Blblia - Evanjelium podľa Hufňufča

Spisovateľ/ka: mačacie pazúry | Vložené dňa: 4. marca 2011
http://citanie.madness.sk/view-34648.php
Kapitola 1

 

1 Jedného dňa koagulačne vzišiel z plstnatých plytčín krajiny Sketaris sám veľký Oh.

2 Sám veľký Oh sa skladal z optického zameriavača, pozitronickej kváziinteligentnej sleziny a cementu.

3 Cement je stavebné práškové hydraulické spojivo, ktoré po zmiešaní s vodou (hydratácia) spája iné materiály do tuhého celku a tvrdne na vzduchu i pod vodou.

4 Veľký Oh sa pokrčil napoly a tým vznikol chlp.

5 Chlp si uvedomil svoju neexistenciu a tým dosiahol vyššie štádium chlpu.

6 Vyššie štádium chlpu sa nazýva Veľchlp.

7 Veľchlp sa zakorenil uprostred krajiny Sketaris a počal produkovať kysličník uhličitý.

8 Počuli sme slovo Pánovo.

9 Chvála Tebe chlp!

 

Kapitola 2

 

2 Druhého dňa Oh pokrútil svojou slezinou v smere hodinových nožičiek a vznikol Nechlp.

3 Nechlp je neprítomnosť chlpu v priestore.

4 Neprítomnosť prvého verša v tejto kapitole sa nazýva Vigivagivogivugimykóza.

5 Vzdajme všetci chválu Vigivagivogivugimykóze za to, že nám šetrí papier!

6 Nechlp sa zakorenil uprostred krajiny Sketaris a začal produkovať diamintrinitrokobaltitan tetraamindinitrokobaltičitý.

7 Nechlp a Veľchlp vyvolali spolu kolíziu.

8 Následná chlpxponenciálna chlxplózia mala silu statného feinkla a rýchlosť vykastrovaného smreku.

9 Veľchlp a Nechlp sa anihilovali.

10 Odpočinutie večné daj im Pane.

11 Následne nad Sketarisom vznikol chlpoaktívny mrak ktorý začal všade roznášať chlpoaktívne čiastočky.

12 Vzdajme všetci chválu Vigivagivogivugimykóze za to, že sme ušetrení od čítania prvého verša!

13 Celý Sketaris sa pokryl miniatúrnymi chlpmi a do medzier medzi nimi sa idiomaticky, avšak zároveň melizmaticky vopchali nechlpy.

14 Nechlp je neprítomnosť chlpu v priestore.

15 Chvála Tebe nechlp!

 

Kapitola 3

 

1 Tretieho dňa Oh dostal kvapavku.

2 Kvapavka sa skladá z normalizovanej hlísty HL-Q43 a z tranzistora pomletého veterným mlynom v meste Heribum na kraji Sketarisu.

3 Chvála Tebe tranzistor!

4 I povedal Oh kvapavke: Ty budeš poslušná a nebudeš liezť na kopec Yejayajajyajoyua, ináč ťa stihne veľký trest odňatia panenstva!

5 Kvapavka poslušne prikývla a vyliezla na kopecYejayajajyajoyua.

6 I uzrela ona z tej výšky opačný kraj Sketarisu.

7 Na opačnom kraji Sketarisu sa nachádzalo mesto Fylis pokryté Chlpmi múdrosti.

8 Chlpy múdrosti ožiarili kvapavku a ona si uvedomila svoju hlúposť.

9 V tom okamihu sa kvapavka stala múdrou a stvorila samičiu pohlavnú bunku v konzervačnom pohlavnom roztoku.

10 Vtedy stál pri nej Oh a sila jeho hnevu vibrovala všetkými nechlpmi.

11 I zbavil kvapavku jej panenstva.

12 Chvála buď pánovi Ohu nášmu na večné veky!

13 Bez panenstva kvapavka nemohla jestvovať a rozpadla sa na svoje jednotlivé komponenty.

14 Chvála buď Vigivagivogivugimykóze a spievajme aleluja!

 

Kapitola 4

 

1 Štvrtého dňa do konzervačného pohlavného roztoku vnikla samčia pohlavná bunka.

2 Samčia pohlavná bunka sa skladá z hlavičky a bičíka.

3 Samičia pohlavná bunka sa volala Spermium.

4 Veľké Spermium učinilo kolíziu so samičou pohlavnou bunkou, menom veľká Ovum.

5 Táto kolízia dostala názov Oplodnenie.

6 Chvála buď kvapavke za Oplodnenie!

7 Zatratená buď kvapavka za neuposlúchnutie Ožích rozkazov!

8 Z Oplodnenia sa kongeniálne, ba až hyperbolizačne vyvinul nový organizmus.

9 Nový organizmus bol pokrytý chlpmi, ale pod nimi sa skrývala masa nechlpov.

10 Nechlpy boli takto veľmi dobre maskované pred národom Protinechlpov ktorý obýval tretí koniec Sketarisu.

11 Sketaris mal osem koncov a všetky boli na konci Sketarisu.

12 Nový organizmus dostal názov Chvost Veveričky.

13 Chvost veveričky sa skladal z chvosta a chlpov.

13 Chvost kométy je prachovo-plynový útvar vybiehajúci z hlavy kométy tvarom pripomínajúci chvost.

14 Chvost Veveričky nemá žiadny priamy súvis s chvostom kométy.

15 Chvála buď chvostu kométy!

 

Kapitola 5

 

1 Piateho dňa sa Ohu pokazil optický zameriavač.

2 Tak vznikol Zvyšok.

3 Ohu nebolo treba zvyšok a šmaril ho smerom preč.

4 V smere preč sa nachádzal Chvost Veveričky.

5 Chvost Veveričky a Zvyšok sa spolu zlúčili do jedného monumentálneho útvaru nazvaného Veverička.

6 Veverička je to isté čo Chvost veveričky, ale je to schopné pohybu.

7 Veverička je masa chlpov, pod ktorou sa ukrýva masa nechlpov.

8 Veverica obyčajná, (lat. Sciurus vulgaris), je cicavec z čeľade vevericovitých.

9 Je dobre prispôsobená životu na stromoch.

10 Na Sketarise nebolo žiadnych stromov, čo u Veveričky spôsobilo ľahkú psychomykózu a trombózu.

10 Trombóza je to isté jak diaspóra, ale o tri nechlpy viac doľava.

11 Prítomnosť dvoch veršov č.10 v tejto kapitole sa nazýva Trombodiagnofrénia.

12. Chvála buď Ohu za Trombodiagnofréniu!

13 Trombodiagnofréniu daroval Oh ľudu Sketarisu ako odmenu za kvapavku.

 

Kapitola 6

 

1 Šiesteho dňa Oh opravil svoj optický zameriavač.

2 I uzrel Oh celý Sketaris a na ňom masu chlpov menom Veverička.

3 Oh mal optický zameriavač vyrobený v meste China, kde vyrábali samé lacné nepodarky.

4 Oh kvôli tomu cez masu chlpov nevidel masu nechlpov.

5 Uzrel zato však psychomykózu a trombózu ktorou Veverička trpela.

6 I riekol Oh: Ty budeš ležať štyri dni v posteli, papať tabletky Marťankovia a piť teplý moč z draka Bwangurku a tvoje utrpenie sa skončí!

7 Kvôli psychomykóze nastala u Veveričky dysfunkcia sluchových orgánov a Ožie slovo nepočula.

8 Tak podišiel Oh k drakovi Bwangurkovi a povedal mu: Ty teraz budeš močiť do tohto pohára!

9 Drak si drzo odpľul a vykríkol: „This is škrkavka!"

10 I poznal drak Bwangurka nekončiaci Oží hnev, keď mu Oh amputoval Jacobsonov orgán a tenké črevo.

11 Tak končia všetci, čo si nectia Slovo Pánovo.

12. Oh vysal z Bwangurkovho močového mechúra všetok moč a dal ho napiť Veveričke.

13 Veverička otvorila uši a povedala: „Bola som slepá, ale už cítim dobre!"

14 „Chvála buď Pánovi Ohu nášmu za to že ma uzdravil z ťažkého utrpenia!"

15 Veverička po konzumácií moču uzrela Stromy, ktoré jej organizmu doteraz chýbali.

16 Stromov bolo x+8/2 a neustále menili farbu z horčicovomodrej na šušňovozlatú.

17 Najkrajšie stromy sú na Horehroní.

18 Počuli sme slovo Pánovo.

 

Kapitola 7

 

1 Siedmeho dňa Oh odpočíval.

2 Otvoril si bulvárny týždenník a začal popíjať fľaškové pivo z plechovky.

3 Jeho integrované obvody zaplavili molekuly alkoholu.

4 Etanol (iné názvy: etylalkohol, alkohol, lieh) je bezfarebná horľavá kvapalina.

5 Jej chemický vzorec je CH3-CH2-OH, často sa uvádza aj ako C2H5OH, sumárne C2H6O.

6 Chvála buď Trombodiagnofrénii za to, že nám priniesla večnú spásu!

 

Kapitola 8

 

1 I vyšla ôsmy deň veverička hore na kopec Yejayajajyajoyua a riekla:

2 Blahoslavení smädní, lebo oni vedia oceniť C2H6O!

3 Vezmite a pite z neho všetci, je to Ožia mazacia kvapalina, ktorá vyteká za vás i za všetkých!

4 Oh je veľkorysý, ale iba ak dodržiavate všetky jeho Ožie prikázania!

5 Hľa, mocný Sketaris, čuj mravnostný kódex od samého veľkého Oha, ktorý mi on zjavil!

6 Za prvé, nebudeš mať iných Ohov okrem Oha aby si sa im klaňal, kľačal, plazil sa a napodobňoval zhrdzavený rušeň na šrotovisku!

7 Za druhé, cti si Spermium svoje aj Ovum svoje a nebudeš mať iné pohlavné bunky, aby si sa im kľačal a kikiríkal!

8 Za tretie, nezoberieš Ožie meno zadarmo, pretože pán Oh putoval desiatky míľ do mesta Heribum, aby si tam svoje meno krvopotne vydobyl za tri vrecia cementu!

9 Za štvrté, sviatočný deň siedmy budeš ctiť tak ako Oh čítaním Blblie, blvárnej tlače a konzumáciou Ožej mazacej kvapaliny, mocného C2H6O!

10 Za piate, nejem ja teba tak nejedz ani ty mňa!

11 Za šieste, nenarušíš pohlavnú čistotu a nebudeš poskytovať svoje Spermium ani Ovum neznámej bytosti túžiacej po krátkodobej rozkoši v smetnom koši!

11 Za siedme, nebudeš ty kradnúť nelegálny Softvér ani cudzie nechlpy patriace tebe inému!

12 Za ôsme, nevydáš ty krivého ani zahnutého svedectva voči cudziemu nechlpu rúrovitého tvaru!

13 Za deviate, nezatúžiš po žene svojho blížneho, ale po mužovi svojho blížneho, aby sa Spermium skolidovalo so Spermiom a vznikla prázdna ničota!

14 Za desiate, homosexualita je zlá a pán Oh zabije túto malú včeličku vždy keď ťa uvidí obcovať s osobou rovnakej pohlavnej bunky!

15 Potom Veverička zliezla dole a začala si čistiť priestor medzi pazúrmi.

16 Počuli sme Ožie slovo.

 

Kapitola 9

 

1 Deviaty deň navštívil Oh necudné mesto Ulopolis.

2 Tam mu nakalibrovali jeho optický zameriavač na väčšie rozlíšenie.

3 I uzrel Boh odrazu i nechlpy a riekol:

4 Všade sú nechlpy!

5 Nechlpy rúrového tvaru prepájajú jednotlivé bytosti do veľkého superorganizmu!

5 Nechlpy rúrového tvaru vidno iba optickým zameriavačom rozlíšenia velejemného!

6 Centrálnym mozgom superorganizmu je Masa Nechlpov!

7 I musíte vy nájsť úkryt Masy Nechlpov a preskúmať jej štruktúru, aby ste lepšie spoznali sami seba!

8 Občania mesta Ulopolis sa skladali z rulitových kondenzátorov a optických zameriavačov rozlíšenia velejemného.

9 Kondenzátor je elektronická súčiastka, ktorej prevažujúca vlastnosť je jej elektrická kapacita.

10 I pohľadeli občania mesta Ulopolis a uzreli Veveričku, masu chlpov, pod ktorou sa ukrývala masa nechlpov.

11 I spoznali odrazu občania sami seba.

12 I uvedomili si svoju nechlpovitosť a popadla ich túžba po chlpe.

13 I prepadli hriechu a začali sa váľať po povrchu Sketarisu ktorý bol celý pokrytý chlpmi a chlpy sa im lepili na všetky časti ich tela.

 

Kapitola 10

 

1 I uzrel Oh desiaty deň túto spúšť, i riekol Veveričke:

2 I vykonáš ty malú potrebu na Ulopolis, mesto plné hriechu, sodomie a mastodontizmu!

3 Privoláš veľkú potopu ktorá zmetie toto mesto z povrchu vznešeného a veľkého Sketarisu!

4 I napila sa Veverička mocného C2H6O vo forme fialovej tekutiny s bublinkami rajského plynu.

5 I pustil sa Veveričke mohutný prúd močovej tekutiny z penisu.

6 Tekutina tiekla po uliciach Ulopolisu a topili sa v nej živé i mŕtve organizmy, hmyz, kôrovce a papleseň štetkovitá.

7 Vtom občan Ulopolisu, sudca Qaqak skladajúci sa z hlavohrude a kolien, vykríkol: Je to Veverička, masa Nechlpov, naša skaza!

8 I odpovedal mu ľud Ulopolisu: OBES VEVERIČKU!

9 Sudca upchal Veveričke močový mechúr, čím zachránil mesto pred skazou a dal ju do mestskej cely na rohu ulice a druhej ulice.

 

Kapitola 11

 

1 Chvála buď chvále chválenia Oha!

2 I vyviedli obyvatelia Ulopolisu veveričku na kopec Tatatatatata, na vrchole ktorého stála šibenica.

3 Na šibenici bol nápis INRIŤ, čo značilo Incorporated National Resource for International Ť.

4 I strhli občania Ulopolisu veveričke chlpy z chvosta a pohlavne sa na nich ukojili.

5 I vyplytvali tým občania Ulopolisu svoje Spermium čím spôsobili Oží hnev.

6 Oží hnev sa skladá zo spermatickej tekutiny a suprematickej existencie súcna.

7 Súcno je to čo je.

8 Je je niečo čo je.

9 Oží hnev sa zmiešal s cementom a vytvoril betón.

10 Oh zamrzol v betóne a nemohol vykonávať rovnomerne zrýchlený pohyb po priamke.

11 I obesili občania Ulopolisu veveričku na špagát utkaný zo Svätých chlpov Ť.

12 Ť bola hlavná sketariská fabrika na chlpy.

13 I veverička pohliadla do slnka a zvolala: Ože, prečo si ma okúsil?

14 V tej chvíli sa roztvorila obloha a na zem spadlo vajce na mäkko.

15 I riekol sudca Qaqak: To musela byť naozaj Božia dcéra!

16 V tej chvíli Veverička prehltla svoj jazyk a do Zvyšku Veveričky ako i do Chvosta Veveričky prestalo prúdiť životodarné C2H6O.

17 Veveričke vypadol z úst chrup a riekla: Vežmiťe a ježťe z neho šeči, ťoťo šú moje žuby kťoré paďajú ňa váš!

18 Potom vydýchla naposledy.

19 Obloha sa roztvorila a na zem spadlo ružové vajce natvrdo a hemendex so šunkou.

19 Sudca Qaqak riekol: To musela byť naozaj Božia dcéra, iďme ju pochovať!

20 Tak zvesili veveričku zo šibenice a zavreli ju do mrazničky.

 

Kapitola 12

 

1 I roztopil sa veveričkin organizmus v mrazničke a veverička povstala z mŕtvych.

2 I prehrýzla veverička dvere z chladničky vonka, a v tej chvíli si uvedomila, že nemá zuby.

3 V tej chvíli si uvedomila že v tom prípade vlastne nič neprehrýzla a je v chladničke.

4 Veverička bola stále mimo chladničky.

5 I riekla Veverička: Nebudeš mať iných zubov okrem mojich, aby si nimi žuval!

6 I ustanovujem poslušnosť celého národa Sketarisu k Ohu, Veveričke i Chlpu Veľkému!

7 I pohľaďte na to, ako skončil mocný Ulopolis, ktorého obyvatelia minuli všetko svoje Spermium a nemajú sa teraz ako reprodukovať!

8 I ja vám vravím: Vy budete pučiť mravce na počesť môjho pôrodu!

9 I ja vám vravím: Vy budete vešať na stenu symbol veveričky na šibenici ako znak Vašej viery v moje umučenie!

10 I ja vám vravím, kto neverí v moje umučenie, poputuje do hlbokého pekla a tam ho 666chvostý červ bude variť v mazľavom petroleji pri teplote 666°C!

11 Petrolej alebo kerozín je horľavá kvapalina (zmes kvapalných uhľovodíkov) používaná v súčasnosti ako palivo do reaktívnych motorov (napr. prúdových v letectve).

12 I ja vám vravím: Vy budete uctievať symbol obesenej Veveričky a nebudete mať iného Boha okrem neho, aby ste sa mu žuvali!

13 Potom sa Veveričkine nechlpy dostali do vákuového stavu a Veverička vzlietla hore do vzduchu.

14 Tam sa usalašila po pravici pána Oha a vyhrýzla ho z betónu.

15 Počuli sme Ožie slovo.

 

Kapitola 13

 

1 Oh vstal, vyklepal zo seba zvyšky betónu a riekol:

2 Beda tomu, kto sa bude snažiť Oha zabetónovať alebo iným spôsobom obmedziť jeho pohyblivosť!

3 Potom si Oh uvedomil, že mu chýba cement, jedna z jeho dôležitých fyzických zložiek.

4 Preto Oh riekol tak, aby ho počul celý Sketaris:

5 I čujte, synovia moji, navzájom prepojení do jedného superorganizmu, ktorého centrálnym mozgom je Veverička Zmŕtvychvstaná!

6 Odteraz budete Ohu Otcu všemohúcemu nosiť na oltáre kvalitný portlandský cement!

7 I každý kto má cement, musí z neho desiatok odvádzať na večnú Božiu slávu!

8 Cement sa nosí na oltár kosodĺžnikového tvaru a oltár ponesie znak obesenej veveričky s nápisom INRIŤ.

9 Bez cementu klesne moja spôsobilosť napĺňať sketariský superorganizmus duchovnou hĺbkou, bratia a sestry.

10 Počuli ste slovo Pánovo.

11 Dole v Sketarise, na mieste kde voľakedy stával Veľchlp, žil pobožný pútnik Švahve.

12 Začul on Ožie slovo a rozhodol sa postaviť chrám z chlpov na slávu Ožiu.

13 Postavil teda uprostred Sketarisu Chrám Sedembolestného Veľchlpa, celý z malých chlpov, ktoré vznikli pri anihilácií Veľchlpa Nechlpom.

14 Uprostred bol podľa Ožieho predpisu oltár s náležitou výzdobou.

15 Švahve umiestnil cement na oltár.

16 Oh prišiel na toto posvätné miesto a skonzumoval cement.

17 Chutilo mu to.

 

Kapitola 14

 

1 I stuhol Švahve do nehybného stavu, súc znehybnený cementom stvrdnutým do betónovej formy.

2 V tej chvíli dosiahol osvietenie.

3 V tej chvíli zistil, že je v skutočnosti nehybný.

4 V tej chvíli sa pohol z miesta.

5 Tri delené nula dáva fatal error.

6 Koniec Evanjelia.

 

Spisovateľov komentár k príspevku

jeden zo svätých textov náboženstva "Obes veveričku"Ohodnoť a okomentuj literárny príspevok

Hodnotiť a komentovať literárne príspevky môže len registrovaný užívateľ.


Komentáre k literárnemu príspevku

Usporiadať: Prejdi na stránku:
odporúčam
- Vidím, že si zahájil priamu ofenzívu, ktorá mne príliš nesedí...ale množstvo nápadu vyhráva -  
Spisovateľ/Autorkrakra Pridané dňa10. marca 2011 21:06:05
abulia
odporúčam
omän  
Spisovateľ/Autorabulia Pridané dňa6. marca 2011 01:09:25
Mr.Bickle
odporúčam
amen  
Spisovateľ/AutorMr.Bickle Pridané dňa5. marca 2011 21:11:52
Arnold Layne
9 bodov - odporúčam
...davaj ďalšie :)...  
Spisovateľ/AutorArnold Layne Pridané dňa4. marca 2011 12:37:33
mačacie pazúry
dietylamidkyseliny napísal ďalšie; on ňech da.))  
Spisovateľ/Autormačacie pazúry Pridané dňa4. marca 2011 17:53:36
mačacie pazúry
a ľaľaho, vlastne tuna dal http://www.facebook.com/notes/obes-veveri%C4%8Dku/evanjelium-pod%C4%BEa-veveri%C4%8Dky/119060278159193 a ešte je tretie, trojjedinou osobou napísané, ale je nedokokončené  
Spisovateľ/Autormačacie pazúry Pridané dňa4. marca 2011 18:01:46
Miroslav Kapusta
10 bodov - odporúčam
Ja som to v tebe tušil! Konečne čo zaujalo myšlienkou i spracovaním. Zvlášť oceňujem čitateľné "inotaje", ako i premiešanie "Blblického textu" vhodnými prísadami z oblasti mozgových hemisfér, pripúšťajúcich ľudský intelekt cez humor, iróniu, či satiru, k všetkým pokušeniam sveta. Raz darmo, logika musí byť! :)) Gratulujem, aj som sa pobavil!  
Spisovateľ/AutorMiroslav Kapusta Pridané dňa4. marca 2011 12:10:58
mačacie pazúry
jop, vďakyvďak, i ja mám fest rád logiku, lež svet často mi ju nedáva...to ma za to šicko.!  
Spisovateľ/Autormačacie pazúry Pridané dňa4. marca 2011 18:00:38
Miroslav Kapusta
Aspoň si to vieš zdôvodniť!:)  
Spisovateľ/AutorMiroslav Kapusta Pridané dňa4. marca 2011 18:03:44
Usporiadať: Prejdi na stránku:
Info o príspevku Info o príspevku
eKniha / eBook eKniha / eBook
Predchádzajúci príspevok Predchádzajúci príspevok
Nasledujúci príspevok Nasledujúci príspevok
Reklama
Hlasuj za príspevok Hlasuj za príspevok
  • asdf.sk
  • Bookmark and Share
Naj od autora Naj od autora
Štúrovčina
Kuchárka | Skratky | Zábava | Diplomová práca | Psychológia | Manageria | Antikvariát Sova | Tools | Stolár | Kotly | Orava | Kovovýroba | Monitoring | K6 | Bytové doplnky | Logo | Max hra | Spravodajstvo Mráčik | RSS katalóg | Twitter katalóg | Instagram na SK i CZ | Online finančná kalkulačka | Palivové drevo | Nákupné Centrum | Športové Centrum | Krása a zdravie | Bankomaty na Slovensku | Bankomaty v České republice | Tvoj Lekár | Ponuky práce v zdravotníctve | Zdravotná poradňa | Tvůj lékař | Vyber školu | Kto hýbe Slovenskom | Kdo hýbe Českem | Tvoj Notár | Tvůj notář | Sudoku for Kids | Road for Kids | Pair for Kids | Hanoi for Kids | 15 for Kids | Grid for Kids | Colours for Kids | Pexeso | Logic | Einstein | Snake | 3 Wheels | Find 8