Sanatórium

Spisovateľ/ka: Peter Havlík | Vložené dňa: 22. apríla 2011
http://citanie.madness.sk/view-35548.php

                                                

 

                                                               Mama

 

                                             Zober si aj túto tašku lebo ti zmizne.

                                             Schovaj si ju.Braňo berie čo vidí tvoj

                                             bráško

 

                                                                Jano

 

                                             Já vím, že mi zmizne.Lebo si ju beru preč

 

                                                                 Mama

 

                                             Ty chytrí.Keby som ti to nepripomenula

                                              necháš ju tu.

 

                                                                 Jano

 

                                             Máňa ticho.Máňa si skovává pred nami ja

                                             blká.Keď sem s ňú chodil s tú babú.....já

                                             sem to kúpil aj pro tebja.Já idu, idu do izby

                                             tam jedno nakúsnuté.Tam jedno zašité.Víš

                                             co sa ríká máňa, že človjek je na starobu jak

                                             malé decko.Neríká ti to nic?S Jirinú ste sa bili

                                             o varič

 

                                                                       Mama

 

                                             Joj ako ma bolí bok

 

Matka sa smeje, zahovára

 

                                                                        Jano

 

                                              Máňa, ty si vymášláš

 

                                                                        Mama

 

                                               Keby si vedel ako to bolí.Veď ty domachruješ.

                                               Keby žil otec tak by to bolo všetko inak.Nedo

                                               volovali by ste si.

 

Jano chytá matku okolo pása

a ťahá ju na chodbu.Matka nerva

čí ale zároveň sa aj smeje.Matka

je komediant tiež.                                                 Jano

 

                                                Já vím keby žil otec tak by si si dovolovala ty

                                                alebo obidvá.Gdo ti ubližuje.Zrazu nepozná

                                                humor.Gdo nás to naučil.Máňa poď sa biť.

 

Je u nich Janov kamarát

z detstva.Chodia všade spolu.

Keď sa Jano bije s matkou Ignác

sa smeje.Matka sa pred Ignácom

trochu predvádza.Jano a Ignác sú

najlepší priateľia.                                                      Matka

 

                                                  Čo robíš?Ja ťa zabijem.Kde mám ten nož?

 

Matka naháňa Jana okolo stola.

Matka práve krája maso.Hneď ale

nož položí.Jano vedie Ignáca do

svojej izby.Jano tam má lavičku

na posilovanie a činky.Zoberie ťažkú

činku a cvičí s ňou.Keď prestane pýta

sa Ignáca:                                                                Jano

 

                                                       Koľko zdvihneš?Myslím že padesát na

                                                       začátek by ti mnelo stačit.Je to až až

Jano mu odoberá z činky.Ostane         uvidíš

 

na každej strane po jednej činke. 

                                                                                Ignác

 

                                                       Kde si to mám chytit?

 

                                                                                Jano

 

                                                       Víc ke kraju.....takto

 

Ignác poťažku zdvíha paťdesiat kilo

Ignác sa zdvíha a jano mu podáva

kopu erotických časopisov.Jano ide

do skrine a preberá sa v oblekoch.                                Jano

 

                                                       Keď chceš zatím si to preštuduj.Poď si

                                                       vybrat

                                                       nejaký oblek.Keď dojdeme s čúndru nejaký 

                                                       ti dám.Vybereš si.To sú postavičky co?

 

Jano odchádza za matkou.Ignác

prezerá časopisy.Jano je rohlíky.Keď

doje ide do ladničky.Matka ho zahriakne.

 

                                                                                  Matka

 

                                                        Čo ešte chceš?

 

                                                                                  Jano

 

                                                         Máňa zacítila dobráka.Staraj sa o svoje.Já

                                                         už nejsem malé decko aby sem nevjedel  

                                                        co mám robit.Potom ti vytepuju ten 

                                                       koberec keď  dojdu  

 

                                                                                   Matka

 

                                                         Idem si sadnúť konečne 

 

Matka číta knihu.Má okuliare na

čítanie                                                                          Jano

 

                                                         Máňa číta jak profesor.Vyprávjalas na

                                                         Ignácovu mamu ale ty si taká istá.

                                                         Ignácúf brácha Pala teho dobre využívajú.

                                                         Jeho mama si objednává každý dén celý

                                                         jeho déň.Nárokuje si naneho jak keď byl

                                                         decko.

 

                                                                                    Ignác

 

                                                          Ona by najradši dirigovala každého.

                                                          Najradši by byla keby mohla zamestnávat

                                                          celé naše mjesto.

 

                                                                                    Jano

 

                                                           On má svúj život.U nás je to tuším

                                                           podobné.Chcela si mňa mnet pro sebja.

                                                           Hádali ste sa s Ivetú gdo uvarí.Ignácova

                                                           mama by byla ledva ráda keby nevjesta

                                                           varila.Ignác sa odpojil a nemožú mu to

                                                           zabudnút, že prestal chodit do

                                                           vinohradu

                                                           Len za odmjenu vždycky došli k nim na

                                                           návštevu.Keď si to Ignác u nich odrobil.

                                                           Z harantama jeho ségry sa stále hrajú.

                                                           Ale ona má vysokú školu povjedel 

                                                           Ignácúf otec.A on ešte k temu nebyl s 

                                                           s nima

                                                           Jeho tata vedel že já ho huškám proti 

                                                           nemu 

                                                            My decka sme ho nemneli rádi.Kúpím 

                                                       si rafana máňa

 

                                                                                      Matka

 

                                                      Ja ti dám rafana.Do baráku, teda do

                                                      činžiaku pes nepatrí.

 

Jano si robí srandu

 

                                                                                      Jano

 

                                                        Ale my nejsme na baráku máňa

 

                                                                                       Matka

 

                                                        Ja viem aká je.Vie to Ignác ako doniesla

                                                        susedom petržlen a oni neboli doma tak to

                                                        nechala u nás.Ja by som im to dala ale

                                                        neboli doma vtedy tri dni.Potom ma začala

                                                        obviňovať, že som si to nechala.A akurát

                                                        mi to zvadlo a vyhodila som to.

 

Jano ide za Ignácom.Ten stále

prezerá časopisy.Jano mu dáva

ovoňať svoje voňavky.                                                            Jano

 

                                                      Túto ovoňaj

 

                                                                                            Ignác

 

                                                      Táto je dobrá.Má takovú peprnú vúňu.

                                                       Mne sa lúbjá také tvrdé vúne.Nekedy ti

                                                       pustím tú videokazetu z tej spjeváckej 

                                                       súťaže co sem tam byl.Uvidíš spjeváka.

 

                                                                                             Jano

 

                                                       Dáš si neco na jídlo?

 

                                                                                              Ignác

 

                                                        Dík, už sem jedel.Mám rád nebo rád 

                                                        nemám.Krabičku syrek v kapse mám.

                                                        Tý-ú-ru-tý-ri-rú

 

Ignác sóluje na pomyselnú gitaru

a robí na mieste otočku.Jano sa

rozrehoceIde za matku a pred ňou

robí Ignácovu otočku                                                                  Jano

 

                                                         Podivaj sa máňa na tú otočku.Podivaj sa

                                                         na starého gitaristu.

 

                                                                                                 Matka

 

                                                         Choď do riti s tou tvojou otočkou.

 

                                                                                                  Jano

 

                                                          Jak to vyprávjáš máňa.To sa može

                                                          nadávať?

 

                                                                                                   Matka

 

                                                          To je drzúň čo?Ignác ako sa má mama?

 

                                                                                                    Ignác

 

                                                          Ale už dobre, dostala sa z teho.Bylo to 

                                                          s ňú zlé.Na ári už mysleli, že neprežije.

                                                          Vraj mnela taký nízký tlak jaký je v duši

                                                          kola.Pripisujú to uzdravení mojemu 

                                                          strýcovi co umrel.Tata sedel osem rokú 

                                                         a strýc jedenást zato že v padesátých 

                                                         rokoch 

                                                          študovali tajnú bohosloveckú fakultu.

                                                          Oni chceli študovat za knezú a komanči

                                                          im to trochu znepríjemnili.Ten múj strýc

                                                       sa teho naozaj držal kdo do tebja kamenem

                                                        ty doňho chlebem.Už v basy o neém jeden

                                                          básník skládal básne.Byl to velice múdrý

                                                          muž.Našli ho prevjeseného pri jednem

                                                          domje.Byl prevjesený cez popelnicu.Tam

                                                          skonal.Bylo to rok co došel z base.Mnel

                                                          sem vtedy rok.Pamatám si ho jak

                                                          mňa kŕmil párkama 

                                                          Tata dostal ponuku v basy že ho pusťá

                                                          na polovičku keď bude donášat.Víš jaká je

 Pozrie sa na Jana a pokračuje              mama.Každému pomáhat, potom všetko                                  

                                                         rozrýpat a nakonec z teho výde, že aj tak

                                                         myslí vždycky len na sebja.Lepší je

                                                         neplést sa dospjelým luďom do života.

                                                         Najhorší, že mňa do tých svojich intrig

                                                         tahá.

 

 

                                                                                    Jano

 

                                                          Máňa né že sa mi budeš plést do života

                                                          lebo ťa zruším jak plagát.

 

                                                                                     Matka

 

                                                           Prestaň!Ešte nejdeš?A zober si aj teplé

                                                           oblečenie

 

                                                                                      Jano

 

                                                            Nič si nezoberiem.Nahatý pojdem.Tam je

                                                            horko máňa.

 

                                                                                       Matka

 

                                                            Horko.Dnes je horko.A tam na horách je

                                                            predsa zimšie.A nie že dovedieš do baráku

                                                            zase nejakú kurvu.

 

                                                                                      Jano

 

                                                Já už kurvy nevodím.Tá cos ju vyháňala

                                                od sporáka kurva nebyla a precas ju vy

                                                háňala.Len sa priznaj!Nemohla si znést,

                                                že sa o mňa stará negdo cudzí.Keď si za

                                                začala schovávat jablka už to nemohla

                                                znést a odešla.Nekedy si myslím, že by sme

                                                mneli bývat každý sám.Tuším sa ožením jak

                                                bratri moji slávní

 

                                                                                Matka

 

                                                No len choď.Kto ťa drží?Ten teplý sveter

                                                si zober.

 

                                                                                Jano

 

                                                Ideme máňa.Dovedu ti velkáho rafana

 

                                                                                 Matka

 

                                                Ty si dobrý rafan.Dajte na seba pozor.

 

Jano cvakne po nej zubami ako

pes okolo tváre.Jano otvára dvere

dáva si rupsak na chrbát.Ignác berie

stan z podlahy.Utekajú dole schodami.

Ignác mu vraví bojazlivým hlasom

Ignác je bojazlivý a lebavý chalan

Neverí si lebo je hňup.

 

                                                                                    Ignác

 

                                                        Víš ten blonďák to je dobrý kripl co má

                                                        tú černovlásku.Víš co bývajú nademnú

                                                        Taký robili včera bordel.Ten tam snád

                                                        každý dén stehuje nábytek.Robili včera

                                                        Robili včera  taký šrumec v noci.Revali

                                                        jak satani.

 

Ignác to vraví emocionálne nahne

vano.

 

                                                                                 Jano

 

                                                        Fakt, já vím.Já sem minule išel k tebje

                                                      a čul sem nejaký vreskot.Idu k tebje a

                                                      vidím prevjesené blonďavé vlasy cez zábrad

                                                      lý.

 

                                                                                     Ignác

 

                                                        Já zato možu, že sem taký sráč.Mama my

                                                      vždy vštepovala keď bude vojna:zaši sa

                                                      niekde a vylezieš až po vojne.

 

Vychádzajú pred činžiak.Jano sa

pred činžiakom baví s dvoma babami

Ignác je vedľa nich                                                             Kamoška

 

                                                       Kam si sa vybral?

 

                                                                                         Jano

 

                                                        Ideme na čunder

 

                                                                                         Kamoška

 

                                                        Tak mi odtiaľ zavolajte

 

                                                                                        Jano

 

                                                         Čo jak sa ti darí v obchode?

 

                                                                                         Kamoška 

 

                                                          Á, celkom to újde.Starý akurát je ne

                                                          príjemný.Víš jaký je odporný keď ne

                                                          našlapujem na paty ako on zákazníkom

                                                          a neponúkam tovar.Jedna pani sa len tak

                                                         dívala na tovar vieš ako to je.On hlavu

                                                         prilepenú až na jej:čo vám ponúknem.

                                                         Skoro ju zašlápel zdeformovanec.Stará

                                                         chudera porát vyletela hned z obchodu.

                                                         Tak sa tam majte.Už asi ponáhĺate.Tak

                                                          čau...

 

                                                                                     Ignác

 

                                                          Skočím ešte pro gitaru

 

                                                                                      Jano

 

                                                         Dobre, pohni sa.Ešte chceš ísť k tej tvojej

                                                         tete.

 

                                                                                       Ignác

 

Ignác ide po gitaru a vyvliekol

 

zo sklepa motorku.                               Zeberem aj pioníra strýcového.Možeme 

                                                          ho nechat u tety.Co, po benzínku sa

                                                          zvezeme.Alebo nešli by sme na pinčli

                                                          na ten čúndr? 

 

                                                                                       Jano

 

                                                        Neco mňa napadá keď ťa tak vidím na tej 

                                                          motorke.Pamatáš jak sme v príkopje našli

                                                          motorku a učili sme sa všetci na ní jezdit.

                                                          Tys ríkal:nejezdil sem ešte ale vím to.              

                                                          Pamatáš motorka odjela bez tebja.Mne sa

                                                          nechce ít vlakem a ty vytáhneš ten 

                                                          strep 

 

                                                                                       Ignác

 

                                                          Dobre.Jak chceš.Ale naučil sem sa to

                                                          potom aj bez učeňa.Ukaž já pojedu

                                                      starý motorista.Necháme to u tety.

                                                      Víš jak to bral náš fotr:všetko sa dá

                                                      zvládnút aj bez učeňá

 

                                                                                        Jano

 

                                                    Určite to ríkal nejak ináč.Ukaž já pojedu

                                                     Starý motorista

 

Ignác dáva motorku Janovi.jano

sedí vpredu.Ignác naskakuje keď jano

naštartoval a túruje motorku.Rozbieha sa

aj s gitarou a celou váhou svojho tela

naskakuje na sedadlo motorky.Skočí tak

prudko, že sedánka sa utrhne a Ignác padá.

jano sa rehoce.Z gitary ostali dva kusy.Ignác

drží v jednej ruke sedánku a v druhej gitaru.

Ignác ju nahnevaný hádze do kontainera.

Idú cez mesto jano sa každú chvíľu zastavuje

pri nejakom kamošovi či kamoške.                                                          Jano

 

                                                                Schovaj to.Pújdeme pješky.Hen nový

                                                               obchúdok se zvíratama.To je neco pro

                                                              mňa.Poď podíváme sa tam.Rajda tam

                                                             s nima zapusťá aj korene pri benzínke.

 

                                                                                         Ignác

 

                                                     Mneli by sme sa pohnút aby dlúho nečekali

 

                                                                                          Jano

                                                     Len nech čekajú.On je ten pravý kerý drží

                                                     slovo.

 

Vchádzajú do obchodu so zvieratami                                    

                                                                                         Predavačka

 

                                                       Čo ponúkneme?

 

                                                                                      

 

Jano dáva prst do akvária škrečkovi                                    Ja

Ohodnoť a okomentuj literárny príspevok

Hodnotiť a komentovať literárne príspevky môže len registrovaný užívateľ.


Komentáre k literárnemu príspevku

Usporiadať: Prejdi na stránku:
patrik.ps
odporúčam
pobavil som sa...  
Spisovateľ/Autorpatrik.ps Pridané dňa23. apríla 2011 00:00:34
Dík Paťo....  
Spisovateľ/AutorPeter Havlík Pridané dňa23. apríla 2011 17:47:35
dandan
odporúčam
.uh /neviem co by som k tomu viac/  
Spisovateľ/Autordandan Pridané dňa22. apríla 2011 19:39:38
Dík dandan....  
Spisovateľ/AutorPeter Havlík Pridané dňa23. apríla 2011 17:47:13
Usporiadať: Prejdi na stránku:
Info o príspevku Info o príspevku
eKniha / eBook eKniha / eBook
Predchádzajúci príspevok Predchádzajúci príspevok
Nasledujúci príspevok Nasledujúci príspevok
Reklama
Hlasuj za príspevok Hlasuj za príspevok
  • asdf.sk
  • Bookmark and Share
Naj od autora Naj od autora
Štúrovčina
Kuchárka | Skratky | Zábava | Diplomová práca | Psychológia | Manageria | Antikvariát Sova | Tools | Stolár | Kotly | Orava | Kovovýroba | Monitoring | K6 | Bytové doplnky | Logo | Max hra | Spravodajstvo Mráčik | RSS katalóg | Twitter katalóg | Instagram na SK i CZ | Online finančná kalkulačka | Palivové drevo | Nákupné Centrum | Športové Centrum | Krása a zdravie | Bankomaty na Slovensku | Bankomaty v České republice | Tvoj Lekár | Ponuky práce v zdravotníctve | Zdravotná poradňa | Tvůj lékař | Vyber školu | Kto hýbe Slovenskom | Kdo hýbe Českem | Tvoj Notár | Tvůj notář | Sudoku for Kids | Road for Kids | Pair for Kids | Hanoi for Kids | 15 for Kids | Grid for Kids | Colours for Kids | Pexeso | Logic | Einstein | Snake | 3 Wheels | Find 8