Spojka1.

Spisovateľ/ka: augustin-sokol | Vložené dňa: 12. novembra 2010
http://citanie.madness.sk/view-32651.php
 

Spojka1.

Augustin Sokol jr., Jozef Sokol a Augustin Sokol.

(Úvodná poznámka: V zátvorkách sú kľúčové slová. Po ich zadaní do počítačového prehliadača sú na takto vyhľadaných odkazoch uložené pôvodné znenia použitých variantov umeleckých diel. To je v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami o autorských právach. E-kontakty na nás sú: asokol2001@gmail.com ; asokol2001@yahoo.com ).

Sme trio spievajúce, pískajúce a hrajúce na gitary. Uvedení sme v poradí podľa dátumov narodenia: 11. november 1995, 20. jún 1951 a 8. február 1943. Augustin Sokol jr. a Augustin Sokol sú syn a otec. Jozef Sokol a Augustin Sokol sú bratia. Jozef je autorom obrazov Obr. 1 a Obr. 2. V súlade s platnými zákonnými ustanoveniami o autorských právach súhlasí s ich uvedením. Obrazy sú zverejnené aj na jeho webovej stránke. Rozmery obrazov sú v centimetroch.

(jozef-sokol.webovastranka.sk).

http://jozef-sokol.webovastranka.sk/

Obr. 1: „Madona, 1965, olej, 50x40.".

http://jozef-sokol.webovastranka.sk/image/1292/11149_madona.jpg

Obr. 2: „Galaktické hrátky.jpg, 2009, olej, 63x88.".

http://jozef-sokol.webovastranka.sk/image/1292/14620_Galaktick%C3%A9_hr%C3%A1tky.jpg

(Z úvodného sóla 2 sekvencie, postupnosť akordov na gitare (ďalej len „postupnosť"): E-E7-E, A-A7-A-E-E7-E, E-E7-E-E7, H7-A7-E-H7, E-A-A7-E-E7-E-H7-A7-E-H7, E-E-E7-E-E7, A-A-E-E7-E-H7-A7-E, celkový čas trvania skladby v sekundách (ďalej len „čas"): 48.).

Lucia, ste ako Helena Trójska, / jée, Lucia, spájate ľudí s humorom, húu, / a Ódu na radosť, / sprevádza váš radostný smiech, / len spomaľte, Lucia, / veď aj zajtra je deň, / a rozkvitnete krajšie, / jak čerešňový kvet, / (pískanie) / tam pri kúpeľoch, v Brusne, / pristáli Asgardi, / tak prosíme Vás, / Lucia, príďte tam aj Vy, / Lucille, please, come back, / where you belong. / I been good to you, baby, / please, don't leave me alone.".

(Postupnosť: E-D-E-D-E-E, A-A-E-E-H7-A7-E, E-D-E-D-E-E, A-E, A-A-E-E- H7-A7-E, čas: 20.).

„Malý trpaslík, / ale s veľkým oštepom, / (pískanie) / go shi san ni ichi, / itsu yon mi futa hito, / 5-4-3-2-1, / uh huh, it was the Manfreds'.".

(Postupnosť: E-E7-E-E7, E-E7-E-E7, E-E7-E-E7, čas: 12.).

„Haj jaja haj jaja, / tu je Pocahontas, / veľa dymu, / mokré drevo, / tam sú bledé tváre, / haj jaja haj jaja.".

(Postupnosť: A-, E-, E-, A-, E-A-E-A-A, čas: 16.).

„Som jedným zo siedmych Asgardov, / čo navštívil vás, / a klon vašej pozemskej Lucie, / očaril nás! / (Pískanie).".

Zakončenie pesničiek: Výkop až nad „Džodan" (nad hornú časť tela), blok na „Gedan" (na spodnú časť tela), s výkrikom „Kiai" (bojový výkrik s prudkým výdychom)", ukážka z „Kata" (zo súborného cvičenia) modlivky nábožnej v štýle „Go Džu Ryu" (bojového umenia Karate z ostrova Okinawa) a aj z „Kata" usurijského tigra, v kombinácii so štýlom „Sambo" (samozaštita bez oružija, teda sebaobrana bez zbrane), úklon s „Os" (s obradným pozdravom) a ukážka „Tamešivari Tetsui", (rozbitie, napríklad tehál, s úderom päste).

Wikipedia uvádza: „Karaoke (z japonského kara - prázdny a ōkesutora - orchester) je forma zábavy, kde amatérsky spevák spieva do hudeného základu. Skladby sú väčšinou veľmi známe populárne piesne, z ktorých je čiastočne alebo úplne odstránený hlas pôvodného interpreta. Slová piesne sú zobrazované na obrazovke alebo plátne. Sú často animované alebo menia svoju farbu v závislosti na práve hranej časti. Pomáhajú tak spevákovi udržať správny rytmus. Ako zdroj karaoke môžete použiť midi súbory s vpísaným textom.".

(Vij a horror classic of 1967 youtube).

http://www.youtube.com/watch?v=DctSay-1WbY

Kto hľadá, ten nájde. Hľadali som vzor. Našli sme ho. Boli to inšpiratívne umelecké diela: „Vij" od Nikolaja Vasilieviča Gogoľa a „Sen smiešneho človeka" od Fiodora Michaljloviča Dostojevského. Rozmýšľali sme o možnosti napísať zmysluplný scenár k SciFi filmu „Sen smiešneho človeka". Ale vraj je to iba nesplniteľný sen pre smiešneho človeka. Možno, že by sa dal aspoň čiastočne splniť. Napríklad, ako scenár pre mini SciFi muzikál. Poznámky k pesničkám v muzikáli by potom tvorili jeho jadro. Tak sme sa o to aspoň pokúsil. Face to face et in medias res! Spojka1 je teda mini SciFi muzikál o Lucii a Asgardoch zo StarGate. Podľa námetov z Gogoľovho Vija a Dostojevského Sna smiešneho človeka. S poznámkami k jednotlivým pesničkám. Príbeh o „Vijovi" bol už aj viackrát natočený ako film pod rôznymi názvami. Čo keď aj Selma Lagerlofová, Stephenia Meyerová, Joanne Jo Murray J. K. Rowlingová, John Ronald Reuel Tolkien a Clive Staples Lewis využili varianty „Vija" pri vytváraní podobných svojich umeleckých diel?

(Little Richard Lucille 1964).

http://www.youtube.com/watch?v=lzgtan9iFjw

„Lucia, ste ako Helena Trójska.".

Cestovania v čase s pomocou strojov času nie sú iba výsadou SciFi príbehov. Vyskytovali sa už vo Svätej Biblii alebo v rozprávkach. Ako zázračné ohnivé vozy. Alebo v starovekých gréckych drámach. Ako Deus ex machina. Sú tu však určité obmedzenia. Napríklad, pre osoby v príbehoch zo Svätej Biblie. Účinkujúce osoby síce môžu byť iba výplodom ľudskej fantázie. Môžu to ale byť aj skutoční ľudia, ktorí v minulosti prežívali svoje skutočné životy. Ako niektorí faraóni alebo králi alebo proroci. V SciFi príbehoch sú podobné obmedzenia odlišné. Chýba nám totižto informačná a porovnávacia spätná väzba. Týka sa hlavne mimozemšťanov. Skutočných, s ich skutočnými životmi a s ich skutočnými stretnutiami s pozemšťanmi. Tieto skutočnosti zatiaľ ešte stále neboli jednoznačne a opakovateľne overené. De jure et de facto. Môžeme iba dúfať, že sa to stane v blízkej budúcnosti. Na prvý pohľad sa nám preto zdá, že nie sme v ničom obmedzení. Pri písaní SciFi príbehov alebo scenárov môžeme uzdu výplodov svojej fantázie uvoľniť naplno! Všetko sa dá. Všetko je možné. Ale ako to už býva, zdanie opäť klame. Nemali by sme pri písaní porušovať všeobecne platné prírodné zákony. Tie platia pre celý vesmír. Pre všetkých mimozemšťanov. Pisatelia SciFi príbehov alebo scenárov sa preto snažia o úzku spoluprácu s vedeckými odborníkmi. Sú to obojstranne užitočné spolupráce. Často námety spisovateľov sú následne aj námetmi vedeckých výskumov. Napriek tomu sú takéto spolupráce peňažne nákladné. Nie každá filmová alebo televízna spoločnosť si môže takýto prepych dovoliť. Mali by sme preto u nás prijímať všetky úprimne mienené bezplatné ponuky. Napríklad naše. Týkajú sa aj bojových umení. Sú uvedené ďalej. V poznámkach k ďalším častiam našich pesničiek. Wikipedia uvádza: „V modernej terminológii deus ex machina znamená aj bytosť, objekt alebo udalosť, ktorá sa zrazu objaví a vyrieši zdanlivo neriešiteľnú prekážku (napr. príchod kavalérie). Klasický príklad tohto typu deus ex machina je Homérova Odysea; novším príkladom je Smrť Andromeda od Michaela Crichtona." Pre pochopenie týchto príbehov je dôležité si ujasniť aj význam udalosti s názvom priestoročas. V zásade ho uprednostňujeme pred časopriestorom. „Teória relativity nás prinútila od základov prebudovať názory na priestor a čas. Museli sme pripustiť, že čas nie je celkom oddelený od priestoru a nezávislý na ňom, ale že sú spolu navzájom prepojené a vytvárajú jedinú „udalosť" zvanú priestoročas. s. 33. (...) Často je užitočné chápať štyri čísla, ktoré rozlišujú jednotlivé udalosti, ako súradnice v štvorrozmernom svete nazývanom priestoročas. Nie je v našich silách si takýto svet predstaviť. Ja sám mám veľké ťažkosti, keď sa snažím predstaviť si trojrozmerné objekty, ale je jednoduché kresliť dvojrozmerné diagramy, ako napríklad povrch Zeme. s. 34." (HAWKING Stephen William: Stručná historie času. 1991, Praha, Mladá fronta, 190 s., s. 33 až 34, ISBN 80-204-0169-5.) Samotný Hawking píše, že aj on sám má veľké ťažkosti, keď sa snaží predstaviť si trojrozmerné objekty. Vo vesmírnych hlbinách sú ale v obrovských vzdialenostiach ukryté v súbežných skutočnostiach aj viac ako štvorrozmerné priestory. Hľadali sme skladbu o Lucii. Mala by najlepšie vystihovala tento fantastický dejinný priestoročas. Keď sa v Košiciach hral bigbít. Našli sme tak „Lucille" od Little Richarda. Z roku 1964. „Košice, to je osobitné miesto na konci republiky, kde sa v šesťdesiatich rokoch 20. storočia ešte stále snúbil a miešal akýsi aristokratický pocit lokálpatriotizmu starousadlíkov s novou prílivovou vlnou takzvaných industrializačných dobyvateľov. Takto začína Ireney Baláž svoje rozprávanie o rocku a beate v Košiciach šesťdesiatych rokov 20. storočia. s. 311. (...) Prelom však nastal až vtedy, keď som začal študovať na vysokej škole, kde som sa zoznámil s gitaristom Augustinom Sokolom a jeho kamarátom, spevákom Teddym Farkašom. (...) Tam sa zrodila zostava Štefan Teddy Farkaš - sólový spev, tamburína, Ireney Baláž - sólová gitara, spev, Dionýz Baláž - basgitara, spev, Augustín Sokol - rytmická gitara, spev. s. 312 (...) Programovo sa hneď začal meniť štýl a repertoár. Prešli sme na tvrdšiu muziku, na rhytm and blues, najprv sme kopírovali Rolling Stones, Pretty Things, Manfreda Manna, Kinks, Spencer Davis Group, neskôr sme prešli na vlastnú tvorbu. (...) Samotný názov skupiny The High Brow (čiže Zdvihnuté obočie alebo Lepšia spoločnosť: všetci členovia skupiny boli vysokoškoláci) vymyslela budúca Sokolova manželka. Stalo sa tak v zime roku 1965 na jednej skúške v mrazivej miestnosti historickej budovy bývalého dominikánskeho kláštora, kde vtedy sídlilo riaditeľstvo Pozemných stavieb. s 313." (JURÍK Ľuboš, ŠUHAJDA Dodo: Slovenský bigbít. 2008, Bratislava, Slovart, 390 s., s. 311 až 313, ISBN 978-80-8085-466-9.).

(Troy first eight entry of Achilles Brad Pitt battle for Thessaly youtube).

http://www.youtube.com/watch?v=qibrAX4URTc

Lucia, ste ako Helena Trójska.".

Repetitio est mater studiorum. Preto sme zopakovali túto časť z našich pesničiek. Amor vincit omnia! Cherchez la femme! Láska zvíťazí vždy a nad všetkým! Všade, vždy a za všetkým hľadaj ženu! Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Erich From, Publius Vergilius Maro, Michelangelo Merisi da Caravaggio a Alexandre Dumas starší. Uznávaní vedeckí odborníci, staroveký rímsky básnik, italský maliar a francúzsky spisovateľ. Tých všetkých, podobne ako nás, hlboko oslovili poučenia z príbehu o krásnej Helene Trójskej. Vynikajúci herec Brad Pitt predviedol vo filme „Trója", v roli Achilesa, aj názornú a výstižnú ukážku z bojového umenia. Správne vyhodnotil svoje postavenie v nastávajúcom boji.

Spisovateľov komentár k príspevku

Dakujem uctivo za vsetky komentare k nasmu prispevku, a cim budu kritickejsie, tym bude lepsie!


Ohodnoť a okomentuj literárny príspevok

Hodnotiť a komentovať literárne príspevky môže len registrovaný užívateľ.

Info o príspevku Info o príspevku
eKniha / eBook eKniha / eBook
Predchádzajúci príspevok Predchádzajúci príspevok
Nasledujúci príspevok Nasledujúci príspevok
Reklama
Hlasuj za príspevok Hlasuj za príspevok
  • asdf.sk
  • Bookmark and Share
Naj od autora Naj od autora
Štúrovčina
Kuchárka | Skratky | Zábava | Diplomová práca | Psychológia | Manageria | Antikvariát Sova | Tools | Stolár | Kotly | Orava | Kovovýroba | Monitoring | K6 | Bytové doplnky | Logo | Max hra | Spravodajstvo Mráčik | RSS katalóg | Twitter katalóg | Instagram na SK i CZ | Online finančná kalkulačka | Palivové drevo | Nákupné Centrum | Športové Centrum | Krása a zdravie | Bankomaty na Slovensku | Bankomaty v České republice | Tvoj Lekár | Ponuky práce v zdravotníctve | Zdravotná poradňa | Tvůj lékař | Vyber školu | Kto hýbe Slovenskom | Kdo hýbe Českem | Tvoj Notár | Tvůj notář | Sudoku for Kids | Road for Kids | Pair for Kids | Hanoi for Kids | 15 for Kids | Grid for Kids | Colours for Kids | Pexeso | Logic | Einstein | Snake | 3 Wheels | Find 8