Pozor! Nemravnosť na internete!

Spisovateľ/ka: 777markus | Vložené dňa: 3. marca 2011
http://citanie.madness.sk/view-34636.php

   Mnohé veci, ktoré ľudia vytvorili a vymysleli pôsobia ako dvojsečná zbraň. Okrem úžitku im totiž prinášajú i veľa zla. A toho zla býva niekedy naozaj až tak veľa, že preváži to dobré. Určité vynálezy teda ľuďom v konečnom dôsledku prinášajú viac škody, ako úžitku. A to nie pre to, že by boli sami o sebe zlé, ale preto, že samotní ľudia ich používajú a zneužívajú viac na zlé, ako na dobré.

 

   No a nejako takto podobne je to aj s internetom, ktorý nám v mnohom napomáha, či uľahčuje a spestruje život. Ale ak máme byť k sebe a k spôsobu nášho využitia internetu úprimní, tak musíme jednoznačne skonštatovať, že v skutočnosti nám prináša viacej škody, ako prospechu, pričom chyba nie je v internete, ale hlavne v našom nesprávnom spôsobe jeho využitia.

 

   Na internete je všetko! Dobré aj zlé! No a človek, ktorý nie je pevne a neochvejne zakotvený v dobrom, takýto človek, trebárs len z obyčajnej zvedavosti skĺzne zvyčajne skôr k tomu zlému. Veď je to také ľahké! Stačí nám iba kliknúť a môžeme vidieť, alebo čítať o veciach, za ktoré sa tí, ešte menej skazení, sami pred sebou neraz hanbia a ktoré potom vo svojom počítači radšej vymažú z histórie, aby nikto nezistil, na čo sa pozerali.

 

   Áno, mám tým na mysli to ľudsky telesné a zmyslené, to vyzdvihovanie tela, sexuality a pudov, ktorého je na internete neúrekom a to v rôznych formách a škálach. Začína to od článkov, obrázkov a videí zdanlivo neškodných a ako sa vraví, iba mierne šteklivých a postupuje to až ku veciam najnechutnejším a najzvrhlejším. A toto je iba jeden z mnohých druhov prejavov zla, nachádzajúcich sa na internete.

 

   Dostupnosť týchto vecí je tak jednoduchá a prostá, že je to až desivé. Pár kliknutiami sa v okamžiku dostaneme bez problémov k niečomu, o čom v skutočnosti ani len netušíme, aké to má pre našu osobnosť katastrofálne dôsledky.

 

   Ak by človek spadol do kanalizácie, jeho vzhľad i jeho vôňa by bola určite nevábna. Ak sa ale niekto zaoberá ľudskou telesnosťou a sexualitou nečistým spôsobom tak, ako je to v súčasnosti všeobecne zvykom, v takomto prípade sa vnútorne špiní a znečisťuje presne rovnakým spôsobom, ako keby spadol do kanalizácie. Iba že to nevidíme a nevnímame. To však nič nemení na realite.

 

   Na Slovensku, ale aj vo svete existujú tisícky ľudí, ktorí v niečo veria. V niečo Vyššie. V Stvoriteľa, v Boha, alebo trebárs len v nejaký Vyšší Princíp, ktorý to tu všetko riadi. Nech to už ľudia nazvú akokoľvek, základnými atribútmi toho, čo je nad nami, čoho jestvovanie mnohí vyciťujú, alebo jasnejšie, či len veľmi nejasne tušia, tromi základnými atribútmi toho nedefinovateľného a neuchopiteľného, z čoho všetko povstalo a čím je všetko udržiavané sú Láska, Spravodlivosť a Čistota. My sa v súvislosti s našou témou zameriame iba na jeden z nich a síce, na Čistotu.

 

   Zasnežená, mrazivá, trblietajúca sa a slnkom zaliata zimná krajina sa nám môže stať obrazom Čistoty, ktorá panuje vo vysokých sférach. A presne tak, ako je na bielej zasneženej pláni ľahko rozpoznateľný každý tmavý bod, nachádzajúci sa trebárs aj vo veľkej diaľke, presne rovnako je tomu i vo vyšších oblastiach chladnej a krištáľovo jasnej Čistoty. Ľahko a ihneď je tu rozpoznaná akákoľvek, čo i len malá nečistota, ktorej je tom v momente okamžite zamedzený prístup a to preto, aby nepoškvrnila bielo skvúcu, ušľachtilú nádheru. Nič, čo je hoci len trochu nečisté nemá absolútne nijakú šancu priblížiť sa k Čistote, pretože je to okamžite rozpoznané a ihneď zatlačené späť.

 

   Takto je to vo vyšších sférach a čím vyššie a bližšie k východisku, k Stvoriteľovi, z ktorého všetko povstalo, tým je tam Čistota jasnejšou a priezračnejšou.

 

   A teraz sa pozrime na ľudí, ktorí o sebe vravia, že veria v niečo Vyššie. Pozrime sa na kresťanov, ktorých je podľa štatistík na Slovensku až 80 percent. Len sa pozrime na ich ľahkomyseľnosť, s akou klikajú na internete, alebo s akou podliehajú súčasným trendom nemravnej módy. Pozrime sa na to, aké filmy sledujú, aké knihy a časopisy čítajú. Len si vypočujme, na akých vtipoch sa smejú vo chvíľach voľna a rôznych zábav, stretnutí či večierkov. Práve v uvoľnenej atmosfére rôznych neviazaných stretnutí ujdú mnohokrát ľuďom, o ktorých sme mali vysokú mienku, z úst slová, devalvujúce túto mienku a úctu voči ich osobe. Ja sám som bol napríklad dosť v pomykove, keď som sa od jedného pána dozvedel, na akom vtipe sa zo srdca zasmial istý vysoký cirkevný hodnostár. Všetko toto nemožno ani zďaleka charakterizovať pojmom čistota. Práve naopak, skôr pojmom nečistota a zvrhlosť!

 

   Nič však z toho, čo som spomínal sa nesmie a ani len nikdy nepriblíži do blízkosti hraníc vyšších úrovní stvorenia, ktoré sa skvejú chladným  jasom nepoškvrnenej Čistoty, kde je, ako už bolo povedané, všetko nečisté okamžite rozpoznané a odtlačené späť. Nič nečistého nemôže nájsť cestu nahor! Márna je viera, márne sú modlitby, márne sú prosby! Bez čistoty, bez vnútornej čistoty niet nijakého spojenia smerom k Svetlu! A bez spojenia so Svetlom niet pre nikoho pomoci, podpory a posily! Človek zostáva vnútorne sám, odvrhnutý a opustený, bokom vo svojej nečistote. Človek sa stáva úbožiakom, vydaným napospas vlastnému, temnému osudu. Úbožiakom, kráčajúcim do jedného utrpenia k druhému. Úbožiakom, smerujúcim ku svojej konečnej záhube a zničeniu! Lebo jedine v Čistote je život! Život hodný pravého človečenstva! Všetko ostatné je iba živorenie bez vyhliadky na dlhé trvanie.

 

   Akýkoľvek formalizmus vo viere v Stvoriteľa, alebo v nejaký Vyšší Princíp nie je teda človeku vôbec nič platný, ak sa jeho vnútro bezpodmienečne nezachvieva v čistote. Jedine čistota nášho vnútra, jedine bdelosť nad čistotou nášho vnútorného života, to znamená vážna snaha o udržiavanie čistoty myslenia a cítenia nám môže vo svojej rovnorodosti otvoriť cestu k Výšinám. Nič iného! Jedine rovnaké môže byť pritiahnuté k rovnakému!

 

   Čistota je teda bránou k Svetlu! Bránou k Bohu! Otvorenou bránou, cez ktorú k nám, ak sa o čistotu snažíme, môže v spätnom účinku prúdiť pomoc, podpora a posila. Toto je jediná cesta k nášmu šťastiu, mieru a spokojnosti na zemi. A nie len na nej!

 

   Akákoľvek, čo i len drobná a ľahkovážna nečistota nás však okamžite odsúva bokom a odstriháva od všetkej pomoci. Ľuďom na zemi bolo preto povedané: Udržujte krb svojich myšlienok čistý, lebo jedine takto môžete dospieť k mieru a šťastiu!

 

   Úzkostlivo sa preto stráňme každej nečistoty! Lebo nečistota je prekliatím tejto civilizácie a ak sa to nezmení, stane sa nakoniec aj jej záhubou!

   http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š.

Ohodnoť a okomentuj literárny príspevok

Hodnotiť a komentovať literárne príspevky môže len registrovaný užívateľ.


Komentáre k literárnemu príspevku

Usporiadať: Prejdi na stránku:
Arnold Layne
1 bod - odporúčam
...wow...je to neuveriteľná sračka...snáď tá najväčšia akú som na tejto stránke čítal...  
Spisovateľ/AutorArnold Layne Pridané dňa4. marca 2011 16:45:11
Arnold Layne
...kua prečo je tam odpo? :)...som sa uklikol?...nevadí šak nech si to pozrú aj ostatní :)...  
Spisovateľ/AutorArnold Layne Pridané dňa4. marca 2011 17:17:51
Miroslav Kapusta
Príliš mentorské, nefundovane poňaté, bez výpovednej sily, tématicky prvoplánové a navyše - odvolávajúce sa na kresťanskú morálku, ku ktorej by som ti vedel niečo povedať...! Uvedom si jednu vec a to nechcem zasiahnuť tvoje /nech je akékoľvek/ náboženské cítenie - Predstav si, sú ľudia ktorí žijú morálne /v zmysle zažitých predstáv danej spoločnosti/ a nesprávajú sa tak zo strachu pred žiadným z Bohov, ale preto, že im tak káže vrodená tolerancia a slušnosť. Všetko záleží od mentálnej úrovne jedinca. Ak si teda vedome kliknem trebárs na porno a so záujmom si ho pozriem, som zhýralec a nemravník? - Nemyslím! A tak je to so všetkými pokušeniami. Ide o to, vedieť posúdiť hranice, za ktorými už obťažujem iných. A ešte jeden postreh. Chcel by som vidieť toho, čo by vedel univerzálne definovať pojem "nemravnosť", pretože to čo je pre niekoho nemravné, pre iného je úplne prirodzené - taký klasický príklad môže byť napr. - ľudská nahota. Za nemravné by napríklad mohol niekto považovať i takéto /viď. tvoj text!/ podsúvanie ortodoxne zameraných myšlienok, ktoré napríklad obťažujú aj mňa, ale nedalo mi - aby som ti to priamo nepovedal. Stavať sa v dnešnej dobe do pozície ochrancu mravnosti je prinajmenšom - úsmevné!  
Spisovateľ/AutorMiroslav Kapusta Pridané dňa4. marca 2011 11:04:16
Veru tak, na nemravnosť treba ukazovať, pomaly sa vytráca chuderka.Už sa ju chystajú nevládne organizácie chrániť. A taká bola hojná ! Spriemerovali ju, je naoko všade a tak vlasne nikde,necítime rozdieľ medzi kúpelom a verejným domom, zľudovela,nosí ošúchané rifle a lacné tričká z bazaru, neoprieš o ňu ani koleso bicykla.Kde sú tie časy keď bola na výslní,tajne sme ju špehovali,vŕtali dierky do záchodových dosiek, aby sme z nej kúsok uvideli,ešte mám jeden vrták doma uschovaný na pamiatku. Hen, práve sa mihla medzi riadkami, potvora, predsa žije, nie je to bájka, ona je tu !Ako dobre je mi na srdci, tak treba ,upozorňovať a nie ignorovať !!!  
Spisovateľ/Autorshake Pridané dňa4. marca 2011 08:58:17
isté obdobie sa tu objavovala politická agitka, a teraz toto... nemal by adminosprávca vylepšiť pravidlá o verejne prospešnú cenzúru? *čo sa týka textu, okolo úvahy preletel na vzducholodi, štekajúce výkričníky ma nútia žmurkať.  
Spisovateľ/Autornenad Pridané dňa4. marca 2011 01:17:15
Aššurballit
...na tohto cloveka /milan šupa/ je sa najlepsie vykaslat...je prislusnik nejakej sekty a zamoruje snad vsetky stranky kde moze vkladat nielen diela ale aj komenty...  
Spisovateľ/AutorAššurballit Pridané dňa4. marca 2011 06:16:53
..dosť sa mi nepáči, že publikujem v zamorenom priestore, toť vsjo  
Spisovateľ/Autornenad Pridané dňa4. marca 2011 13:22:06
Usporiadať: Prejdi na stránku:
Info o príspevku Info o príspevku
eKniha / eBook eKniha / eBook
Predchádzajúci príspevok Predchádzajúci príspevok
Nasledujúci príspevok Nasledujúci príspevok
Reklama
Hlasuj za príspevok Hlasuj za príspevok
  • asdf.sk
  • Bookmark and Share
Naj od autora Naj od autora
Štúrovčina
Kuchárka | Skratky | Zábava | Diplomová práca | Psychológia | Manageria | Antikvariát Sova | Tools | Stolár | Kotly | Orava | Kovovýroba | Monitoring | K6 | Bytové doplnky | Logo | Max hra | Spravodajstvo Mráčik | RSS katalóg | Twitter katalóg | Instagram na SK i CZ | Online finančná kalkulačka | Palivové drevo | Nákupné Centrum | Športové Centrum | Krása a zdravie | Bankomaty na Slovensku | Bankomaty v České republice | Tvoj Lekár | Ponuky práce v zdravotníctve | Zdravotná poradňa | Tvůj lékař | Vyber školu | Kto hýbe Slovenskom | Kdo hýbe Českem | Tvoj Notár | Tvůj notář | Sudoku for Kids | Road for Kids | Pair for Kids | Hanoi for Kids | 15 for Kids | Grid for Kids | Colours for Kids | Pexeso | Logic | Einstein | Snake | 3 Wheels | Find 8