadne a spoza chrbta ovalí kusom dreva.

   Začal liezť po plote, ale po chvíli sa zastavil a obzrel sa smerom k nim: „No čo je?"

   Steve zarazene mlčal, kým sa Ricky neodvážil niečo povedať: „Nešli by sme už domov? Ide búrka..."

   „No a? Bojíš sa snáď búrky?"

   „Ja? Ja...? Nie, ale tak..."

   „To bude ešte väčšia sranda, však Stevie?"

   Steve len zamumlal niečo nezrozumiteľné a začal liezť. Najmladší chlapec si prosebne povedal, že všetko bude, že všetko už je v poriadku - pozrel sa hore k temnej černi - a vložil prsty do medzierok v kove.

   Leslie sťažka dopadol na zem, kde sa rozvíril kúdol hnedastého prachu. Vietor prestával fúkať a ticho sa prehlbovalo. Traja chlapci sa obzerali naokolo a pomaly postupovali stále ďalej.

   „Neukradnú nám bicykle?"

   „Nikto tu nie je. Ale niekto tu asi chytá do gatí..."

   Ricky si stonavo vzdychol a nič už nepovedal. Začínal sa cítiť nepríjemne. Už dlho sa necítil tak nepríjemne.

   Teraz videl pred sebou všetky staré svety svojho detstva, ktoré zjavne opustil, lebo všetko tu už dychčalo spráchnivené a šedé. Videl Stevea, ako sa opatrne zakrádal, trasúc sa pred neviditeľnými hadmi a príšerami, ktoré by mali každú chvíľku vyskočiť spoza stromu, spod schodov konštrukcií centrifúgy, či strašiacich zámkov...spoza stuchnutého karavanu, ktorý ležal osamotený niekde vzadu, v tejto podmanivej púšti...spoza jeho poodchýlených dverí...

   Nikto tam (asi?) nebol. Aj keby sa Ricky postavil na ruské koleso, nemal by kde vidieť čokoľvek živé.

   Živé.

   Začali padať prvé kvapky dažďa a niekde v diaľke sa dostali k reči ozveny hromu. Boli sami a Leslie sa vyžíval v každej sekunde. „Pekné, čo? Všetky tie hračky...volajú..."

   (Jedna volá, jedna nás volá... Stihli sme búrku.)

   „Ideme do zámku?"

   „Nie," rozosmial sa naoko. „Zámky nie sú strašidelné... vôbec nie sú..." tým jeho hrubým a pokojným hlasom, spod mokvajúcej zeme.

   Stmievalo sa...

   ...a niekomu sa musí niečo stať.

   Podišli k zvláštnej bielo-modrej železnej konštrukcii zloženej z tyčí a kusov dreva. Podobala sa na oltár, v strede bola vytvarovaná akási búda v tvare štvorca, vyvýšená trochu nad ostatné schodíky a tyče, podobná nejakej veži. Steve, chlapec s bledými lícami, začal nenápadne cúvať.

   Podľa nosu sa zdalo, že v okolí sa ešte prednedávnom vzdúval akýsi odpudzujúci puch, ktorého stopy boli dneškom a dažďom zrejme zničené. Ricky si to sotva stihol všimnúť(bol na to príliš vystrašený), a keby aj, zrejme by ho nemohol definovať. Kvapky dažďa zurčali stále vzrušujúcejšie a mraky sa ponuro ťahali po obzore.

   Leslie prišiel k veži a začal sa plaziť pomedzi železá smerom k jej vnútru. Vtedy Rickyho napadlo, že by mohol rýchlo odísť a nič zlé by sa nestalo. Mohol by svojimi krátkymi nohami bežať a bežať, späť k plotu, nasadnúť na bicykel a nikdy sa neprizrieť, čo odtiaľ Leslie vytiahne. Mohlo by sa všetko vyriešiť strašne ľahko a správne, lenže Ricky to neurobil. Jednoducho to neurobil.

   Proste sa bál.

   Už boli skoro celí mokrí, keď sa Leslie vrátil. V rukách držal niečo väčšie, čo sa lesklo.

   V prvom momente Ricky neuveril. Ponášalo sa to na brnenie, rytierske brnenie, s akým sa bytostne túžil hrať už roky, bola to tá strieborná košeľa a gate, aj s kapucňou zo železných krúžkov. Bola úplne dokonalá a Ricky hneď zabudol na to, že je mokrý, že sa bojí dažďa aj Leslieho, lebo ten mu priniesol najlepší darček a chlapček uvidel, aký je to v skutočnosti láskavý človek.

   „Obleč si ju," prikázal, nemusel to opakovať. Ricky mal pocit, akoby sa ho zmocňoval najdivokejší sen o hrdinstvách a bázni, akoby sa mu napustil plne mozog hormónom, ktorý  vzýval  eufóriu a potláčal inteligenciu. Ničomu sa nevzpieral. 

    Keď sa obliekol, pocítil ťaživú váhu a veľkosť plátenných kovových zrniek, takmer všade na koži.

   Steve bol už desať metrov za nimi a začínalo ním triasť.

   Nebolo to chladom.

  

   Začínala zúriť ohlušujúca besnota bleskov a zavýjajúci hluk vetra spustošil všetko ticho naokolo.  

   „Zastaň si tam," ukázal do prostriedku veže.

   „Prečo..."

   ..ó, áno, prečo, prečo...

   „...no dobre..."

   Veľmi potichu, veľmi nejasne mu Steve zašepkal „nechoď," ale chlapec to nemohol počuť, pretože Leslie ho už viedol dovnútra.

   Bolo tam ešte niečo, tam v tej malej kovovej veži. Ricky sa ale bezmyšlienkovite utiekal skryť pod železnú strechu, pretože nechcel, aby naňho pršalo...

   ...nechcel, aby pršalo.

  

   Možno nemôžeme mať všetko, čo chceme.

 

   Jeho oči čoskoro zbledli a začal sa triasť silnejšie a zdalo sa mu, že celé jeho telo sa scvrkáva. Jeho telo zase dostalo chuť močiť, pretože obrovské svetlá bleskov spod striešky mu dodávali dojem, že na neho padajú nebesá. Leslie sa vzdialil a teraz stál tesne pred kovovým mechanizmom. Začal si niečo pískať.

   Pískal. Potom začal sebou tiež triasť, akoby bolo naozaj do tretice všetko dobré, ale táto triaška dobrá nebola - pretože chlapec sa netriasol pred búrkou, ani ničím jej podobným. Triasol sa od šťastia.

   Išiel vyskočiť z kože od radosti a jeho hlas bol zrazu piskľavý.

   Ako v tej pesničke od Michaela Jacksona.

   A potom začal preskakovať, rovno z mrazivých oktáv k drevenej hĺbke...

   Fúúú, už ideš, híííí,  ideš, páči sa ti to, páči? Páči sa ti chladblesk, páči?"   

   Steve postával ďalej, v pozadí, nakrivo so sklonenou hlavou. Začal sa otáčať preč a potom trhane mykať, akoby nezvládal ďalej nosiť bremeno obyčajných šikmých kvapiek, ktoré sa iba jemne odrážali od jeho spoteného tela.

   Myslím, že mu vtedy vytiekla slza.

   „...čo asi myslíš, že sa stane, čo myslíš, že sa deje, HA? KOHO je tá krv, ktorú šliapeš? Híííí..."

   Ricky dostal strach a pomočil sa. Pokúsil sa utiecť a dostať von, ale on stál tesne pred východom a bol trikrát väčší a trikrát strašidelnejší než čokoľvek, čo by si chlapec nechcel predstaviť...

   „Ostaň! Ostaň! OSTAň!" tlačil ho späť a držal ho hoci aj za hlavu, len aby nemal šancu utiecť. Sotil ho do veže, ako sa hádže handra k zemi.

   Steve sa preklínal za to, že tam bol. Všetko, čo kedy robil, mu už prestávalo dávať zmysel...

   A zase:

   „Chlapec, híííí, chlapec, no tak začni sa hrať s bleskami, hahaha, HRAJ SA! HRAJ SA! HRAJ SA!!"

   Asi na dve sekundy nastalo absolútne ticho. Tri postavy v tom tichu, každá úplne inde, keď sa na oblohe niečo mihlo - potom to prešlo na zem a roztiahlo sa po celej kovovej streche. Potom to zabilo malého chlapca, ktorý sa v striebornom brnení prikvačil k železnej tyči a jeho výkrik strhol zo sebou do smrti aj vlastný začiatok. Potom sa jeho zohavené, sčasti rozťaté telo zvalilo na zem, kde ležali páchnuce zvyšky predošlého.

   Je proste mŕtvy. Ten debil je už mŕtvy!

   Blesk bol ešte rýchlejší než Leslieho smiech. Ale ten sa ozýval s odporným škripotom, akoby prerezal neurčitú hranicu medzi zdravím a šialenstvom. Z toho smiechu mrazilo Stevea v kostiach a normálne počul, ako sa trasie plot, ktorý treba rýchlo preliezť...ale rýchlo preliezť...

   Je búrka...

                                                                  

    KONIEC 1.polovice

 

 


Ohodnoť a okomentuj literárny príspevok

Hodnotiť a komentovať literárne príspevky môže len registrovaný užívateľ.


Komentáre k literárnemu príspevku

Usporiadať: Prejdi na stránku:
Miroslav Kapusta
odporúčam
Mňa si zaujal, dokonca viac ako som očakával - prihliadnuc k názvu a zvlášť sa mi páčilo vedenie dialógu., ale i vykreslenie atmosféry. Čo by som snáď vytkol /nevytkol/ - prečo Ricky, Steve, Leslie, prečo nie napr. Juraj, Miro, Janka - bolo by to menej svetové...?!  
Spisovateľ/AutorMiroslav Kapusta Pridané dňa11. júna 2010 16:35:34
Laci
ani neviem?:D tak to proste bolo.  
Spisovateľ/AutorLaci Pridané dňa11. júna 2010 22:37:30
Rasťo Podoba
silná atmoška, na poviedku málo úderné, s mnohými zbytočnými časťami. podľa mňa :) ale ľúbi sa mi  
Spisovateľ/AutorRasťo Podoba Pridané dňa10. júna 2010 21:23:48
Laci
dakujem  
Spisovateľ/AutorLaci Pridané dňa11. júna 2010 22:46:32
Laci
dikes.  
Spisovateľ/AutorLaci Pridané dňa11. júna 2010 14:54:33
Yao(nee)
Prečo sa celý príbeh neniesol v tom úžasnom duchu, na ktorý navnadilo prvých 5 "odsekov"? Práve tento krátky úvod bol tým najgeniálnejším miestom v celom texte. Mal všetko - mrazivú atmosféru, plynulý, priam živelný opis, ktorým si vyčaroval naozaj strašidelné miesto. Potom však prišlo predstavovanie postáv, čím si zrejme chcel docieliť okrem priradenia svojskej povahy aj svojské rozprávanie a všetko išlo takpovediac dole H2O... Vieš, ak chceš využiť v poviedke "detského" hrdinu, avšak sám si si nie istý tým, či ho zvládneš vykresliť, potom jednoducho ostaň sám sebou a okrem samotnej slovnej zásoby tejto postavy píš tak, akoby to všetko rozprával rozprávač tvojho formátu. Vnesieš tak do rozprávania úžasný kontrast a neukrátiš tým príbeh o svoje čaro, ktoré by si určite ponechal, ak by si pokračoval v podobnom duchu, ako na samotnom jeho začiatku. Ten bol jednoducho... skvelý! Takto... takto sa postavám vzal ich osobný priestor, v ktorom by sa mohli rozviť, opis prišiel o dynamiku a ako spomenul pán kolega nižšie podomnou, isté pasáže sa jednoducho nezvládli. Ako na potvoru to boli práve tie, ktoré tvorili hybné body celej poviedky.  
Spisovateľ/AutorYao(nee) Pridané dňa10. júna 2010 20:42:06
Laci
hou...dakujem. nieco na tom bude.  
Spisovateľ/AutorLaci Pridané dňa11. júna 2010 14:56:32
odporúčam
celkom zaujimave. dobre to plynulo, aj atmosfera uveritelna. vadili mi tie zatvorky. a tiez miesta s morom trojbodiek. a v neposlednom rade stylistika niektorych viet sa mi zda kostrbata. aj par nevhodne zvolenych slov. opis smrti rickyho mi pripada akysi nezvladnuty. prilis si sa drzal/a na uzde. to je paradox, kedze smrt bola sposobena bleskom a dej sa v tomto momente zastavil na akomsi sedivom zdlhavom opise, pre mna. urcite si precitam aj druhu cast. i ked, takyto koniec by bol celkom slusny.  
Spisovateľ/Autorpiatok Pridané dňa10. júna 2010 18:06:20
Laci
dakujem:)  
Spisovateľ/AutorLaci Pridané dňa10. júna 2010 20:10:17
este pridam, ze sa mi ten nazov nezda vhodny. zopar diel sa uz tak vola. myslim, ze sa da vymysliet nieco priliehavejsie.  
Spisovateľ/Autorpiatok Pridané dňa10. júna 2010 23:48:19
Laci
hm...oponujem:) podla mna velmi prihodny nazov a nie som tu tak dlho ze by som stretol akykolvek podobny(rovnaky?).  
Spisovateľ/AutorLaci Pridané dňa11. júna 2010 14:55:34
ved jasne, je to na tebe.. ja ti nepodsuvam ziadny svoj navrh. len konstatujem, ze tento sa nezda dobry. neviem, ci na mednese su diela s tymto nazvom, ale tusim je uz na svete zopar filmov i knih s titulom Monstrum. v podstate ide o to, ze kazde dielo s podobnou tematikou moze mat taky nazov, co je podla mna velmi chabe. nedava to tomu dielu nic navyse, neposuva ho a da sa pouzit na milion textov. prosto nulova kreativita. len myslim, ze sa s tym da pohrat. pri vsetkych dielach, nie len pri tomto.  
Spisovateľ/Autorpiatok Pridané dňa11. júna 2010 15:12:27
Laci
jasne, chapem. ale radsej necham dielku taky nazov, aky ma podla mna mat, nez by som vymyslal nieco nasilu originalne. kde nic, tam nic. mozno nemam rad "komplikovane" nazvy(?). skusim o tom porozmyslat:)  
Spisovateľ/AutorLaci Pridané dňa11. júna 2010 22:46:06
Usporiadať: Prejdi na stránku:
Info o príspevku Info o príspevku
eKniha / eBook eKniha / eBook
Kľúčové slová Kľúčové slová
Predchádzajúci príspevok Predchádzajúci príspevok
Nasledujúci príspevok Nasledujúci príspevok
Reklama
Hlasuj za príspevok Hlasuj za príspevok
  • asdf.sk
  • Bookmark and Share
Naj od autora Naj od autora
Štúrovčina
Kuchárka | Skratky | Zábava | Diplomová práca | Psychológia | Manageria | Antikvariát Sova | Tools | Stolár | Kotly | Orava | Kovovýroba | Monitoring | K6 | Bytové doplnky | Logo | Max hra | Spravodajstvo Mráčik | RSS katalóg | Twitter katalóg | Instagram na SK i CZ | Online finančná kalkulačka | Palivové drevo | Nákupné Centrum | Športové Centrum | Krása a zdravie | Bankomaty na Slovensku | Bankomaty v České republice | Tvoj Lekár | Ponuky práce v zdravotníctve | Zdravotná poradňa | Tvůj lékař | Vyber školu | Kto hýbe Slovenskom | Kdo hýbe Českem | Tvoj Notár | Tvůj notář | Sudoku for Kids | Road for Kids | Pair for Kids | Hanoi for Kids | 15 for Kids | Grid for Kids | Colours for Kids | Pexeso | Logic | Einstein | Snake | 3 Wheels | Find 8