Zbierka: Pravdy o Bohu (35)
kedykoľvek

Vlastník / zakladateľ zbierky:pravdaživota.av
Počet literárnych diel:35 príspevkov schválených autorom aj vlastníkom zbierky
Zbierka:len pre vlastníka
Kedy je možné do zbierky vkladať príspevky:kedykoľvek
Zbierka vytvorená dňa:28. októbra 2016

pravdy viery, ako ich cítim ja
 
Nastav parametre pre výber literárnych diel zo zbierky
Na začiatok Predchádzajúca stránka 1 2 Nasledujúca stránka Na koniec

1. Advent, Lásky kráľ

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 30. novembra 2019
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

ADVENTČas adventu clivo hľadív zahmlené sivé diaľavy,na tmavú zem, snivú oblohu.Čas, človek, všetko stvorenieuž veľmi túžia po Bohu.Nebesia čas adventu rosiaa ľudia v čakaní prosia.Prosia?LÁSKY KRÁĽLásky kráľ.Ježiš Kristus.Za nelásku seba dalv obeť ľudstvu na kríži.Pravda?Mýtus?Priblíži sa ľudstvo k nemu?Seba mu dá za odmenukeď v sebe lásku povýši.Kráľovstvo lásky Ježiša Kristacelého ľudstva...

2. Ktosi mi dovolil

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 31. októbra 2019
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

KTOSI mi dovolil bratať sa s duchovnom,urovnávať cesty v teréne nerovnom,vytrhávať kúkoľ, žito viazať v snopy,aby plevel sfúkol, zobral zrna kopy,aby som od novu viedol život k splnu, jeho plytkú bárku spustil s správnu vlnu,aby som svetlo zrel kde nič nezrú mnohí, aby som piesňou znel, skladal z veršov slohy,aby som počul hlas kde iní sú hluchí,v pokore, v slze rias chodil na posluchy,aby som...

3. Mne nestačí

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 23. apríla 2019
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Boh môj!Mne nestačí nízky let pri zemiči vyšší let vtáčí.Mne nestačí blížiť sa k tebev šepote modlitby, v piesni či plači.Ja chcem byť s tebou v radosti,v strasti, v bodľačí...Nestačí mi. Málo mi jeprijať Ťa vo Víne a Chlebe.Byť v Tebe, žiť v Tebe.Chcem byť Tebou, nebyť v tele.Ach, Boh môj, odpusť mimoje túžby smelé. Anna...

4. Kľakám k modlitbe

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 23. apríla 2019
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Čosi sa vo mne vzpierakľaknúť na kolená.Srdce mi túžbou zmierapadnúť na kolená.Mocná sila akásipokľaknutie žiada siláskavo a dôrazne.Kľakám. Cítim. Vzdor hasne.Očakávam KOHOSI...Túžba plače a prosí.Je mi radostne. Prekrásne. Anna...

5. Tma vo mne

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 20. apríla 2019
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Niet svetla vo mnevo vnútri.V štôlni vykutanejvytrvalo kutrišpinu, plesne utria v nánose blatahľadaj zrnko zlata.Vezmi krompáč,chop sa dlátaa udri... Udri!Na povrchu i vo vnútrikým sa štôlňa nezrúti.O to ťa prosím, môj Boh a Pán. Tú štôlňu neupracemneupracem sám.  Anna...

6. Cesta do Emauz

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 20. apríla 2019
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Neodíď odo mňa keď sa vo mne stmieva.Rozlom chlieb,jesť daj mi.Necítim vlahu ústna ceste do Emauza som veľmi hladný.Daj sa mi spoznať Paneako apoštolom.Chcem s tebou večeraťspolu za jedným stolom.Anna...

7. Poznanie lásky

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 6. apríla 2019
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Kde sa láska rodí?Skadiaľ prichodí?Láska v Bohu rastie.Je žriedlo života,skúška, radosť, šťastie...Z lásky ju ľuďom dávaa žiada späť znovu.Posvätenú. Novú. Čo je to láska?Je koreň stromu.Základ domu.Svetlo v tme.Kľúč, ktorý človeka,vesmír i Boha odomkne.Z čoho je láska?Z čoho je mysle vzruch?Krása, bolesť, vôňa, vzducha tisíce ľudských túh?Sú medzi nami?Sú.Život na krídlach nesú.Načo je...

8. Ateista-realista, Pôst-hostina

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 2. marca 2019
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

ATEISTA- REALISTAPrisahá, že je ateista.Verí v to, čo vidí,ako v knihe kníh - v Bibliineveriaci Tomáš.Keď mu bolesť srdce stískazánik života cíti zblízkaa ťažko dych chytí,volá na Ježiša Kristaa modlí sa Otčenáš.PôST - HOSTINAPôst tela.Vstup do seba.Otvorená duše celavo vnútri.Vyčisti špinu,prach utri,stôl prestri do bielaa sprav si hostinu.Odlom si z Chleba,z Vína si odpi,až dna svojho Ja sa...

9. Spoveď, Ach Bože, Žiť-byť

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 26. januára 2019
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

SPOVEĎZriedka človek otvorík svojmu srdcu vrátka.Jeho hlboká ,, spoveď" je krátka:hotový je hneď.Veď, keď.Ľútosť za hriech?Ofŕknutie blatom?Prečo?Načo?A čo na tom?I peniaz krytý zlatomsa zašpiní hmatom.ACH, BOŽEAch, Bože!Kto hovoriť môže vo zvolacej vetezvolá človek každý.Že príde k nemu navždy?No, daj sa mi svete!!!ŽIŤ, BYŤŽiť..Byť...Od prvého vdychupo posledný výdych,po posledný ston.Kto...

10. Definícia Boha

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 16. januára 2019
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

DEFINÍCIA BOHAKto je Boh?Aký je Boh?Nič ho nevypovie.Je oceán.Oceána kvapky.človek ho vidí,cíti Jeho veľkosťi keď má na očiachneviery klapky. PODNÁJOMJeden si Boha v sebe chráni.Druhý sa urputne bránijeho vstupu.Snahu má márnu, hlúpu...Boh je v ňom.Človek má v BohuBoh v človeku podnájom. SVETLO A TMATma sa vrhá na svetlo.Svetlo sa vrhá v tmu.Obe sú prítomnéstriedavo stále tuna zemi, v človekuv...

11. Modlím sa 1., 2., 3.

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 31. decembra 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

MODLÍM SA 1.Modlím sa. Ale ako Bože!Akýsi hlas zlý a posmešnýmyšlienky mieša,svätosť zosmiešni.Keď sila tela i duše ochabne,keď život človeka do tváre šľahnetak, že až zo dna seba Boha volá,úpenlivo, celkom zdolaBoh určite pomôže.Nepotrebuje mnohé prosby, slová...MODLÍM SA 2.Boh a človek v jednote,v krásnej tvrdej robotei pri modlení.Spolu.Boh človeka rozhreší,problémy života rieši.Ustatého k...

12. Nový rok

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 30. decembra 2018
Vaše hodnotenie: ********** | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Nový rok.Žitia tokkvapká dni v čašu.Strasti, požehnania,úspechy, sklamaniav jeden sútok:k Pánovi času.Chápe človek veľkosť žitia,zodpovednosť, krásu... ?Anna...

13. Je Boh? Tam

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 29. decembra 2018
Vaše hodnotenie: ********** | Nik ešte nečítal. | Jedno odporúčanie

JE BOH?Je Boh?Nie je?Je realita?Je snenie?Dve otázky.Sto odpovedí.Po čom človek v hĺbke seba smädí?Po kom sa mu cnie?Koho si jeho srdce pýta?Komu ďakuje, komu vytýka?S kým súhlasí, s kým sa prie?Vie to človek, vie.Z pýchy seba si neodpovie. -------------------------------------------TAMViem, že raz prídem Tam...Kam?K otcovi Svetlaalebo k večným Tmám?Sám.Celkom sám! Anna...

14. Človek v kozme

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 21. decembra 2018
Vaše hodnotenie: ********** | Nik ešte nečítal. | Jedno odporúčanie

Človek v hĺbke kozmupije čisté víno.Nepokľakol k hroznuv úctivej pokore.Na pokoru nemá.Vie, že sa prechádza Bohu po dvore?Bezočivo kradne v jeho komore,v priestore Poznania - jeho vena?Dovolí človeku piť víno múdrosti.Nepadneš pred ním na kolená? Anna...

15. S kým sa rozprávam

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 21. decembra 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

S kým sa rozprávam?S kým hovorím?So sebou, so svojim svedomím.Vyznávam mu hriechy, viny,zahanbený celkom iný,vyzlečený do naha.Hovorím s Bohom.Hovorím s Ním.So životom - Vedomím. On mi hovoriť pomáha. Anna...

16. Prchavá krása

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 6. mája 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Aká to ľúbeznosť!Aká to krása!Duchovná ruža dnesk ránu rozvila sa.Obliekla sukienky,lupienky červené,vlažnou slzou jariv kvapôčkách zrosené.V duchovnej nedelioltára v oázes krásou sa podelíso svetlom sviec v jase.V duchovnej nedelisvätý deň svoj prvýlupienok z nej skĺzolako kvapka krvi.Na plátno bielenéna patenu skĺzol.Svoju krásu umylv pote krvi. Slzou.Obeta skončila.Svetlo sviec dohára.Ruža...

17. Rany Ježiša Krista

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 31. marca 2018
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Päť rán Ježiša Kristatak cirkvi ľudstvo učia.Kristových rán je nespočetné množstvo.Ľudia ho križujú a mučia i dnes.Modlitbou ho ťahajú z nebiesskutkami pľujú na jeho Božstvo.,,Bezdomovec" Kristus v snehu, daždi stojí.Hanbí sa, plače ... a ľudí sa bojí.Bojí?Anna ...

18. Vianočná radosť

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 19. decembra 2017
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Radostné chvíle,radostné dni.Svetlo sveta Bohom danév Betleheme narodenévolá ľudí z tmy.Otvára náručiev ústrety svetu.Volá, čaká všetkých.Príď, kto nie si tu.Dni splnených túžobposvätný čas.Nájde dieťa - Ježišpríbytok v nás?Teplo lásky či mráz?Anna...

19. Krása

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 12. decembra 2017
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Čo je to krása?Z čoho sa rodí?Aký je krásny Tenčo krásu tvorí?Hviezdam dá dvorygalaxiám ostrovybleskom závory,stádo superkopí navrství na kopynad priepasťou ničoho - čiernych dier.Vezme Nič do dlaneformuje, stvárňujea do tváre mu dýchne Krása?Možno v chcení povie,, Staň sa!"Alebo On sám v kráse rozdáva sa?K radosti Zeme, ľuďom na úver.ON je fluidum, prelud, extáza.ON všetkým stvorením...

20. Otázka Vianoc, Vianoce

Spisovateľ/Autor pravdaživota.av | Literárna kategória Báseň | Pridané dňa 9. decembra 2017
Nik ešte nehlasoval. | Nik ešte nečítal. | Nik ešte neodporúčal.

Otázka VianocOdveký slnovratv čase Vianoc svitá.Ježiška - syna Bohazem v maštali víta.Dáš sa mu človek do daru?Teba chce.Teba si pýta.VianoceBoh Otec dal zemi svojho Syna.Láskou k ľuďom premôženývzal si telo z lona ženy,z Panny - matky Márie.Dieťa v jasliach v maštali,podstielka v nich zo slamy,prikrývka - zima.Hľa -baránok boží.Znie radostné kyrie.Znie slávnostné glória.Anna...

Na začiatok Predchádzajúca stránka 1 2 Nasledujúca stránka Na koniec
Kuchárka | Skratky | Zábava | Diplomová práca | Psychológia | Manageria | Antikvariát Sova | Tools | Stolár | Kotly | Orava | Kovovýroba | Monitoring | K6 | Bytové doplnky | Logo | Max hra | Spravodajstvo Mráčik | RSS katalóg | Twitter katalóg | Instagram na SK i CZ | Online finančná kalkulačka | Palivové drevo | Nákupné Centrum | Športové Centrum | Krása a zdravie | Bankomaty na Slovensku | Bankomaty v České republice | Tvoj Lekár | Ponuky práce v zdravotníctve | Zdravotná poradňa | Tvůj lékař | Vyber školu | Kto hýbe Slovenskom | Kdo hýbe Českem | Tvoj Notár | Tvůj notář | Sudoku for Kids | Road for Kids | Pair for Kids | Hanoi for Kids | 15 for Kids | Grid for Kids | Colours for Kids | Pexeso | Logic | Einstein | Snake | 3 Wheels | Find 8